Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
171 Научно изследователска работа със студенти08.171
172 Технологичен проект в месната и рибната промишленост08.181
1705 Процеси и апарати в месната и млечната промишленост08.191
174 Суровинознание в месната и рибната промишленост08.20 М1
173 Основи на храненето08.211
175 Технология на месото, месните продукти и яйцата08.221
1648 Технология на функционални месни и рибни продукти08.231
176 Функционални млечни и месни продукти08.241
177 Биохимични и микроструктурни анализи08.251
178 Безопасност на продуктите от животински произход по хладилната верига08.261
179 Химична безопасност на продуктите от животински произход08.271
180 Системи за управление на безопасността на продуктите от животински произход08.281
181 Одит на системи за управление на качеството и безопасността на животинските продукти08.291
182 Системи за управление на безопасността на храните08.301
183 Одит на системи за управление на качеството и безопасността на храните08.311
184 Технология на хранителните продукти от животински произход08.321
185 Функционални храни от животински произход08.331
1685 Индивидуална работа с преподаватели08.341
1969 Суровинознание на месото и рибата08.351
1970 Технология на продуктите от месо, риба и яйца08.361
1971 Изследователска работа08.371
2000 Суровинознание на продуктите от животински произход08.381
2009 Технология на месото и месните продукти08.391
2062 Управление на качеството на месни и рибни продукти08.401
2063 Функционални месни и рибни продукти08.411
2064 Съвременни технологии в месната и рибната промишленост08.421
2065 Методи за анализ на месни и рибни продукти08.431
2066 Иновации в техниката в месната и рибната промишленост08.441
2067 Технология на нетрадиционните месни , пчелни продукти и аквакултури08.451
2068 Технологичен проект08.461
2128 Технология на месните и рибните продукти08.471
2129 Химична и физична безопасност на храните08.481
2130 Основи на храненето и диететиката08.491
2131 Анализ и контрол на качеството на храните08.501
2132 Сензорен анализ и оценка на потребителските изисквания08.511
186 Технология на млякото и млечнокиселите продукти09.011
187 Микробиология на млякото и млечните продукти09.021
188 Технологично обзавеждане в млечната промишленост - I част09.031
189 Технология на маслото и млечните консерви09.041
1973 Суровинознание на млякото09.051
191 Технология на сиренето09.061
192 Безопасност и качество на млечните продукти09.071
193 Развитие на технологиите в млечната промишленост09.08 М1
194 Технологично обзавеждане в млечната промишленост - II част09.091
195 Развитие на техниката в мечната промишленост09.10 М1
196 Химия и технология на млечните протеини09.11 М1
197 Технология на специалните млечни продукти09.121
1972 Технология на млечните продукти09.131
199 Технологичен проект в млечната промишленост09.141
200 Учебна практика09.151

Страница 6 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив