Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
744 Електрически машини и апарати25.111
745 Електрически измервания25.121
746 Аналогова схемотехника25.131
747 Полупроводникови елементи25.141
748 Техническа безопасност25.151
749 Импулсна цифрова схемотехника25.161
750 Цифрова схемотехника25.171
751 Енергийна ефективност на електрически, електронни и топлинни съоръжения25.181
752 Възобновяеми енергийни източници25.191
753 Електро- хидро- и пневмо задвижване25.201
2217 Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници25.211
754 Електрообзавеждане на топлотехнически системи25.221
755 Векторно управление на електрически машини25.231
756 Токозахранващи устройства25.241
757 Преобразувателна техника25.251
758 Системи за непрекъсваемо електрозахранване25.261
2218 Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници - проект25.271
2219 Енергоефективно управление на електрически машини25.281
2220 Енергийна ефективност на силови електронни устройства25.291
759 Автоматизирани производствени системи25.301
2215 Преддипломен стаж25.311
2216 Дипломен проект/работа25.321
760 Автоматизация26.011
761 Сигнали и системи26.021
762 Основи на автоматиката26.031
763 Теория на управлението I част26.051
764 Теория на управлението II част26.061
765 Измерване на неелектрични величини26.071
766 Микропроцесорна техника26.081
767 Вградени микропроцесори26.091
768 Вградени микропроцесорни системи26.101
769 Компютърни системи за управление26.111
770 Технически средства за автоматизация26.121
771 Идентификация на системи26.131
772 Оптимизация и оптимално управление26.141
773 Автоматизация на технологични процеси26.151
774 Управление на роботи и машини – автомати26.161
775 Моделиране на процесите в хвп26.171
776 Системен анализ26.181
777 Компютърно интегрирана процесна техника и технологии26.191
778 Автоматизация на производствените процеси в ХВП26.201
779 Автоматизирано проектиране на системи за автоматизация26.211
780 Курсов проект с практикум по ксу26.221
781 Регулираща и управляваща техника26.231
782 Регулиране и управление на топлинни процеси26.241
783 Автоматизация на хладилни , климатични и термопомпени системи26.251
784 Курсов проект по теория на управлението26.261
785 Общо-техническа учебна практика26.271
786 Курсов проект по автоматизация на технологични процеси26.281
787 Автоматизирано електрозадвижване26.291

Страница 25 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив