Забравена парола

Групи / Подгрупи

#ИмеГодинаСпециалност
254 Г20163-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно1
253 В20163-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно1
252 Б20163-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно1
251 А20163-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно1
250 Б20161-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно1
249 А20161-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно1
248 А20161-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - редовно1
247 А20161-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно1
242 Б20163-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно1
241 А20163-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно1
240 Б20163-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно1
239 А20163-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно1
238 Б20162-31 - Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър - редовно1
237 А20162-31 - Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър - редовно1
236 В20162-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно1
235 Б20162-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно1
234 А20162-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно1
233 Б20162-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно1
232 А20162-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно1
231 Б20163-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - редовно1
230 А20163-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - редовно1
229 Г20163-05 - Туризъм - бакалавър - редовно1
228 В20163-05 - Туризъм - бакалавър - редовно1
227 Б20163-05 - Туризъм - бакалавър - редовно1
226 А20163-05 - Туризъм - бакалавър - редовно1
225 В20163-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно1
224 Б20163-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно1
223 А20163-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно1
222 Г20161-34 - Анализ и контрол на хранителни продукти - бакалавър - редовно1
221 В20161-34 - Анализ и контрол на хранителни продукти - бакалавър - редовно1
220 Б20161-34 - Анализ и контрол на хранителни продукти - бакалавър - редовно1
219 А20161-34 - Анализ и контрол на хранителни продукти - бакалавър - редовно1
217 В20161-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно1
216 Б20161-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно1
215 А20161-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно1
214 Б20161-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно1
213 А20161-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно1
212 Г20161-33 - Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно1
211 В20161-33 - Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно1
210 Б20161-33 - Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно1
209 А20161-33 - Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно1
208 В20161-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно1
207 Б20161-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно1
206 А20161-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно1
205 Б20151-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно1
204 А20151-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно1
203 В20151-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно1
202 Б20151-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно1
201 А20151-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно1
200 Б20152-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно1

Страница 1 от 5

Общо: 244

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив