Забравена парола

Групи / Подгрупи

#ИмеГодинаСпециалност
294 Г20172-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно1
293 В20172-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно1
292 А20172-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - редовно1
291 Б20172-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно1
290 А20172-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно1
288 А20172-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно1
287 А20172-31 - Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър - редовно1
286 А20173-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - редовно1
285 Б20173-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно1
284 А20173-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно1
283 В20173-05 - Туризъм - бакалавър - редовно1
282 Б20173-05 - Туризъм - бакалавър - редовно1
281 А20173-05 - Туризъм - бакалавър - редовно1
280 В20173-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно1
279 Б20173-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно1
278 А20173-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно1
277 В20173-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно1
276 Б20173-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно1
275 А20173-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно1
274 Г20173-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно1
273 В20173-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно1
272 Б20173-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно1
271 А20173-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно1
270 Г20171-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно1
269 В20171-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно1
268 Б20171-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно1
267 А20171-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно1
266 А20171-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно1
265 В20171-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно1
264 Б20171-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно1
263 А20171-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно1
262 Г20171-33 - Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно1
261 В20171-33 - Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно
260 Б20171-33 - Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно1
259 А20171-33 - Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно1
258 Г20171-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно1
257 В20171-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно1
256 Б20171-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно1
255 А20171-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно1
254 Г20163-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно1
253 В20163-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно1
252 Б20163-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно1
251 А20163-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно1
250 Б20161-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно1
249 А20161-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно1
248 А20161-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - редовно1
247 А20161-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно1
242 Б20163-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно1
241 А20163-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно1
240 Б20163-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно1

Страница 1 от 6

Общо: 283

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив