Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1876 Технология на хранителните, вкусовите и биопродукти10.511
1987 Технология на продуктите от плодове и зеленчуци10.521
2014 Хладилна логистика10.531
2015 Законодателство и контрол в хранителната верига10.541
2016 Технология на стерилизираните и сушените продукти10.551
2017 Хладилна технология на плодовете и зеленчуците10.56
2018 Технологично обзавеждане при преработката на плодове и зеленчуци10.571
2019 Технология на соковете и концентрираните продукти10.581
2020 Хладилни машини и инсталации10.591
2021 Изследователска работа10.601
2007 Консервиране и хладилна обработка на храните10.611
2008 Технология за преработка на плодове и зеленчуци10.621
2039 Суровинознание на продуктите от растителен произход10.631
2074 Иновации в хладилната технология на храните10.641
2075 Теоретични основи на методите за консервиране на храни10.651
2076 Добри практики при преработка на плодове и зеленчуци10.661
2077 Управление на безопасността при преработка на плодове и зеленчуци10.671
2078 Мониторинг и контрол в хладилната верига10.681
2079 Създаване на нов хранителен продукт10.691
2080 Технологично проектиране на предприятията за плодове и зеленчуци10.701
2150 Проектиране на хладилници и хладилни съоръжения10.711
2151 Управление на качеството в хранителната индустрия10.721
2203 Логистика на веригата за доставка на храни10.731
2210 Управление на кризи и защита на храните10.741
1873 Учебна практика107.11
564 Основи на индустриалния мениджмънт11.011
602 Теория на пазарното стопанство11.021
568 Маркетинг11.031
1786 Цени и ценообразуване11.041
578 Логистика и дистрибуция11.051
599 Социална психология и поведение на потребителя11.061
567 Бизнес комуникации и преговори11.071
569 Организационно поведение11.081
613 Психология на обслужването11.091
583 Маркетинг и търговска стратегия11.101
2226 Психология в храненето11.1011
584 Социална психология и туристическо поведение11.111
622 Производствен мениджмънт11.121
1805 Икномика на предприятията в хранително-вкусовата промишленост11.131
556 Счетоводство и контрол11.141
640 Бизнес проектиране11.151
598 Икономика на фирмата11.161
577 Планиране и контрол11.171
636 Организационна диагностика11.181
642 Данъчен и митнически контрол11.191
1797 Конкуренция и конкурентоспособност на фирмата11.201
1662 Търговска политика11.211
1798 Управление на риска11.221
579 Управление на качеството на индустриалното предприятие11.231
1657 Стратегически и оперативен мениджмънт11.241

Страница 9 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив