Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
40 Механизъм на химическите процеси във ферментационните технологии03.111
41 Ароматообразуващи процеси във ферментационните продукти03.121
42 Хидроколоидите в хранително вкусовите продукти03.131
43 Обща хранителна химия03.141
44 Химия на въглехидратите03.151
1706 Хранителен аромат03.161
46 Учебна практика – две седмици03.191
47 Преддипломен стаж03.201
48 Дипломен проект/работа03.211
1959 Химия на хранителния аромат03.221
1694 Химия на храните и процесите03.241
1695 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии03.251
1960 Изследователска работа03.261
2023 Химия на хранителния вкус03.271
50 Биохимия04.011
1672 Биохимия04.021
52 Ензими във винопроизводството04.031
53 Хранителна биохимия04.041
54 Приложна биохимия и ензимология04.051
55 Ензимни методи за анализ на храни04.061
56 Биохимия на зърното04.071
57 Електрофоретични методи за анализ на храни04.081
58 Генномодифицирани храни04.091
59 Биохимични основи на ароматообразуването04.101
1707 Биохимия на метаболитните процеси04.111
1696 Молекулярна биология04.121
1697 Молекулярно-генетични методи за идентификация на микроорганизми във функционалните храни04.131
1698 Биохрани04.141
86 Биоактивни хранителни компоненти04.151
1699 Геномика и протеомика04.161
77 Микробиология на функционалните храни04.171
1933 Биохимия I част04.181
1934 Биохимия II част04.191
1935 Приложна биохимия04.201
2167 Биохимия и микробиология на функционалните храни04.211
2228 Биохимия на хранителните добавки04.231
60 Микробиология05.011
61 Микробиологичен контрол и санитария05.021
62 Безопасност на храните05.031
63 Генетика и селекция на микрорганизмите в хранително вкусовите продукти05.041
64 Генетично конструиране на микроорганизмите05.051
65 Микробиологичен анализ и контрол05.061
66 Микробна безопасност на храните05.071
67 Хранителна микробиология05.081
68 Микробни хранителни технологии05.091
69 Хранителна токсикология05.101
70 Микробиология на консервираните храни05.111
71 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии05.121
72 Въведения в научните изследвания /проект/05.131
73 Ветеринарно санитерен контрол на хранителните суровини05.141

Страница 2 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив