Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1851 Френски език - интензивен курс71.251
152 Френски език - III07.231
143 Френски език - II07.141
139 Френски език - I07.081
1919 Френски език07.33 - Д1
135 Френски език07.031
623 Фирмена сигурност11.481
581 Финансов мениджмънт в туризма11.731
606 Финансов мениджмънт11.511
1849 Финансов контрол20.621
1806 Финансиране и кредитиране11.271
558 Финанси11.281
560 Философия20.111
2166 Физични методи за анализ на храни02.281
27 Физична и химична безопасност на храните02.121
922 Физическо възпитание и спорт29.011
541 Физиология на храненето19.651
206 Физикохимия на млякото09.211
342 Физикохимия на виното13.29 М1
1 Физикохимия и колоидна химия01.011
1671 Физикохимия и колоидна химия01.051
9 Физикохимия01.09 М1
660 Физика – II част21.111
659 Физика – I част21.101
650 Физика21.011
1916 Физика21.231
46 Учебна практика – две седмици03.191
1768 Учебна практика по схемотехника30.211
945 Учебна практика по схемотехника30. 211
1623 Учебна практика по проектиране на компютърни системи30.551
896 Учебна практика по машини и апарати в хранително вкусовата и биотехнологичната промишленост28.441
1983 Учебна практика по индустриална управляваща техника26.441
944 Учебна практика по електроника и микропроцесорна техника30.201
806 Учебна практика по електроника и микропроцесорна техника26.501
385 Учебна практика15.191
1873 Учебна практика107.11
358 Учебна практика14.131
129 Учебна практика06.411
168 Учебна практика08.141
2249 Учебна практика15.471
334 Учебна практика13.201
285 Учебна практика12.191
689 Учебна практика23.06 М1
629 Учебна практика11.471
200 Учебна практика09.151
1819 Учебна практика20.781
76 Учебна практика05.171
248 Учебна практика10.201
413 Учебна практика16.211
23 Учебна практика02.081

Страница 3 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив