Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1816 Научно-изследователска работа със студенти20.801
1817 Индивидуална работа с преподаватели20.811
1818 Основи на правото19.991
1819 Учебна практика20.781
1820 Производствена практика20.561
1821 Стратегическо управление11.781
1822 Производствена практика11.811
1823 Международна икономика20.161
1824 Стратегическо управление20.151
1825 Управление на логистични системи11.801
1826 Инвестиционна политика20.611
1827 Индивидуална работа с преподаватели19.741
1828 Индивидуална работа с преподаватели11.711
1829 Стратегически мениджмънт20.171
1830 Опаковъчни системи28.911
1831 Инженерен експеримент28.901
1832 Автоматични технологични линии в ХВ и БТП28.871
1833 Приложна хидродинамика28.881
1834 Изследователски проект28.891
1835 Технологични процеси с машини с ЦПУ28.921
1836 Технологични процеси с машини с ЦПУ - проект28.931
1837 Инженерна реология28.941
1838 Преддипломен стаж/практика31.031
1839 Държавен изпит/дипломна работа31.041
1840 Индивидуална работа с преподаватели31.051
1841 Индивидуална работа с преподаватели14.191
1842 Обща технология на хранителните продукти10.501
1843 Организация на сервизната дейност28.951
1844 Техника за бита, търговията и храненето28.961
1845 Специални машини и апарати за хранителната, вкусовата, биотехнологичната и фармацефтичната промишленост28.971
1846 Проектиране на предприятия28.981
1847 Хигиенен дизайн на технологичното оборудване в хранителната промишленост28.991
1848 Практика27.541
1849 Финансов контрол20.621
1850 Ценова политика20.521
1851 Френски език - интензивен курс71.251
1852 Основи на винопроизводството13.361
1853 Технология на ферментиралите млека09.491
1854 Суровини за хляб, хлебни, сладкарски и макаронени изделия12.551
1855 Винопроизводство13.371
1856 Органолептичен анализ на вино и високоалкохолни напитки13.381
1857 Микробиология на винопроизводството13.391
1858 Теоретични основи при производството на сирене09.501
1859 Теория на хлебопроизводството и сладкарството12.561
1860 Технология на дестилатните напитки13.411
1861 Спиртопроизводство и спиртни напитки13.421
1862 Техническо и технологично оптимизиране във винопроизводството13.441
1863 Микробиологичен контрол във винопроизводството13.451
1864 Технологичен проект09.511
1865 Микробиологичен контрол в млечната промишленост09.521

Страница 24 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив