Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
620 Цени и ценообразуване20.641
624 Регионална икономика20.651
627 Икономика на труда20.661
631 Етика20.671
632 Курсов проект (икономика на индустриалното предприятие)20.681
1787 Икономика на информационния бизнес20.691
638 Преддипломен стаж20.701
1804 Бизнес проектиране20.711
1616 Икономика20.721
1802 Международен туризъм и маркетинг20.731
1647 Управление на предприятието20.741
1653 Бизнес комуникации20.751
1655 Връзки с обществеността20.761
1815 Опознавателна практика20.771
1819 Учебна практика20.781
648 Държавен изпит/дипломна работа20.791
1816 Научно-изследователска работа със студенти20.801
1817 Индивидуална работа с преподаватели20.811
2183 Международен туризъм20.831
650 Физика21.011
651 Висша математика21.021
652 Статистика21.031
653 Приложна математика21.041
654 Количествени методи в икономиката21.05 М1
655 Приложна физика21.061
656 Математика – I част21.071
657 Висша математика – I част21.081
658 Висша математика – II част21.091
659 Физика – I част21.101
660 Физика – II част21.111
661 Математика – II част21.121
662 Моделиране на икономическите процеси21.13 М1
663 Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси21.141
664 Иконометрия21.151
1739 Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси21.161
1740 Дискретни структури21.171
1741 Компютърни методи за анализ на храни21.181
1742 Обработка на експериментални данни21.191
1744 Борси и борсови операции21.201
1745 Ваути и валутни операции21.211
1916 Физика21.231
665 Инженерна графика22.011
666 Техническа механика22.021
667 Машинознание22.031
668 Приложна геометрия и инженерна графика – I част22.041
669 Приложна геометрия и инженерна графика – II част22.051
670 Механика – I част22.061
671 Теоретична механика – I част22.071
672 Теоретична механика - II част22.081
673 Механика – II част22.091

Страница 22 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив