Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1738 Туристически мероприятия и събития19.891
484 Туристически информационни центрове19.081
1796 Туристически бизнес11.491
531 Туристическа анимация19.551
2033 Трибология28.1021
2057 Третиране на отпадъци от хранителната индустрия06.621
389 Транспортна, вентилационна и климатична техника15.231
424 Транспортна, вентилационна и климатична техника17.071
914 Транспортна техника в хранителната индустрия28.621
214 Традиционни млечни продукти09.29 М1
1712 Топлофизични процеси в хладилната технология на храните10.461
816 Топлотехнически измервания и уреди27.061
1771 Топлотехника27.161
812 Топлотехника27.011
1772 Топлотехника27.171
823 Топлоснабдяване и газоснабдяване27.131
820 Топлообменни апарати – курсов проект27.101
815 Топлообменни апарати27.041
814 Топло- и масопренасяне27.031
825 Топло- и масообменни апарати27.531
826 Топло и масообменни апарати – проект27.521
1777 Топлинно стопанство27.441
831 Топлинни технологични системи27.211
2091 Топлинни процеси в технологията на дестилатните високоалкохолни напитки13.501
833 Топлинни помпи27.231
851 Топлинна интеграция и когенерация27.411
844 Топлинна и масообменна техника – проект27.341
828 Топлинна и масообменна техника27.181
101 Токсикология на храните06.13 М1
756 Токозахранващи устройства25.241
1784 ТЕЦ и когенерационни системи27.651
324 Технология на шумящите и специални вина13.101
2155 Технология на шоколадовите изделия15.441
909 Технология на хранителното машиностроене28.571
1876 Технология на хранителните, вкусовите и биопродукти10.511
184 Технология на хранителните продукти от животински произход08.321
284 Технология на хранителните продукти от растителен произход12.181
280 Технология на хранителните продукти12.141
1716 Технология на хранителните продукти10.43
449 Технология на хранителни ферментационни продукти18.131
162 Технология на храните от животински произход08.081
104 Технология на храните от растителен произход06.161
161 Технология на храните08.071
310 Технология на храните12.441
2147 Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия12.701
291 Технология на хляба и макаронение изделия12.251
275 Технология на хляба12.091
2028 Технология на хлебните изделия12.601
276 Технология на хлебните и сладкарските изделия12.101
892 Технология на хладилното машиностроене28.401

Страница 5 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив