Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
822 Промишлена вентилация и обезпрашаване27.121
821 Сушилна техника27.111
820 Топлообменни апарати – курсов проект27.101
827 Отоплителна техника – проект27.091
818 Отоплителна техника27.081
817 Масообменни уредби27.071
816 Топлотехнически измервания и уреди27.061
819 Горивна техника и технологии27.051
815 Топлообменни апарати27.041
814 Топло- и масопренасяне27.031
813 Термодинамика27.021
812 Топлотехника27.011
840 Специализираща практика27.001
2254 Управление на роботи26.631
2253 Въведение в специалността26.621
2180 Интегрирани системи за управление26.611
2148 Проектиране в CAD среда26.601
1985 Индустриални управляващи и мрежови технологии26.591
2143 Енергийна ефективност на пневматични системи26.58м1
1759 Научно-изследователска работа със студенти26.581
2142 Компоненти на мехатронни системи26.57м1
1689 Индивидуална работа с преподаватели26.571
2141 Изкуствен интелект в роботиката26.56 м1
1758 Техническа диагностика и надежност на системите за управление26.561
811 Системен анализ26.551
810 Цифрова обработка на сигнали26.541
809 Регулиране и управление на енергийни процеси26.53 М1
808 Курсов проект по компютърно симулиранне и проектиране26.52 М1
807 Изкуствен интелект26.51 М1
806 Учебна практика по електроника и микропроцесорна техника26.501
805 Динамика и управление на биопроцеси26.49 М1
804 Оптимално и робастно управление26.48 М1
803 Компютърно симулиране и проектиране26.47 М1
802 Анализ и синтез на логически и цифрови системи26.46 М1
1984 Електро-пневматични системи26.451
1983 Учебна практика по индустриална управляваща техника26.441
801 Експертни системи26.43 М1
800 Многомерни системи26.42 М1
799 Адаптивни системи26.41 М1
798 Курсов проект по техническа диагностика и сигурност на системите за управление26.401
797 Техническа диагностика и сигурност на системите за управление26.39 М1
796 Управление на биотехнологични производства26.38 М1
795 Дипломна работа/проект26.371
794 Преддипломен стаж/практика26.361
793 Курсов проект по интелигентни системи26.351
792 Интелигентни системи26.341
791 Методи за оптимизация26.331
790 Крайни автомати26.321
789 Анализ и разпознаване на образи, изображения и сцени26.311
788 Cad/cam системи26.301

Страница 7 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив