Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
309 Аспирационни уредби и пневматичен транспорт в хлебната и сладкарската промишленост12.431
310 Технология на храните12.441
311 Технологично оборудване за производство на хляба, хлебните, сладкарските и макаронените изделия12.451
312 Безопасност , качество и технологична документация на хляба, хлебните, сладкарските и макаронените изделия12.461
313 Технология на специални хлебни и сладкарски храни и напитки12.471
314 Технологична организация и проектиране на обекти за производство на хляба, хлебните, сладкарските и макаронените изделия12.481
315 Технологични функции на добавките в хляба, хлебните, сладкарските и макаронените изделия12.491
316 Суровини за хляб, хлебни и сладкарски изделия12.501
317 Технология на специалните вина13.031
318 Микробиология на виното и пивото13.041
319 Технология на виното13.051
320 Технологично обзавеждане за производство на напитки13.061
321 Технология на високоалкохолните напитки13.071
322 Енология13.081
323 Технология на спирта и спиртните напитки13.09 М1
324 Технология на шумящите и специални вина13.101
325 Технологично обзавеждане13.11 М1
326 Ампелография13.121
327 Обработка и стабилизиране на вината13.131
328 Органолептичен анализ13.141
329 Енологична физикохимия13.151
330 Масообменни и топлообменни процеси при производството на високоалкохолните напитки и спирта13.16 М1
331 Технология на високоалкохолните напитки и спирта13.171
332 Технологично обзавеждане във винопроизводството13.181
333 Курсово проектиране13.191
334 Учебна практика13.201
335 Преддипломен стаж13.211
336 Дипломен проект/работа13.221
337 Научно изследователска работа със студенти13.231
338 Технология на дестилатите и високоалкохолните напитки13.251
339 Микробиология на виното и високоалкохолните напитки13.261
340 Технологично обзавеждане във винарската промишленост13.271
341 Хигиена и безопасност на напитките13.281
342 Физикохимия на виното13.29 М1
343 Технология на спирта и спиртните напитки13.301
344 Технологично обзавеждане проект13.311
345 Хигиена и безопасност във винопроизводството13.321
346 Лозаро-винарско законодателство13.331
347 Технология на пивото14.011
348 Технология на безалкохолните напитки14.031
349 Технология на напитките14.041
351 Технология на водата14.06 М1
352 Управление на процесите в пивопроизводството14.07 М1
353 Технологично обзавеждане в пивоварната и безалкохолната промишленост14.081
354 Технология на малца14.091
355 Специални малцове и пива14.10 М1
356 Кинетика и управление на биопроцесите14.111
357 Технологичен контрол и оптимизиране на технологиите14.12 М1
358 Учебна практика14.131
359 Преддипломен стаж14.141

Страница 7 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив