Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
156 Технология на рибата и рибните продукти08.021
157 Технология на птичето месо и яйцата08.031
158 Технология на месните продукти08.041
159 Микробиология на месото и рибата08.051
160 Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост08.061
161 Технология на храните08.071
162 Технология на храните от животински произход08.081
163 Развитие на техниката в месната и рибната промишленост08.09 М1
164 Микроструктура на месни и рибни продукти08.10 М1
165 Качество и безопасност на месни и рибни продукти08.11 М1
166 Развитие на технологиите в месната и рибната промишленост08.12 М1
167 Технология на специалните месни и рибни продукти08.13 М1
168 Учебна практика08.141
169 Преддипломен стаж08.151
170 Държавен изпит/ Дипломен проект/работа08.161
171 Научно изследователска работа със студенти08.171
172 Технологичен проект в месната и рибната промишленост08.181
173 Основи на храненето08.211
174 Суровинознание в месната и рибната промишленост08.20 М1
175 Технология на месото, месните продукти и яйцата08.221
176 Функционални млечни и месни продукти08.241
177 Биохимични и микроструктурни анализи08.251
178 Безопасност на продуктите от животински произход по хладилната верига08.261
179 Химична безопасност на продуктите от животински произход08.271
180 Системи за управление на безопасността на продуктите от животински произход08.281
181 Одит на системи за управление на качеството и безопасността на животинските продукти08.291
182 Системи за управление на безопасността на храните08.301
183 Одит на системи за управление на качеството и безопасността на храните08.311
184 Технология на хранителните продукти от животински произход08.321
185 Функционални храни от животински произход08.331
186 Технология на млякото и млечнокиселите продукти09.011
187 Микробиология на млякото и млечните продукти09.021
188 Технологично обзавеждане в млечната промишленост - I част09.031
189 Технология на маслото и млечните консерви09.041
191 Технология на сиренето09.061
192 Безопасност и качество на млечните продукти09.071
193 Развитие на технологиите в млечната промишленост09.08 М1
194 Технологично обзавеждане в млечната промишленост - II част09.091
195 Развитие на техниката в мечната промишленост09.10 М1
196 Химия и технология на млечните протеини09.11 М1
197 Технология на специалните млечни продукти09.121
199 Технологичен проект в млечната промишленост09.141
200 Учебна практика09.151
201 Преддипломен стаж09.161
202 Дипломен проект/работа09.171
203 Научно изследователска работа със студенти09.181
204 Патентно дело и хранително законодателство10.421
205 Теоретични основи на сиренарството09.201
206 Физикохимия на млякото09.211
207 Технология на млякото и млечните продукти09.221

Страница 4 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив