Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
407 Технология на модифицираните липиди16.151
408 Технология на ароматичните вещества16.16 М1
409 Изолати от маслодайни и етеричномаслени суровини16.171
410 Проектиране на технологични инсталации и линии16.18 М1
411 Суровинознание16.19 М1
412 Технология на модифицираните липиди16.20 М1
413 Учебна практика16.211
414 Преддипломен стаж16.221
415 Дипломен проект/работа16.231
416 Научно изследователска работа със студенти16.241
417 Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препаратиД. 16.401
418 Технология на тютюна17.011
419 Стокознание на тютюна17.021
420 Производство и сушене на тютюна17.031
421 Технологично обзавеждане на сушенето и промишлената обработка на тютюна17.041
422 Промишлена обработка на тютюна17.051
423 Технология на тютюневите изделия – I част17.061
424 Транспортна, вентилационна и климатична техника17.071
425 Сензорен анализ на ароматно-вкусовите продукти17.081
426 Технология на тютюневите изделия – II част17.091
427 Технологично обзавеждане на цигареното производство17.101
428 Биохимични основи за формиране качеството на тютюна17.13 М1
429 Модифициране състава на тютюневия дим17.14 М1
430 Тютюнев дим и здравни аспекти на тютюнопушенето17.15 М1
431 Технологично обзавеждане на специалните производства в тютюневата промишленост17.16 М1
432 Технологичен контрол на промишлената обработка и преработка на тютюна17.17 М1
433 Експертна оценка на тютюна17.18 М1
434 Учебна практика17.191
435 Преддипломен стаж17.201
436 Дипломен проект/работа17.211
437 Научно-изследователска работа със студенти17.221
438 Генетика и селекция на микроорганизмите18.011
439 Нискомолекулни биологично-активни вещества18.021
440 Ензимология18.041
441 Химия и технология на хранителните среди в биотехнологичните производства18.051
442 Основи на промишлената микробиология18.061
443 Технология на ензимите18.071
444 Технология на микробните белтъчни продукти18.081
445 Технология на антибиотиците18.091
446 Биологично активни вещества от клетъчни култури18.10 М1
447 Ензимни методи за анализ18.111
448 Технология на биопродуктите за растениевъдсвото18.121
449 Технология на хранителни ферментационни продукти18.131
450 Разделяне и анализ на биопродуктите18.141
451 Биотехнологични методи в екологията18.151
452 Технология на витамините18.161
453 Основи на моделиране и мащабиране на биопродуктите18.171
454 Стандартизация и узаконяване на биопродукти18.181
455 Биотехнологични процеси и съоръжения18.191
456 Кинетика и управление на биопроцесите18.201

Страница 9 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив