Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
2071 Технологичен контрол при производството на млечни продукти09.591
2070 Стартерни култури за млечни продукти09.581
2069 Иновации в технологията и техниката при производство на млечни продукти09.571
2068 Технологичен проект08.461
2067 Технология на нетрадиционните месни , пчелни продукти и аквакултури08.451
2066 Иновации в техниката в месната и рибната промишленост08.441
2065 Методи за анализ на месни и рибни продукти08.431
2064 Съвременни технологии в месната и рибната промишленост08.421
2063 Функционални месни и рибни продукти08.411
2062 Управление на качеството на месни и рибни продукти08.401
2061 Екологосъобразна преработка на храни06.661
2060 Методи и съоръжения за очистване и контрол на въздуха в хранителната индустрия06.651
2059 Методи и съоръжения за очистване и контрол на води в хранителната индустрия06.641
2058 Екологичен контрол при производство на храните06.631
2057 Третиране на отпадъци от хранителната индустрия06.621
2056 Технологичен проект06.611
2055 Екологичен мониторинг и контрол06.601
2054 Основи на взаимодействието на хранителните продукти с опаковки05.351
2053 Хемометрия и статистика в анализа на храни02.271
2052 Проект по структури от данни и приложни алгоритми30.691
2051 Алгоритми за обучение и самообучение в компютърни системи30.681
2050 Компютърни методи за интелигентен анализ30.671
2049 Газови съоръжения и системи27.331
2048 Интернет - технологии и бизнес мрежи30.651
2047 Интеграция на хранителни и компютърни технологии30.661
2046 Компютърно проектиране23.461
2045 Информационна сигурност в интернет23.451
2044 Графични системи за технологично проектиране23.441
2043 Моделиране на бизнес процеси23.431
2042 Информационна техника и технологии23.421
2041 Информационни технологии и системи за управление23.411
2040 Инженеринг11.891
2039 Суровинознание на продуктите от растителен произход10.631
2038 Инсталации в ХВП28.1071
2037 Програмиране на машини и системи с ЦПУ28.1061
2036 Законодателство в опаковането28.1051
2035 Логистика28.1041
2034 Машини и апарати в ХВП /по направления/28.1031
2033 Трибология28.1021
2032 Задвижване на машини и апарати в ХВП28.1081
2031 Структурен инженеринг и дизайн на храни12.631
2030 Изследователска работа12.621
2029 Технологично проектиране на кетърингови предприятия19.1171
2028 Технология на хлебните изделия12.601
2027 Технология и дизайн на сладкарските изделия12.531
2026 Технология и дизайн на хляба12.521
2025 Управление на европейски проекти11.841
2024 Предприемачество и енергиен мениджмънт11.791
2023 Химия на хранителния вкус03.271
2022 Аналитични методи за контрол на химични контаминанти в храни02.261

Страница 3 от 31

Общо: 1507

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив