Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1887 Молекулярно генетични методи за анализ и контрол18.501
1886 Приложна биокатализа и биосензори18.491
1885 Пробиотици и микробиомни съобщества18.481
1884 Нанобиотехнологии18.461
1883 Основи на биотехнологичните и фармацевтични производства18.451
1882 Микробна екология18.441
1881 Метаболомика и аквафотомика05.321
1880 Вирусология05.311
1879 Имунология18.431
1878 Рекомбинантни ДНК - технологии18.421
1877 Индивидуална работа с преподаватели02.151
1876 Технология на хранителните, вкусовите и биопродукти10.511
1875 Технологично обзавеждане на винарската промишленост13.431
1874 Обработка и стабилизиране на вината13.401
1873 Учебна практика107.11
1872 Екология на хранителната индустрия06.511
1871 Технологичен проект13.471
1870 Специални технологии във винопроизводството13.461
1869 Технологични функции на подобрителите в хляб, хлебни, сладкарски и макаронени изделия12.581
1868 Аериране на теста и емулсии12.591
1867 Регулация и контрол в млечната промишленост09.531
1866 Аспирационни уредби и пневматичен транспорт в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост12.571
1865 Микробиологичен контрол в млечната промишленост09.521
1864 Технологичен проект09.511
1863 Микробиологичен контрол във винопроизводството13.451
1862 Техническо и технологично оптимизиране във винопроизводството13.441
1861 Спиртопроизводство и спиртни напитки13.421
1860 Технология на дестилатните напитки13.411
1859 Теория на хлебопроизводството и сладкарството12.561
1858 Теоретични основи при производството на сирене09.501
1857 Микробиология на винопроизводството13.391
1856 Органолептичен анализ на вино и високоалкохолни напитки13.381
1855 Винопроизводство13.371
1854 Суровини за хляб, хлебни, сладкарски и макаронени изделия12.551
1853 Технология на ферментиралите млека09.491
1852 Основи на винопроизводството13.361
1851 Френски език - интензивен курс71.251
1850 Ценова политика20.521
1849 Финансов контрол20.621
1848 Практика27.541
1847 Хигиенен дизайн на технологичното оборудване в хранителната промишленост28.991
1846 Проектиране на предприятия28.981
1845 Специални машини и апарати за хранителната, вкусовата, биотехнологичната и фармацефтичната промишленост28.971
1844 Техника за бита, търговията и храненето28.961
1843 Организация на сервизната дейност28.951
1842 Обща технология на хранителните продукти10.501
1841 Индивидуална работа с преподаватели14.191
1840 Индивидуална работа с преподаватели31.051
1839 Държавен изпит/дипломна работа31.041
1838 Преддипломен стаж/практика31.031

Страница 8 от 32

Общо: 1574

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив