Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
2041 Информационни технологии и системи за управление23.411
165 Качество и безопасност на месни и рибни продукти08.11 М1
537 Кетъринг в предприятия19.611
535 Кетъринг в транспорта19.591
356 Кинетика и управление на биопроцесите14.111
456 Кинетика и управление на биопроцесите18.201
463 Клетъчна биология18.27 М1
246 Климатизация в ханително вкусовата промишленост10.18 М1
824 Климатизация на въздуха27.141
2152 Количествени методи в икономиката40.21д1
654 Количествени методи в икономиката21.05 М1
2 Колоидна химия01.021
956 Комбинаторни алгоритми30.32 М1
628 Комплексен реинженеринг11.691
2142 Компоненти на мехатронни системи26.57м1
705 Компютърен дизайн23.221
697 Компютърен дизайн на бизнес проекти23.14 М1
1629 Компютърна графика и дизайн30.611
948 Компютърна графика и дизайн - I част30.241
974 Компютърна графика и дизайн - II част30.501
1626 Компютърна мултимедия и web дизайн (бизнес приложения)30.581
931 Компютърна периферия30.071
716 Компютърни архитектури23.331
935 Компютърни архитектури30.111
970 Компютърни интегрирани системи30.461
708 Компютърни информационни системи в туризма23.251
719 Компютърни комуникации23.36 М1
2145 Компютърни методи за анализ на процеси и обекти в ХВП28.1101
1741 Компютърни методи за анализ на храни21.181
2050 Компютърни методи за интелигентен анализ30.671
959 Компютърни методи и средства за обективен анализ на храни30.351
934 Компютърни мрежи30.101
1622 Компютърни мултимедийни технологии30.541
975 Компютърни приложни среди30.511
769 Компютърни системи за управление26.111
1627 Компютърни технологии в електромеханични системи30.591
718 Компютърни технологии за бизнеса23.351
777 Компютърно интегрирана процесна техника и технологии26.191
917 Компютърно конструиране28.651
947 Компютърно моделиране30.23 М1
2046 Компютърно проектиране23.461
1896 Компютърно проектиране24.161
965 Компютърно проектиране30.411
803 Компютърно симулиране и проектиране26.47 М1
575 Комуникационен мениджмънт20.261
1797 Конкуренция и конкурентоспособност на фирмата11.201
2007 Консервиране и хладилна обработка на храните10.611
212 Контрол и архивиране на технологичните процеси в млечната промишленост09.27 М1
99 Контрол и пречистване на водите от производствата на хранително вкусовата промишленост06.11 М1
106 Контрол и пречистване на въздуха от производствата на хранително вкусовата промишленост06.18 М1

Страница 9 от 32

Общо: 1574

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив