Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1764 Стандартизация, сертификация и изпитване на хладилна и климатична техника28.821
1763 Моделиране и симулиране в опаковането28.811
1762 Хладилни агенти и студоносители28.801
1761 Енергийна ефективност на хладилни и климатични системи28.721
1760 Научно-изследователска работа със студенти28.701
1759 Научно-изследователска работа със студенти26.581
1758 Техническа диагностика и надежност на системите за управление26.561
1757 Организация на хотелиерството и ресторантьорството19.951
1756 Антинутриенти в храните19.941
1755 Инвестиционно проектиране на кетъринг предприятие19.931
1754 Организация и управление на кулинарното производство в туристическите обекти19.921
1753 Организация и управление на ТАТД19.911
1752 Културен туризъм19.901
1751 Графични системи за технологично проектиране23.391
1750 Индивидуална работа с преподаватели23.371
1749 Технически измервания и уреди22.261
1748 Синтез и анализ на механизми на опаковъчната техника22.251
1747 Якост и динамика на машини, апарати и съоръжения в ХВ и БТП22.241
1746 Техническа механика22.221
1745 Ваути и валутни операции21.211
1744 Борси и борсови операции21.201
1742 Обработка на експериментални данни21.191
1741 Компютърни методи за анализ на храни21.181
1740 Дискретни структури21.171
1739 Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси21.161
1738 Туристически мероприятия и събития19.891
1737 Организация и управление на пътни туристически агенции19.881
1736 Функционални храни19.871
1735 Санитарна техника19.861
1734 Хигиена в обектите за хранене19.851
1733 Технология на диетичните храни19.841
1732 Проучвания в храненето19.831
1731 Производствена практика19.821
1730 Хранителна микробиология19.811
1729 Управление в туризма19.801
1728 Технологии и техника за очистване на води в хранително-вкусовата промишленост06.501
1727 Генетика и селекция на промишлени микроорганизми18.031
1726 Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати16.401
1725 Научно - техническа информация - представяне и търсене16.421
1724 Разработка и защита на дисертационен труд16.411
1723 Методика на научните изследвания16.431
1722 Технология на фито- и аромапрепарати16.301
1721 Управление на качеството16.311
1720 Системи за контрол и управление на качеството на храни16.291
1719 Технологични аспекти при опаковане на хранителните продукти16.281
1718 Технологично обзавеждане на предприятията за производство на захарни изделия15.291
1717 Технологично обзавеждане на захарните заводи15.281
1716 Технология на хранителните продукти10.43
1715 Безопасност на храните в хладилната верига10.481
1714 Биоконсервиране на плодовете и зеленчуците10.471

Страница 9 от 31

Общо: 1502

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив