Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
976 Програмиране в интернет среда30.521
977 Разработка и защита на дисертационния труд40.041
978 Статика и планиране на експеримента40.021
979 Защита на интелектуалната собственост40.031
980 Методика на научните изследвания40.011
981 Приложни компютърни програми40.051
982 Научно-техническа информация40.061
1614 Научно-изследователска работа със студенти05.291
1615 Индивидуална работа с преподаватели05.301
1616 Икономика20.721
1619 Автоматизация на инженерния труд28.741
1620 Курсов проект - изготвяне на ОВОС в в хранително-вкусовата промишленост06.461
1621 Проект по програмиране в интернет среда30.531
1622 Компютърни мултимедийни технологии30.541
1623 Учебна практика по проектиране на компютърни системи30.551
1624 Интернет - технологии30.561
1625 Обработване на експериментални данни30.571
1626 Компютърна мултимедия и web дизайн (бизнес приложения)30.581
1627 Компютърни технологии в електромеханични системи30.591
1628 Суперкомпютри30.601
1629 Компютърна графика и дизайн30.611
1630 Курсов проект по компютърна графика и дизайн30.621
1631 научно-изследователска работа със студенти30.631
1632 Индивидуална работа с преподаватели30.641
1633 Проект по вградени микропроцесори30.221
1634 Техническа механика - I22.201
1635 Техническа механика - II22.211
1636 Общоинженерна практика28.751
1637 Хранителни, вкусови и био- технологии10.401
1638 Експлоатация и ремонт на машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост28.761
1639 Материалознание и технология на металите II част28.771
1640 Сервиране19.751
1641 Специализиран софтуер23.381
1642 Безопасност на храните и хранително законодателство19.761
1643 Административно и трудово законодателство20.1181
1644 Техника за консервиране на храни28.781
1645 Техника за производство на напитки28.791
1646 Техника за растителни масла16.261
1647 Управление на предприятието20.741
1648 Технология на функционални месни и рибни продукти08.231
1649 Моделиране и симулиране на топло и масообменни процеси28.731
1650 Технология на продуктите от растителен произход16.271
1651 Организация на извъндомашното хранене19.771
1652 Хранителна екология06.471
1653 Бизнес комуникации20.751
1654 Индустриална екология06.481
1655 Връзки с обществеността20.761
1656 Хладилни и климатични инсталации27.461
1657 Стратегически и оперативен мениджмънт11.241
1658 Основи на реинженеринг на индустриалното предприятие11.391

Страница 20 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив