Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1753 Организация и управление на ТАТД19.911
1754 Организация и управление на кулинарното производство в туристическите обекти19.921
1755 Инвестиционно проектиране на кетъринг предприятие19.931
1756 Антинутриенти в храните19.941
1757 Организация на хотелиерството и ресторантьорството19.951
1814 Търговско, административно и трудово законодателство19.961
1812 Индустриален туризъм19.971
1813 Санитарна техника в хотела и ресторанта19.981
1818 Основи на правото19.991
649 Технология и организация на туристическата дейност20. 1051
635 Икономика на информационния бизнес20. 861
550 Икономика на индустриалното предприятие20.011
551 Стопанска история20.021
552 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост20.031
553 Организация на производството в хвп20.041
554 Микроикономика20.051
555 Основи на управлението20.061
557 Макроикономика20.081
559 Право I част20.101
560 Философия20.111
1643 Административно и трудово законодателство20.1181
561 Право II част20.121
563 Икономически теории20.141
1824 Стратегическо управление20.151
1823 Международна икономика20.161
1829 Стратегически мениджмънт20.171
2179 Социално предприемачество20.181
570 Управление на индустриалното предприятие20.211
571 Управление на човешките ресурси20.221
572 Икономическа социология20.231
573 Организация на индустриалното производство20.241
574 Бизнес етика20.251
575 Комуникационен мениджмънт20.261
580 Счетоводство20.311
585 Анализ на стопанската дейност20.361
586 Бизнес комуникации и връзки с обществеността20.371
587 Организация и управление на външно-търговската дейност20.381
588 Борси и борсови операции20.391
592 Пазарно поведение на индустриалното предприятие20.431
594 Управление на проекти20.451
2127 Бизнес комуникации и преговори20.501
600 Продуктова политика20.511
1850 Ценова политика20.521
603 Индустриална социология20.541
604 Маркетинг и реклама в туризма20.551
1820 Производствена практика20.561
2181 Маркетингови проучвания в индустрията20.571
609 Банки и борсова търговия20.601
1826 Инвестиционна политика20.611
1849 Финансов контрол20.621

Страница 21 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив