Забравена парола
ПреподавателВидШифърНаименованиеProgramНачална датаКрайна датаПланирана заетост в часовеФинансова организацияОписаниеДоговор / Споразумение
доц. д-р Албена Георгиева Дураковапроект11/20-Н"Моделиране на теоретико-експериментални масообменни процеси на българската фурма - Хинап (Zizyphus jujuba Mill)" проект национален01.04.202020.12.2021600Фонд "Наука" към УХТ - ПловдивМоделиране на теоретико-експериментални масообменни процеси (сорбционни характеристики) на българската фурма Хинап (Zizyphus jujuba Mill) и предложение за иновативен подход относно използването й като инградиент в сурови енергийни барчета.
доц. д-р Албена Георгиева Дураковапроект07/18-НСорбционни характеристики и технологични изследвания върху брашно от Лукума (Pouteriа Lukuma) като захарозаместител и "Супер храна"проект национален01.04.201820.12.2019600Фонд "Наука" към УХТ - ПловдивСорбционни характеристики и технологични изследвания на брашно от Лукума и брашнена смеска обогатена с Лукума, режими на съхранението им и възможност за приложение при производство на бисквити и напитки. В резултат от поставените цели, беше съставена рецептура за пълнозърнести бисквити с Лукума, предназначени за консумация от хора страдащи от диабет тип 2 и напитка за активни спортисти с Лукума. Проведени са in vivo изследвания, които доказаха положителното въздействие на продуктите върху съответните групи хора.
доц. д-р Нешо Георгиев ТошковпроектЕкструзия на зърнени суровини и какаови люспипроект национален01.05.201910.12.2020100Фонд "Наука" към УХТ-Пловдив06/19-Н
проф. дтн Николай Димитров Менковпроект21/09-Н Възможности за приложение на баромембранни процеси и коекструзия за екологосъобразна преработка на суроватка проект национален12.02.200923.12.2009100УХТ фонд "Наука"
проф. дтн Николай Димитров МенковпроектСС1315Сорбционни характеристики на брашна за профилактично и лечебно храненепроект национален04.04.200301.03.2007300Национален фонд "Научни изследвания"
проф. дтн Николай Димитров МенковпроектСС 702Статични и кинетични модели на сорбционни процеси в хранителната и вкусовата промишленостпроект национален18.01.199731.01.2001300Национален фонд "Научни изследвания"
проф. дтн Николай Димитров МенковпроектBG16RFOP001-3.003-0002-C01Изграждане на модерна образователна инфраструктура в Университет по хранителни технологии-Пловдивпроект национален16.09.201618.01.2019600ОП "Региони в растеж"По обекти на интервенция Блок 1 и 2 е извършено топлинно изолиране на покриви и външни стени съгласно предписанията на енергийните обследвания. Реконструирана е отоплителната инсталация и е изградена абонатна станция с два котела, работещи на природен газ. Осигурена е достъпна архитектурна среда чрез монтиране на платформи за достъп и евакуация на хора в затруднено положение и асансьорна уредба към блок 2. Изградена мултифункционална зала, обзаведена и оборудвана с мултимедийна конферентна система.
проф. дтн Николай Димитров МенковпроектBG051PO001-3.1.08 Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдивпроект национален05.02.201305.03.2014600ОП "Развитие на човешките ресурси"Изградена е електронна платформа на УХТ включваща досиета на студенти и преподаватели обвързани чрез учебните планове.а ДО1-3130/05.02.2013
доц. д-р Анета Тинчева ПоповапроектДМ07/2Нови фитохимични данни за екстракти от плодове и билки, получени чрез мултидисциплинарен подход, необходими за повишаване информираността на потребителите (NATURE)проект национален15.12.201615.12.2018800ФНИ
гл.ас. д-р Пламен Райнов РайновпроектBG051PO001-4.3.04-0008Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучениепроект международен10.10.201209.12.2014100Развитие на човешките ресурсиСъздаване на система за дистанционно обучение в УХТ
проф. дтн Николай Димитров МенковпроектBG051PO001-4.3.04-0008Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучениепроект международен10.10.201209.12.2014600ОП "Развитие на човешките ресурси"Създаване на система за дистанционно обучение в УХТ
доц. д-р Димитър ДимитровпроектПроект 130.06.201430.06.201424еявеявеявеяв12313132131
проф. Професор 1проектproekt26.05.201427.05.201412qwqweqwwqeqwe

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив