Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
74 Санитарен контрол на предприятията от хранително вкусовата промишленост05.151
75 Дипломен проект /работа/05.161
76 Учебна практика05.171
1809 Микробиологичен анализ и контрол на захарта и захарните изделия05.181
78 Функционални храни и здравословно хранене05.191
79 Технология на пробиотици, пребиотици и симбиотици05.201
1700 Хранителна микробиология и контрол05.211
81 Функционални хранителни добавки05.221
1701 Органична химия и микробиология05.231
83 Безопасност на храните и хранително законодателство05.241
84 Пробиотични функционални храни и напитки05.251
85 Микробиологичен анализ и контрол на функционални храни05.261
1702 Микробиологичен анализ на храни05.271
87 Преддипломен стаж05.281
1614 Научно-изследователска работа със студенти05.291
1615 Индивидуална работа с преподаватели05.301
1880 Вирусология05.311
1881 Метаболомика и аквафотомика05.321
1953 Генетика и селекция на микроорганизмите05.331
1954 Изследователска работа05.341
2054 Основи на взаимодействието на хранителните продукти с опаковки05.351
88 Методически основи на научните изследвания05.40 Д1
89 Охрана на труда06.011
90 Промишлени сгради06.021
91 Екология и опазване на околната среда06.031
92 Екология06.041
93 Добавки за хранителни и вкусови продукти06.051
94 Промишлен дизайн06.061
95 Инженерна екология06.071
96 Техническа безопасност06.081
97 Хигиена и безопасност на храните06.091
98 Екологично законодателство06.10 М1
99 Контрол и пречистване на водите от производствата на хранително вкусовата промишленост06.11 М1
100 Преработка на твърди отпадъци от хранително вкусовата промишленост06.12 М1
101 Токсикология на храните06.13 М1
102 Хранителни добавки06.141
103 Безопасност на храните06.151
104 Технология на храните от растителен произход06.161
105 Безопасни условия на труд и управление на риска06.171
106 Контрол и пречистване на въздуха от производствата на хранително вкусовата промишленост06.18 М1
107 Инвестиционно проектиране06.19 М1
108 Опазване на околната среда06.201
109 Безопасност на производствената среда06.211
110 Екология в кетъринга06.221
111 Хигиенен дизайн на технологичното обзавеждане06.231
112 Екологичен мениджмънт06.241
113 Добавки в продуктите от животински произход06.251
114 Методи за очистване на води в хранителната индустрия06.261
115 Диагностика на екологичната сигурност06.271
116 Екологичен мониторинг06.281

Страница 3 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив