Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
53 Хранителна биохимия04.041
54 Приложна биохимия и ензимология04.051
55 Ензимни методи за анализ на храни04.061
56 Биохимия на зърното04.071
57 Електрофоретични методи за анализ на храни04.081
58 Генномодифицирани храни04.091
59 Биохимични основи на ароматообразуването04.101
60 Микробиология05.011
61 Микробиологичен контрол и санитария05.021
62 Безопасност на храните05.031
63 Генетика и селекция на микрорганизмите в хранително вкусовите продукти05.041
64 Генетично конструиране на микроорганизмите05.051
65 Микробиологичен анализ и контрол05.061
66 Микробна безопасност на храните05.071
67 Хранителна микробиология05.081
68 Микробни хранителни технологии05.091
69 Хранителна токсикология05.101
70 Микробиология на консервираните храни05.111
71 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии05.121
72 Въведения в научните изследвания /проект/05.131
73 Ветеринарно санитерен контрол на хранителните суровини05.141
74 Санитарен контрол на предприятията от хранително вкусовата промишленост05.151
75 Дипломен проект /работа/05.161
76 Учебна практика05.171
77 Микробиология на функционалните храни04.171
78 Функционални храни и здравословно хранене05.191
79 Технология на пробиотици, пребиотици и симбиотици05.201
81 Функционални хранителни добавки05.221
83 Безопасност на храните и хранително законодателство05.241
84 Пробиотични функционални храни и напитки05.251
85 Микробиологичен анализ и контрол на функционални храни05.261
86 Биоактивни хранителни компоненти04.151
87 Преддипломен стаж05.281
88 Методически основи на научните изследвания05.40 Д1
89 Охрана на труда06.011
90 Промишлени сгради06.021
91 Екология и опазване на околната среда06.031
92 Екология06.041
93 Добавки за хранителни и вкусови продукти06.051
94 Промишлен дизайн06.061
95 Инженерна екология06.071
96 Техническа безопасност06.081
97 Хигиена и безопасност на храните06.091
98 Екологично законодателство06.10 М1
99 Контрол и пречистване на водите от производствата на хранително вкусовата промишленост06.11 М1
100 Преработка на твърди отпадъци от хранително вкусовата промишленост06.12 М1
101 Токсикология на храните06.13 М1
102 Хранителни добавки06.141
103 Безопасност на храните06.151
104 Технология на храните от растителен произход06.161

Страница 2 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив