Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
117 Промишлено проектиране на хранително-вкусови предприятия06.291
118 Екология на производствените сгради и комплекси06.301
119 Технологични съоръжения за очистване на води в хранителната индустрия06.311
120 Курсов проект по очистване на води06.321
121 Оценка на въздействието върху околната среда и екологичен одит в хранителната индустрия06.331
122 Основи на екологичния мениджмънт06.341
123 Управление и оползотворяване на отпадъците в хранителната индустрия06.351
124 Екологично законодателство и норми06.361
125 Нирс06.371
126 Основи на проектирането на промишлени сгради06.381
127 Техника за биопроизводства и очистване06.391
128 Сградна архитектура06.40 М1
129 Учебна практика06.411
130 Преддипломен стаж06.421
131 Дипломен проект/работа06.431
132 Техника за очистване06.441
1999 Индивидуална работа с преподаватели06.451
1620 Курсов проект - изготвяне на ОВОС в в хранително-вкусовата промишленост06.461
1652 Хранителна екология06.471
1654 Индустриална екология06.481
1659 Мениджмънт на безопасността в индустриалното предприятие06.491
1728 Технологии и техника за очистване на води в хранително-вкусовата промишленост06.501
1872 Екология на хранителната индустрия06.511
1704 Технологии и техника за очистване на въздух в хранително-вкусовата промишленост06.521
1940 Екология и охрана на труда06.531
1941 Контрол на качеството на водите в хранителната индустрия06.541
1942 Оползотворяване на отпадъците от хранителната индустрия06.551
1943 Управление и оползотворяване на отпадъците в хранителната индустрия06.561
1944 Методи за очистване на въздуха в хранителната индустрия06.571
1945 Технологични съоръжения за очистване на въздуха в хранителната индустрия06.581
1946 Експлоатация и контрол на пречиствателните съоръжения в хранителната индустрия06.591
2055 Екологичен мониторинг и контрол06.601
2056 Технологичен проект06.611
2057 Третиране на отпадъци от хранителната индустрия06.621
2058 Екологичен контрол при производство на храните06.631
2059 Методи и съоръжения за очистване и контрол на води в хранителната индустрия06.641
2060 Методи и съоръжения за очистване и контрол на въздуха в хранителната индустрия06.651
2061 Екологосъобразна преработка на храни06.661
2211 Оценка на въздействието върху околната среда06.701
2242 Изследователска работа06.711
15 Английски език07.011
1891 Специализиран английски език07.01.011
1982 Специализиран английски език07.01.021
1995 Специализиран английски език07.01.031
134 Немски език07.021
1926 Специализиран немски език07.02.011
1997 Специализиран немски език07.02.031
135 Френски език07.031
1927 Специализиран френски език07.03.011
1998 Специализиран френски език07.03.031

Страница 4 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив