Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1915 Планиране и контрол40.201
1916 Физика21.231
1917 Английски език07.31 - Д1
1918 Немски език07.32 - Д1
1919 Френски език07.33 - Д1
1920 Руски език07.34 - Д1
1921 Интензификация на преносни процеси27.561
1922 Специален курс по специалност"Икономика и управление"40.131
1923 Профилиращ курс (изпит по дисциплина, свързана с темата на дисертацията)40.141
1924 Управление на иновациите40.211
1925 Бизнес анализ и маркетингово прогнозиране40.221
1926 Специализиран немски език07.02.011
1927 Специализиран френски език07.03.011
1928 Специализиран руски език07.04.011
1929 Специализиран български език07.16.011
1930 Механичен инженеринг22.271
1931 Елементи на механиката в автоматиката и компютърната техника22.281
1932 Техническа механика и инженерна графика22.291
1933 Биохимия I част04.181
1934 Биохимия II част04.191
1935 Приложна биохимия04.201
1936 Основи на храненето19.1001
1937 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост11.861
1938 Публично-частно партньорство в туризма11.871
1939 Европейски политики и практики11.881
1940 Екология и охрана на труда06.531
1941 Контрол на качеството на водите в хранителната индустрия06.541
1942 Оползотворяване на отпадъците от хранителната индустрия06.551
1943 Управление и оползотворяване на отпадъците в хранителната индустрия06.561
1944 Методи за очистване на въздуха в хранителната индустрия06.571
1945 Технологични съоръжения за очистване на въздуха в хранителната индустрия06.581
1946 Експлоатация и контрол на пречиствателните съоръжения в хранителната индустрия06.591
1947 Регулиране и стандартизация на храните10.491
1948 Специални технологии при производството на напитки14.051
1949 Изследователска работа - вино и високоалкохолни напитки13.481
1950 Изследователска работа - пиво и безалкохолни напитки14.181
1951 Сезонен преддипломен стаж - пиво и безалкохолни напитки14.351
1952 Сезонен преддипломен стаж - вино и високоалкохолни напитки13.351
1953 Генетика и селекция на микроорганизмите05.331
1954 Изследователска работа05.341
1955 Изследователска работа18.521
1956 Биотехнология на функционалните храни18.301
1957 Химичен анализ на замърсители и добавки в храни02.241
1958 Изследователска работа02.251
1959 Химия на хранителния аромат03.221
1960 Изследователска работа03.261
1961 Организация и технология на ол инклузив19.1011
1962 Системи за осигуряване на климата в туристическите обекти19.1021
1963 Технологично обзавеждане в болничното и столовото хранене19.1031
1964 Хранене при нарушение на физическото или психическото здраве19.1041

Страница 26 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив