Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
823 Топлоснабдяване и газоснабдяване27.131
824 Климатизация на въздуха27.141
1771 Топлотехника27.161
1772 Топлотехника27.171
828 Топлинна и масообменна техника27.181
829 Изпарителни инсталации27.191
830 Изпарителна техника27.201
831 Топлинни технологични системи27.211
832 Вентилационна техника27.221
833 Топлинни помпи27.231
835 Енергиен межиджмънт27.241
834 Вторични енергийни източници27.251
836 Дестилационна техника27.261
837 Енергийни технологии27.271
1773 Възобновяеми енергийни източници27.281
842 Общо инженерна практика27.291
841 Специализираща практика27.301
843 Преддипломен стаж/практика27.311
847 Дипломен проект/работа27.321
2049 Газови съоръжения и системи27.331
844 Топлинна и масообменна техника – проект27.341
845 Интензифициране на топло- и масообменни процеси27.351
846 Термична обработка на отпадъци и горивна техника27.361
1774 Енерготехнологичен анализ на промишлени предприятие27.371
848 Енергийна ефективност на ограждащи конструкции и сгради27.381
849 Проектиране на топлинни системи27.391
1775 Проектиране на топлинни системи - проект27.401
851 Топлинна интеграция и когенерация27.411
852 Промишлена вентилация и обезпрашаване - курсов проект27.421
1776 Научно-изследователска работа със студенти27.431
1777 Топлинно стопанство27.441
1778 Енергийна ефективност на хладилни и климатични системи27.451
1656 Хладилни и климатични инсталации27.461
1779 Парогенератори и технологични пещи27.471
2214 Хладилни и климатични инсталации - проект27.481
1780 Промишлени топлинни инсталации27.511
826 Топло и масообменни апарати – проект27.521
825 Топло- и масообменни апарати27.531
1848 Практика27.541
2184 Стандартизация, сертификация и изпитване на хладилна и климатична техника27.551
1921 Интензификация на преносни процеси27.561
850 Индивидуална работа с преподаватели27.571
1781 Енергиен анализ27.581
1782 Енергиен анализ27.591
1660 Основи на промишлената топлотехника27.601
1783 Промишлена топлотехника27.641
1784 ТЕЦ и когенерационни системи27.651
839 Ефективно използване на енергията27.661
838 Алтернативни енергийни източници и технологии27.671
2126 Възобновяеми източници на енергия27.681

Страница 27 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив