Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
255 Хладилници10.271
256 Хладилни инсталации10.281
257 Хладилна технология на животинските продукти10.291
258 Хладилна технология на растителните продукти10.301
259 Експлоатация и ремонт на хладилни машини и инсталации10.311
260 Водна активност при консервиране на храните10.32 М1
261 Хладилна технология на хранителните продукти10.331
262 Техническо ослужване на хладилници и хладилни инсталации10.341
263 Хладилници и хладилни технологични процеси – проект10.351
264 Добри производствени практики10.361
265 Интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните10.371
266 Функционални храни и напитки от растителен произход10.381
267 Зърнени суровини и съхранението им12.011
268 Силозно- складова технология12.021
269 Основи на зърнопреработването12.031
270 Технология на зърнените продукти12.041
271 Технология на комбинираните фуражи12.051
272 Технологично обзавеждане на зърнопреработващата и фуражната промишленост12.061
273 Суровини за хлебната и сладкарската промишленост12.071
274 Микробиология на зърното и хляба12.081
275 Технология на хляба12.091
276 Технология на хлебните и сладкарските изделия12.101
277 Технология на макаронените изделия12.111
278 Технологично обзавеждане на хлебната промишленост12.121
279 Основи на хлебопроизводството и сладкарството12.131
280 Технология на хранителните продукти12.141
281 Технология на зърносъхранението и зърнопреработването12.151
282 Технология на хляба и хлебните изделия12.161
283 Аспирационни уредби и пневматичен транспорт12.17 М1
284 Технология на хранителните продукти от растителен произход12.181
285 Учебна практика12.191
286 Преддипломен стаж12.201
287 Дипломен проект/работа12.211
288 Научно-изследователска работа със студенти12.221
289 Технологично обзавеждане на зърнената и хлебната промишлености12.231
290 Технология на зърнените и фуражните продукти12.241
291 Технология на хляба и макаронение изделия12.251
292 Технология на функционални храни и напитки на зърнена основа12.261
293 Въведение в научните изследвания12.271
294 Сензорен анализ12.281
295 Микробиология на хляба, хлебните и сладкарските изделия12.291
296 Управление на качеството12.301
297 Технология на сладкарските изделия12.311
298 Технологично обзавеждане на хлебната и сладкарската промишленост12.321
299 Специални храни и напитки на зърнена основа12.331
300 Специални технологии в зърносъхранението12.34 М1
301 Специално технологично обзавеждане12.35 М1
302 Специални технологии в зърнопреработването12.36 М1
303 Специални технологии в хлебопроизводството12.37 М1
304 Иновации в сладкарството12.38 М1

Страница 6 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив