Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
229 Суровинознание на плодовете и зеленчуците10.011
230 Технология на стерилизираните консерви10.021
231 Технология на соковете10.031
232 Технология на сушените плодове и зеленчуци10.041
233 Контрол и регулация на безопасността на храните10.051
234 Технология на детските и диетичните хранителни продукти10.06 М1
235 Технологично обзавеждане в консервната промишленост - I част10.071
236 Технология на консервирането и хладилна обработка на храните10.081
237 Управление на качеството10.091
238 Функционални храни и напитки10.10 М1
239 Управление на безопасността и качеството на храните при преработка на плодове и зеленчуци10.11 М1
240 Оптимизация на технологичните линии в консервната промишленост10.12 М1
241 Оползотворяване на отпадни продукти от преработката на плодове и зеленчуци10.13 М1
242 Технология на концентратите10.141
243 Технологично обзавеждане на консервната промишленост – II част10.151
244 Технология на плодово-захарните хранителни продукти10.161
245 Хладилна техника и технология10.171
246 Климатизация в ханително вкусовата промишленост10.18 М1
247 Експлоатация, контрол и управление на хладилни инсталации10.19 М1
248 Учебна практика10.201
249 Преддипломен стаж10.211
250 Дипломен проект/работа10.221
251 Научно-изследователска работа със студенти10.231
252 Хладилни инсталации – проект10.241
253 Хладилни машини10.251
254 Хладилни технологични процеси и съоръжения10.261
255 Хладилници10.271
256 Хладилни инсталации10.281
257 Хладилна технология на животинските продукти10.291
258 Хладилна технология на растителните продукти10.301
259 Експлоатация и ремонт на хладилни машини и инсталации10.311
260 Водна активност при консервиране на храните10.32 М1
261 Хладилна технология на хранителните продукти10.331
262 Техническо ослужване на хладилници и хладилни инсталации10.341
263 Хладилници и хладилни технологични процеси – проект10.351
264 Добри производствени практики10.361
265 Интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните10.371
266 Функционални храни и напитки от растителен произход10.381
1684 Индивидуална работа с преподаватели10.391
1637 Хранителни, вкусови и био- технологии10.401
1713 Технология на продуктите от растителен произход10.411
204 Патентно дело и хранително законодателство10.421
1716 Технология на хранителните продукти10.43
1710 Технология на соковете и концентратите10.441
1711 Технологично обзавеждане в консервната промишленост10.451
1712 Топлофизични процеси в хладилната технология на храните10.461
1714 Биоконсервиране на плодовете и зеленчуците10.471
1715 Безопасност на храните в хладилната верига10.481
1947 Регулиране и стандартизация на храните10.491
1842 Обща технология на хранителните продукти10.501

Страница 8 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив