Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1712 Топлофизични процеси в хладилната технология на храните10.461
1713 Технология на продуктите от растителен произход10.411
1714 Биоконсервиране на плодовете и зеленчуците10.471
1715 Безопасност на храните в хладилната верига10.481
1716 Технология на хранителните продукти10.43
1717 Технологично обзавеждане на захарните заводи15.281
1718 Технологично обзавеждане на предприятията за производство на захарни изделия15.291
1719 Технологични аспекти при опаковане на хранителните продукти16.281
1720 Системи за контрол и управление на качеството на храни16.291
1721 Управление на качеството16.311
1722 Технология на фито- и аромапрепарати16.301
1723 Методика на научните изследвания16.431
1724 Разработка и защита на дисертационен труд16.411
1725 Научно - техническа информация - представяне и търсене16.421
1726 Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати16.401
1727 Генетика и селекция на промишлени микроорганизми18.031
1728 Технологии и техника за очистване на води в хранително-вкусовата промишленост06.501
1729 Управление в туризма19.801
1730 Хранителна микробиология19.811
1731 Производствена практика19.821
1732 Проучвания в храненето19.831
1733 Технология на диетичните храни19.841
1734 Хигиена в обектите за хранене19.851
1735 Санитарна техника19.861
1736 Функционални храни19.871
1737 Организация и управление на пътни туристически агенции19.881
1738 Туристически мероприятия и събития19.891
1739 Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси21.161
1740 Дискретни структури21.171
1741 Компютърни методи за анализ на храни21.181
1742 Обработка на експериментални данни21.191
1744 Борси и борсови операции21.201
1745 Ваути и валутни операции21.211
1746 Техническа механика22.221
1747 Якост и динамика на машини, апарати и съоръжения в ХВ и БТП22.241
1748 Синтез и анализ на механизми на опаковъчната техника22.251
1749 Технически измервания и уреди22.261
1750 Индивидуална работа с преподаватели23.371
1751 Графични системи за технологично проектиране23.391
1752 Културен туризъм19.901
1753 Организация и управление на ТАТД19.911
1754 Организация и управление на кулинарното производство в туристическите обекти19.921
1755 Инвестиционно проектиране на кетъринг предприятие19.931
1756 Антинутриенти в храните19.941
1757 Организация на хотелиерството и ресторантьорството19.951
1758 Техническа диагностика и надежност на системите за управление26.561
1759 Научно-изследователска работа със студенти26.581
1760 Научно-изследователска работа със студенти28.701
1761 Енергийна ефективност на хладилни и климатични системи28.721
1762 Хладилни агенти и студоносители28.801

Страница 22 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив