Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
2015 Законодателство и контрол в хранителната верига10.541
2016 Технология на стерилизираните и сушените продукти10.551
2017 Хладилна технология на плодовете и зеленчуците10.56
2018 Технологично обзавеждане при преработката на плодове и зеленчуци10.571
2019 Технология на соковете и концентрираните продукти10.581
2020 Хладилни машини и инсталации10.591
2021 Изследователска работа10.601
2022 Аналитични методи за контрол на химични контаминанти в храни02.261
2023 Химия на хранителния вкус03.271
2024 Предприемачество и енергиен мениджмънт11.791
2025 Управление на европейски проекти11.841
2026 Технология и дизайн на хляба12.521
2027 Технология и дизайн на сладкарските изделия12.531
2028 Технология на хлебните изделия12.601
2029 Технологично проектиране на кетърингови предприятия19.1171
2030 Изследователска работа12.621
2031 Структурен инженеринг и дизайн на храни12.631
2032 Задвижване на машини и апарати в ХВП28.1081
2033 Трибология28.1021
2034 Машини и апарати в ХВП /по направления/28.1031
2035 Логистика28.1041
2036 Законодателство в опаковането28.1051
2037 Програмиране на машини и системи с ЦПУ28.1061
2038 Инсталации в хранително-вкусовата и биотехнологична промишленост28.1071
2039 Суровинознание на продуктите от растителен произход10.631
2040 Инженеринг11.891
2041 Информационни технологии и системи за управление23.411
2042 Информационна техника и технологии23.421
2043 Моделиране на бизнес процеси23.431
2044 Графични системи за технологично проектиране23.441
2045 Информационна сигурност в интернет23.451
2046 Компютърно проектиране23.461
2047 Интеграция на хранителни и компютърни технологии30.661
2048 Интернет - технологии и бизнес мрежи30.651
2049 Газови съоръжения и системи27.331
2050 Компютърни методи за интелигентен анализ30.671
2051 Алгоритми за обучение и самообучение в компютърни системи30.681
2052 Проект по структури от данни и приложни алгоритми30.691
2053 Хемометрия и статистика в анализа на храни02.271
2054 Основи на взаимодействието на хранителните продукти с опаковки05.351
2055 Екологичен мониторинг и контрол06.601
2056 Технологичен проект06.611
2057 Третиране на отпадъци от хранителната индустрия06.621
2058 Екологичен контрол при производство на храните06.631
2059 Методи и съоръжения за очистване и контрол на води в хранителната индустрия06.641
2060 Методи и съоръжения за очистване и контрол на въздуха в хранителната индустрия06.651
2061 Екологосъобразна преработка на храни06.661
2062 Управление на качеството на месни и рибни продукти08.401
2063 Функционални месни и рибни продукти08.411
2064 Съвременни технологии в месната и рибната промишленост08.421

Страница 28 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив