Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
105 Безопасни условия на труд и управление на риска06.171
106 Контрол и пречистване на въздуха от производствата на хранително вкусовата промишленост06.18 М1
107 Инвестиционно проектиране06.19 М1
108 Опазване на околната среда06.201
109 Безопасност на производствената среда06.211
110 Екология в кетъринга06.221
111 Хигиенен дизайн на технологичното обзавеждане06.231
112 Екологичен мениджмънт06.241
113 Добавки в продуктите от животински произход06.251
114 Методи за очистване на води в хранителната индустрия06.261
115 Диагностика на екологичната сигурност06.271
116 Екологичен мониторинг06.281
117 Промишлено проектиране на хранително-вкусови предприятия06.291
118 Екология на производствените сгради и комплекси06.301
119 Технологични съоръжения за очистване на води в хранителната индустрия06.311
120 Курсов проект по очистване на води06.321
121 Оценка на въздействието върху околната среда и екологичен одит в хранителната индустрия06.331
122 Основи на екологичния мениджмънт06.341
123 Управление и оползотворяване на отпадъците в хранителната индустрия06.351
124 Екологично законодателство и норми06.361
125 Нирс06.371
126 Основи на проектирането на промишлени сгради06.381
127 Техника за биопроизводства и очистване06.391
128 Сградна архитектура06.40 М1
129 Учебна практика06.411
130 Преддипломен стаж06.421
131 Дипломен проект/работа06.431
132 Техника за очистване06.441
134 Немски език07.021
135 Френски език07.031
136 Руски език07.041
137 Английски език – I07.061
138 Немски език – I07.071
139 Френски език - I07.081
140 Руски език - I07.091
141 Английски език – II07.121
142 Немски език – II07.131
143 Френски език - II07.141
144 Руски език - II07.151
145 Български език07.161
146 Английски език - факултативен07.171
147 Умения за комуникативност71.181
148 Бизнес английски07.191
149 Бизнес френски71.201
150 Английски език – III07.211
151 Немски език – III07.221
152 Френски език - III07.231
153 Руски език - III07.241
154 Чужд език07.30 Д1
155 Технология на месодобива08.011

Страница 3 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив