Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
674 Съпротивление на материалите22.101
675 Машинознание за компютърни системи22.111
676 Машинни елементи22.121
677 Машинни елементи – проект22.131
678 Метрология и измервателна техника22.141
679 Теория на механизмите и машините22.151
680 Техническо документиране22.161
681 Механика с инженерна графика22.171
682 Приложна механика22.181
683 Елементи на финната механика в компютърната техника22.191
1634 Техническа механика - I22.201
1635 Техническа механика - II22.211
1746 Техническа механика22.221
1688 Инженерна графика22.231
1747 Якост и динамика на машини, апарати и съоръжения в ХВ и БТП22.241
1748 Синтез и анализ на механизми на опаковъчната техника22.251
1749 Технически измервания и уреди22.261
1930 Механичен инженеринг22.271
1931 Елементи на механиката в автоматиката и компютърната техника22.281
1932 Техническа механика и инженерна графика22.291
684 Информационна техника и технологии23.011
685 Информатика23.021
686 Електронна обработка на данни23.031
687 Статистика23.041
688 Инструментални среди за web – базирани приложения23.05 М1
689 Учебна практика23.06 М1
690 Информационна структура23.07 М1
691 Съвременни технологии в web – програмирането23.08 М1
692 Мултимедийни технологии23.09 М1
693 Интернет маркетинг23.10 М1
694 Информационни технологии за комуникации23.11 М1
695 Електронен бизнес23.12 М1
696 Моделиране на маркетинга23.13 М1
697 Компютърен дизайн на бизнес проекти23.14 М1
698 Мрежови архитектури и технологии23.15 М1
699 Информационни системи за управление в бизнеса23.16 М1
700 Надежност и сигурност в електронния бизнес23.17 М1
701 Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране23.18 М1
702 Информационни технологии за реклама23.19 М1
703 Научно-изследователска работа със студенти23.201
704 Информатика – I част23.211
705 Компютърен дизайн23.221
706 Информатика – II част23.231
707 Приложение на информатиката23.241
708 Компютърни информационни системи в туризма23.251
709 Електронен пазар23.26 М1
710 Информационни системи за управление в туризма23.271
711 Преддипломен стаж23.28 М1
712 Дипломен проект/работа23.291
713 Програмиране и използване на компютри – I част23.301

Страница 23 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив