Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1659 Мениджмънт на безопасността в индустриалното предприятие06.491
1660 Основи на промишлената топлотехника27.601
1662 Търговска политика11.211
1663 Технология на опаковките28.861
1664 Международен бизнес11.501
1665 Опаковки и опаковъчна техника в производството на храни19.781
1666 Технология на кулинарната и сладкарска продукция19.791
1668 Френски език тематична лексика71.051
1669 Френски език конструктивна лексика71.101
1670 Френски език - терминологична лексика71.111
1671 Физикохимия и колоидна химия01.051
1672 Биохимия04.021
1673 Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост24.041
1674 Опознавателна практика31.011
1675 Научно-изследователска работа със студенти31.021
1676 Биохимия на ферментиралите млека09.351
1677 Микробиологичен контрол на мляко и млечни продукти09.461
1678 Технологично обзавеждане за специални производства във винарската промишленост13.341
1679 Индивидуална работа с преподаватели16.251
1680 Индивидуална работа с преподаватели15.271
1681 Индивидуална работа с преподаватели18.411
1682 Индивидуална работа с преподаватели17.231
1683 Индивидуална работа с преподаватели13.241
1684 Индивидуална работа с преподаватели10.391
1685 Индивидуална работа с преподаватели08.341
1686 Индивидуална работа с преподаватели09.441
1687 Индивидуална работа с преподаватели12.511
1688 Инженерна графика22.231
1689 Индивидуална работа с преподаватели26.571
1690 Индивидуална работа с преподаватели28.711
1691 Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи02.171
1692 Инструментални методи за анализ на храни02.181
1693 Инструментални методи за анализ на храни I02.191
1694 Химия на храните и процесите03.241
1695 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии03.251
1696 Молекулярна биология04.121
1697 Молекулярно-генетични методи за идентификация на микроорганизми във функционалните храни04.131
1698 Биохрани04.141
1699 Геномика и протеомика04.161
1700 Хранителна микробиология и контрол05.211
1701 Органична химия и микробиология05.231
1702 Микробиологичен анализ на храни05.271
1704 Технологии и техника за очистване на въздух в хранително-вкусовата промишленост06.521
1705 Процеси и апарати в месната и млечната промишленост08.191
1706 Хранителен аромат03.161
1707 Биохимия на метаболитните процеси04.111
1708 Технологичен контрол в млечната промишленост09.451
1709 Опознавателен стаж09.471
1710 Технология на соковете и концентратите10.441
1711 Технологично обзавеждане в консервната промишленост10.451

Страница 21 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив