Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1712 Топлофизични процеси в хладилната технология на храните10.461
1713 Технология на продуктите от растителен произход10.411
1714 Биоконсервиране на плодовете и зеленчуците10.471
1715 Безопасност на храните в хладилната верига10.481
1717 Технологично обзавеждане на захарните заводи15.281
1718 Технологично обзавеждане на предприятията за производство на захарни изделия15.291
1719 Технологични аспекти при опаковане на хранителните продукти16.281
1720 Системи за контрол и управление на качеството на храни16.291
1721 Управление на качеството16.311
1722 Технология на фито- и аромапрепарати16.301
1723 Методика на научните изследвания16.431
1724 Разработка и защита на дисертационен труд16.411
1725 Научно - техническа информация - представяне и търсене16.421
1726 Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати16.401
1727 Генетика и селекция на промишлени микроорганизми18.031
1728 Технологии и техника за очистване на води в хранително-вкусовата промишленост06.501
1729 Управление в туризма19.801
1730 Хранителна микробиология19.811
1731 Производствена практика19.821
1732 Проучвания в храненето19.831
1733 Технология на диетичните храни19.841
1734 Хигиена в обектите за хранене19.851
1735 Санитарна техника19.861
1736 Функционални храни19.871
1737 Организация и управление на пътни туристически агенции19.881
1738 Туристически мероприятия и събития19.891
1739 Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси21.161
1740 Дискретни структури21.171
1741 Компютърни методи за анализ на храни21.181
1742 Обработка на експериментални данни21.191
1744 Борси и борсови операции21.201
1745 Ваути и валутни операции21.211
1746 Техническа механика22.221
1747 Якост и динамика на машини, апарати и съоръжения в ХВ и БТП22.241
1748 Синтез и анализ на механизми на опаковъчната техника22.251
1749 Технически измервания и уреди22.261
1750 Индивидуална работа с преподаватели23.371
1751 Графични системи за технологично проектиране23.391
1752 Културен туризъм19.901
1753 Организация и управление на ТАТД19.911
1754 Организация и управление на кулинарното производство в туристическите обекти19.921
1755 Инвестиционно проектиране на кетъринг предприятие19.931
1756 Антинутриенти в храните19.941
1757 Организация на хотелиерството и ресторантьорството19.951
1758 Техническа диагностика и надежност на системите за управление26.561
1759 Научно-изследователска работа със студенти26.581
1760 Научно-изследователска работа със студенти28.701
1761 Енергийна ефективност на хладилни и климатични системи28.721
1762 Хладилни агенти и студоносители28.801
1763 Моделиране и симулиране в опаковането28.811

Страница 22 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив