Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
208 Технология на продуктите от вторични суровини09.231
209 Функционални млечни продукти09.24 М1
210 Микробиология на функционалните млечни продукти09.251
211 Развитие на стартерните култури в млечната промишленост09.26 М1
212 Контрол и архивиране на технологичните процеси в млечната промишленост09.27 М1
213 Биохимия на млякото09.28 М1
214 Традиционни млечни продукти09.29 М1
215 Микробна безопасност на продуктите от животински произход09.30 М1
216 Системи за управление на качеството на храните от животински произход09.31 М1
217 Хранително законодателство09.32 М1
218 Сензорен анализ на продуктите от животински произход09.33 М1
219 Теоретични основи на сиренето09.341
221 Технология на видовете сирене09.361
222 Техника в млечната промишленост09.371
223 Технология на трайните млечни продукти09.381
224 Процеси и апарати в месната и млечната промишленост09.39 М1
225 Функционални млечни и месни продукти09.401
226 Микробна безопасност на млечните продукти09.411
227 Здравословни млечни продукти09.421
228 Безотпадни технологии в млечната промишленост09.431
229 Суровинознание на плодовете и зеленчуците10.011
230 Технология на стерилизираните консерви10.021
231 Технология на соковете10.031
232 Технология на сушените плодове и зеленчуци10.041
233 Контрол и регулация на безопасността на храните10.051
234 Технология на детските и диетичните хранителни продукти10.06 М1
235 Технологично обзавеждане в консервната промишленост - I част10.071
236 Технология на консервирането и хладилна обработка на храните10.081
237 Управление на качеството10.091
238 Функционални храни и напитки10.10 М1
239 Управление на безопасността и качеството на храните при преработка на плодове и зеленчуци10.11 М1
240 Оптимизация на технологичните линии в консервната промишленост10.12 М1
241 Оползотворяване на отпадни продукти от преработката на плодове и зеленчуци10.13 М1
242 Технология на концентратите10.141
243 Технологично обзавеждане на консервната промишленост – II част10.151
244 Технология на плодово-захарните хранителни продукти10.161
245 Хладилна техника и технология10.171
246 Климатизация в ханително вкусовата промишленост10.18 М1
247 Експлоатация, контрол и управление на хладилни инсталации10.19 М1
248 Учебна практика10.201
249 Преддипломен стаж10.211
250 Дипломен проект/работа10.221
251 Научно-изследователска работа със студенти10.231
252 Хладилни инсталации – проект10.241
253 Хладилни машини10.251
254 Хладилни технологични процеси и съоръжения10.261
255 Хладилници10.271
256 Хладилни инсталации10.281
257 Хладилна технология на животинските продукти10.291
258 Хладилна технология на растителните продукти10.301

Страница 5 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив