Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1931 Елементи на механиката в автоматиката и компютърната техника22.281
683 Елементи на финната механика в компютърната техника22.191
1781 Енергиен анализ27.581
1782 Енергиен анализ27.591
645 Енергиен бизнес11.531
835 Енергиен межиджмънт27.241
641 Енергийна ефективност и конкурентноспособност11.521
751 Енергийна ефективност на електрически, електронни и топлинни съоръжения25.181
848 Енергийна ефективност на ограждащи конструкции и сгради27.381
2143 Енергийна ефективност на пневматични системи26.58м1
2220 Енергийна ефективност на силови електронни устройства25.291
1778 Енергийна ефективност на хладилни и климатични системи27.451
1761 Енергийна ефективност на хладилни и климатични системи28.721
647 Енергийна сигурност11.551
837 Енергийни технологии27.271
2219 Енергоефективно управление на електрически машини25.281
1774 Енерготехнологичен анализ на промишлени предприятие27.371
52 Ензими във винопроизводството04.031
447 Ензимни методи за анализ18.111
55 Ензимни методи за анализ на храни04.061
440 Ензимология18.041
329 Енологична физикохимия13.151
322 Енология13.081
910 Етикeтиране и етикeтир техника28.581
631 Етика20.671
839 Ефективно използване на енергията27.661
2032 Задвижване на машини и апарати в ХВП28.1081
2036 Законодателство в опаковането28.1051
2015 Законодателство и контрол в хранителната верига10.541
2247 Законодателство и контрол на ароматно-вкусови продукти17.391
2189 Законодателство и сертифициране при производството и търговията с напитки13.551
1791 Застраховане в туризма11.381
2267 Застрахователно дело33.121
979 Защита на интелектуалната собственост40.031
227 Здравословни млечни продукти09.421
267 Зърнени суровини и съхранението им12.011
771 Идентификация на системи26.131
1897 Избор на технологично оборудване и компановъчни решения24.171
1905 Извеждане на упражнения по подходящи учебни дисциплини40.091
807 Изкуствен интелект26.51 М1
958 Изкуствен интелект (приложни аспекти)30.34 М1
2141 Изкуствен интелект в роботиката26.56 м1
765 Измерване на неелектрични величини26.071
409 Изолати от маслодайни и етеричномаслени суровини16.171
830 Изпарителна техника27.201
829 Изпарителни инсталации27.191
888 Изпитване на машини, апарати и съоръжения за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост28.361
1971 Изследователска работа08.371
1954 Изследователска работа05.341
2021 Изследователска работа10.601

Страница 6 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив