Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
714 Програмиране и използване на компютри – II част23.311
715 Приложен софтуер в хотелиерството и ресторантьорството23.321
716 Компютърни архитектури23.331
717 Програмиране и използване на компютри23.341
718 Компютърни технологии за бизнеса23.351
719 Компютърни комуникации23.36 М1
1750 Индивидуална работа с преподаватели23.371
1641 Специализиран софтуер23.381
1751 Графични системи за технологично проектиране23.391
720 Приложение на информационни технологии в научното изследване23.40 Д1
2041 Информационни технологии и системи за управление23.411
2042 Информационна техника и технологии23.421
2043 Моделиране на бизнес процеси23.431
2044 Графични системи за технологично проектиране23.441
2045 Информационна сигурност в интернет23.451
2046 Компютърно проектиране23.461
2212 Бизнес информационни технологии23.521
2255 Информационни системи за управление на човешкия капитал23.581
721 Процеси и апарати - I част24.011
722 Процеси и апарати – II част24.021
723 Основни процеси и апарати в ХВП24.031
1673 Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост24.041
725 Процеси и апарати – проект24.051
726 Процеси и апарати24.061
727 Основни процеси на индустриалните технологии24.071
728 Процеси и апарати в хвп - проект24.081
729 Процесни характеристики на хранително-вкусови продукти24.091
730 Проектиране на технологични процеси в хранителната индустрия и заведенията за хранене24.101
731 Мембранни процеси24.11 М1
732 Техника за месни и млечни продукти24.121
733 Технологични процеси и обзавеждане в хранителните предприятия24.131
1894 Нормативна уредба към системите за безопасност по хранителната верига във хранителната индустрия и заведенията за хранене24.141
1895 Основни части на обяснителната записка24.151
1896 Компютърно проектиране24.161
1897 Избор на технологично оборудване и компановъчни решения24.171
1898 Учебна практика24.181
1899 Преддипломен стаж/практика24.191
1900 Дипломен проект /работа24.201
1901 Индивидуална работа с преподаватели24.211
2168 Системи и оборудване в централизираното кулинарно производство24.221
2124 Моделиране и симулиране на топло и масообменни процеси24.231
734 Материалознание25.011
735 Приложна електротехника и електроника25.021
736 Електротехника и електроника25.031
737 Електротехнологии25.04 М1
738 Сградна автоматизация25.051
739 Сградна автоматизация – курсов проект25.061
740 Електрозадвижване25.071
741 Електрообзавеждане25.081
742 Теоретична електротехника - I част25.091

Страница 24 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив