Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
625 Европейска интеграция11.561
1939 Европейски политики и практики11.881
2103 Европейско национално законодателство за производство на нови продукти16.361
2058 Екологичен контрол при производство на храните06.631
112 Екологичен мениджмънт06.241
116 Екологичен мониторинг06.281
2055 Екологичен мониторинг и контрол06.601
98 Екологично законодателство06.10 М1
124 Екологично законодателство и норми06.361
92 Екология06.041
110 Екология в кетъринга06.221
501 Екология в туризма19.251
91 Екология и опазване на околната среда06.031
1940 Екология и охрана на труда06.531
494 Екология и устойчиво развитие в туризма19.181
118 Екология на производствените сгради и комплекси06.301
1872 Екология на хранителната индустрия06.511
1968 Екология, устойчиво развитие и безопасност в туризма19.1091
2061 Екологосъобразна преработка на храни06.661
529 Екотуризъм19.531
29 Екохимия на металите в храни02.141
514 Екскурзионна дейност и анимация19.381
530 Екскурзоводство19.541
433 Експертна оценка на тютюна17.18 М1
801 Експертни системи26.43 М1
1946 Експлоатация и контрол на пречиствателните съоръжения в хранителната индустрия06.591
1638 Експлоатация и ремонт на машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост28.761
259 Експлоатация и ремонт на хладилни машини и инсталации10.311
247 Експлоатация, контрол и управление на хладилни инсталации10.19 М1
2217 Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници25.211
2218 Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници - проект25.271
745 Електрически измервания25.121
744 Електрически машини и апарати25.111
858 Електро -, хидро и пневмозадвижване28.061
753 Електро- хидро- и пневмо задвижване25.201
904 Електро-, хидро- и пневмозадвижване28.521
1984 Електро-пневматични системи26.451
740 Електрозадвижване25.071
1807 Електронен бизнес11.761
695 Електронен бизнес23.12 М1
709 Електронен пазар23.26 М1
686 Електронна обработка на данни23.031
741 Електрообзавеждане25.081
754 Електрообзавеждане на топлотехнически системи25.221
736 Електротехника и електроника25.031
737 Електротехнологии25.04 М1
57 Електрофоретични методи за анализ на храни04.081
1931 Елементи на механиката в автоматиката и компютърната техника22.281
683 Елементи на финната механика в компютърната техника22.191
1781 Енергиен анализ27.581

Страница 5 от 32

Общо: 1574

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив