Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1938 Публично-частно партньорство в туризма11.871
1937 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост11.861
1936 Основи на храненето19.1001
1935 Приложна биохимия04.201
1934 Биохимия II част04.191
1933 Биохимия I част04.181
1932 Техническа механика и инженерна графика22.291
1931 Елементи на механиката в автоматиката и компютърната техника22.281
1930 Механичен инженеринг22.271
1929 Специализиран български език07.16.011
1928 Специализиран руски език07.04.011
1927 Специализиран френски език07.03.011
1926 Специализиран немски език07.02.011
1925 Бизнес анализ и маркетингово прогнозиране40.221
1924 Управление на иновациите40.211
1923 Профилиращ курс (изпит по дисциплина, свързана с темата на дисертацията)40.141
1922 Специален курс по специалност"Икономика и управление"40.131
1921 Интензификация на преносни процеси27.561
1920 Руски език07.34 - Д1
1919 Френски език07.33 - Д1
1918 Немски език07.32 - Д1
1917 Английски език07.31 - Д1
1916 Физика21.231
1915 Планиране и контрол40.201
1914 Предприемачество40.191
1913 Управление на риска40.181
1912 Логистика и дистрибуция40.171
1911 Мениджмънт на маркетинга40.161
1910 Реинженерингова методика на научните изследвания40.151
1909 Техника за механична и хидравлична обработка - проект28.1001
1908 Оформяне на дисертационния труд40.121
1907 Допълнителен специален курс - индивидуално съгласно проблемите на дисертационната тема40.111
1906 Приложение на информационни технологии в научното изследване40.101
1905 Извеждане на упражнения по подходящи учебни дисциплини40.091
1904 Участие в семинари на докторанти и научни конференции40.081
1903 Специален курс ( докторантски минимум по специалността)40.071
1902 Бизнес български език и делово общуване07.261
1901 Индивидуална работа с преподаватели24.211
1900 Дипломен проект /работа24.201
1899 Преддипломен стаж/практика24.191
1898 Учебна практика24.181
1897 Избор на технологично оборудване и компановъчни решения24.171
1896 Компютърно проектиране24.161
1895 Основни части на обяснителната записка24.151
1894 Нормативна уредба към системите за безопасност по хранителната верига във хранителната индустрия и заведенията за хранене24.141
1893 Машини автомати - проект28.1011
1891 Специализиран английски език07.01.011
1890 Технологии в зърнопреработването и хлебопроизводството12.541
1889 Биотехнология на клетъчните и тъканни култури18.511
1888 Биоинформатика18.471

Страница 7 от 32

Общо: 1574

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив