Забравена парола
ПреподавателВидШифърНаименованиеProgramНачална датаКрайна датаПланирана заетост в часовеФинансова организацияОписаниеДоговор / Споразумение
гл.ас. д-р Анета Тинчева ПоповапроектДМ07/2Нови фитохимични данни за екстракти от плодове и билки, получени чрез мултидисциплинарен подход, необходими за повишаване информираността на потребителите (NATURE)проект национален15.12.201615.12.2018800ФНИ
гл.ас. д-р Пламен Райнов РайновпроектBG051PO001-4.3.04-0008Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучениепроект международен10.10.201209.12.2014100Развитие на човешките ресурсиСъздаване на система за дистанционно обучение в УХТ
проф. дтн Николай Димитров МенковпроектBG051PO001-4.3.04-0008Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучениепроект международен10.10.201209.12.2014600Развитие на човешките ресурсиСъздаване на система за дистанционно обучение в УХТ
доц. д-р Димитър ДимитровпроектПроект 130.06.201430.06.201424еявеявеявеяв12313132131
проф. Професор 1проектproekt26.05.201427.05.201412qwqweqwwqeqwe

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив