Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
2213 Системи за оползатворяване на възобновяеми енергийни източници27.691
2125 Преддипломен стаж/практика27.70
853 Материалознание28.011
854 Материалознание и технология на металите28.021
855 Подемно-транспортна техника28.031
856 Помпи, компресори и вентилатори28.041
857 Технология на машиностроенето28.051
858 Електро -, хидро и пневмозадвижване28.061
859 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка - I част28.071
860 Хладилна техника28.081
861 KAD/KAM системи28.091
862 Подемно- транспортна техника – проект28.101
1909 Техника за механична и хидравлична обработка - проект28.1001
1893 Машини автомати - проект28.1011
2033 Трибология28.1021
2034 Машини и апарати в ХВП /по направления/28.1031
2035 Логистика28.1041
2036 Законодателство в опаковането28.1051
2037 Програмиране на машини и системи с ЦПУ28.1061
2038 Инсталации в хранително-вкусовата и биотехнологична промишленост28.1071
2032 Задвижване на машини и апарати в ХВП28.1081
2144 Автоматични линии и комплекси за опаковане на хранителни продукти28.1091
863 Методология на проектирането28.111
2145 Компютърни методи за анализ на процеси и обекти в ХВП28.1101
2146 Технологии за опаковане28.1111
2176 Стандартизация и хранително законодателство28.1121
864 Опаковане на хранителни продукти28.121
865 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка – II част28.131
866 Автоматизация и роботизация на производството28.141
867 Техническа безопасност28.151
868 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка – курсов проект28.161
869 Диагностика и ремонт на машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост28.171
870 Контрол и управление на качеството28.181
871 Технологични поточни линии в хранително вкусовата и биотехнологичната промишленост28.191
872 Моделиране и симулиране на процеси в хранително вкусовата и биотехнологичната промишленост28.201
873 Мембранна техника28.211
874 Опаковъчна техника и технологии28.221
875 Техника за производство на храни и напитки28.231
876 Промишлени хладилници28.241
877 Промишлени хладилници – проект28.251
878 Материалознание - I част28.261
879 Материалознание - II част28.271
880 Механика на флуидите28.281
881 Хладилни машини28.291
882 Управление на качеството28.301
883 Хладилници и хладилни инсталации28.311
884 Технология и техника за печат28.321
885 Технология на апаратостроенето и ремонта28.331
886 Надеждност на машини, апарати и съоръжения за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост28.341
887 Опаковки28.351

Страница 28 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив