Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
136 Руски език07.041
1928 Специализиран руски език07.04.011
1996 Специализиран руски език07.04.031
137 Английски език – I07.061
1974 Специализиран английски език – I07.06.011
138 Немски език – I07.071
1975 Специализиран немски език – I07.07.011
139 Френски език - I07.081
1976 Специализиран френски език - I07.08.011
140 Руски език - I07.091
1977 Специализиран руски език - I07.09.011
141 Английски език – II07.121
1978 Специализиран английски език – II07.12.011
142 Немски език – II07.131
1979 Специализиран немски език – II07.13.011
143 Френски език - II07.141
1980 Специализиран френски език - II07.14.011
144 Руски език - II07.151
1981 Специализиран руски език - II07.15.011
145 Български език07.161
1929 Специализиран български език07.16.011
146 Английски език - факултативен07.171
148 Бизнес английски07.191
150 Английски език – III07.211
151 Немски език – III07.221
152 Френски език - III07.231
153 Руски език - III07.241
1902 Бизнес български език и делово общуване07.261
154 Чужд език07.30 Д1
1917 Английски език07.31 - Д1
1918 Немски език07.32 - Д1
1919 Френски език07.33 - Д1
1920 Руски език07.34 - Д1
1993 Специализиран превод и терминообразуване в туризма07.351
155 Технология на месодобива08.011
156 Технология на рибата и рибните продукти08.021
157 Технология на птичето месо и яйцата08.031
158 Технология на месните продукти08.041
159 Микробиология на месото и рибата08.051
160 Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост08.061
161 Технология на храните08.071
162 Технология на храните от животински произход08.081
163 Развитие на техниката в месната и рибната промишленост08.09 М1
164 Микроструктура на месни и рибни продукти08.10 М1
165 Качество и безопасност на месни и рибни продукти08.11 М1
166 Развитие на технологиите в месната и рибната промишленост08.12 М1
167 Технология на специалните месни и рибни продукти08.13 М1
168 Учебна практика08.141
169 Преддипломен стаж08.151
170 Държавен изпит/ Дипломен проект/работа08.161

Страница 5 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив