Забравена парола

Страница 1 от 71

Общо: 3521

ВидЗаглавиеWebSciScopus
Уч. пособиеBankov ND, AS. Vuchev, GP. Terziyski, Study of LCC Resonant Transistor DC/DC Converter with Capacitive Output Filter, Power Quality Harmonics Analysis and Real Measurements Data, INTECH, 2011, ISBN 978-953-307-335-4, 111 - 1301
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси в ХВП - ч1. Автоматизация на типови производствени процеси в ХВП, Академично издателство на УХТ - Пловдив (681.5), 2014, ISBN 978-954-24-0235-0, 1 - 65
Уч. пособиеДраготинов ИИ, КП. Кутрянски, ЖТ. Стойчев, ГП. Терзийски, Технически средства за автоматизация, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0266-4, 1 - 139
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси - ч2. Автоматизация на типови производства в ХВП, Академично издателство на УХТ - Пловдив (681.5), 2016, ISBN 978-954-24-0280-0, 1 - 52
Уч. пособиеКолев КИ, Ръководство по микропроцесорна техника, изд. „Сайпрес”, формат 287х205, 2015, ISBN 978-954-92614-4-8, 1 - 136
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Управление на биотехнологични производства, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 681.5, 2017, ISBN 978-954-24-0294-7, 1 - 80
Уч. пособиеМенков НД., КТ Динков, ДА Дамянов, МА Душкова, АГ Дуракова, НГ Тошков, Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост, Академично издателство на УХТ, 2009, ISBN 978-954-24-0119-03
Уч. пособиеЙорданов ДГ, Развитие на техниката в месната и рибната промишленост, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2010, ISBN 978-954-24-0153-7
Уч. пособиеЙорданов ДГ, Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост, Сайпрес, Пловдив, 2016, ISBN 978-954-92614-7-9
Уч. пособиеПанайотов ПТ, ДГ Йорданов, И Танева, Технологично обзавеждане за производство на млечни и месни продукти, „Интелектексперт-94”, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-8835-96-1
Уч. пособиеПрокопов ЦВ, Индустриална екология, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0277-0
Уч. пособиеПрокопов ЦВ, СА Топлева, Ръководство за упражнения по Индустриална екология, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-02-78-7
Уч. пособиеПрокопов ЦВ, ДС Танева, Екологично законодателство и норми, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0276-3
Уч. пособиеТоплева СА, ЦВ Прокопов, Ръководство за упражнения по Индустриална екология, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0290-9
Уч. пособиеТанчев СС, ЦВ Прокопов, К Силва, Е Димулен, ЧИ Дамянов, П Параскова, К Колев, Л Машева, Следберитбени технологии на плодове и зеленчуци, Академично издателство на ВИХВП-Пловдив, 2002, ISBN 954-24-0014-4
Уч. пособиеTanchev SS, TV Prokopov, Industrialization stage from pilot production to mass production management of new food products industrialization, In: Treilon, R. (Ed.). Food innovation management from idea to success, Food Atlantic, France, Chapter 7, 2000, 179 - 195
Уч. пособиеТанчев СС, ЦВ Прокопов, ДГ Хаджикинов, ЧИ Дамянов, О Сапарев, , Т Гарчева, А Крастева, Г Москов, Д Илучев, И Кожухаров, Р Мишков, Принципи за повишаване ефективността на учебния процес в английското висше образование, Академично издателство на ВИХВП-Пловдив, 2001, ISBN 954-24-0024-1
Уч. пособиеТанчев СС, ЦВ Прокопов, П Георгиева, К Иванов, Въведение в теорията и практиката за осигуряване качеството и безвредността на храните, Академично издателство на ВИХВП-Пловдив, 2002, ISBN 954-24-0030-6
Уч. пособиеТанчев СС, ЦВ Прокопов, Методи за консервиране на храни, Академично издателство на ВИХВП-Пловдив, 2002, ISBN 954-24-0039-X
Уч. пособиеТанчев СС, ЦВ Прокопов, Безвредност на храните, Академично изд. на ВИХВП-Пловдив, 2002, ISBN 954-24-0031-4
Уч. пособиеПрокопов ЦВ, Ръководство за упражнения по екология и опазване на околната среда в ХВП, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2006, ISBN 954-24-0073-х
Уч. пособиеАктерян СГ, Разработка и защита на дисертационен труд, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0259-6
Уч. пособиеProkopov TV, SS Tanchev, TH Luizova-Horeva, I Zheleva, A Iiavska, G Schleining, Guide on E-Learning, ISEKI-Food, Porto, 2005
Уч. пособиеЩерев ИГ, ТМ Додевска, Ръководство по Неорганична химия (стехиометрични изчисления и лабораторни упражнения), Блаком, 2013, ISBN 978-619-7010-17-6
Уч. пособиеЧонова В М, Гр И Караджов, Технология на хлебните и сладкарските изделия, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2014, ISBN 978-954-24-0237-4
Уч. пособиеAkterian SG, Quality management, Academic Publishing of UHT-Plovdiv, 2014, ISBN 978-954-24-0234-3
Уч. пособиеАктерян СГ, Дичев СП, Машини и апарати за хранителната промишленост. Книга 2 Машини за опаковане, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2012, ISBN 978-954-24-0191-9
Уч. пособиеТанева ДС, Ръководство за упражнения по Безопасност на труда, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2012, ISBN 978-954-24-0208-4
Уч. пособиеМилев М, Приложение на matlab за моделиране и анализ на финансови деривати (ръководство по иконометрия), „Евдемония продъкшън”, България, София, 2012, ISBN 978-954- 92924-2- 8
Уч. пособиеМилев М, Певичаров П, Кратък курс по висша математика – ръководство за решаване на задачи, „Евдемония продъкшън”, София, 2015, 2016, ISBN 978-619- 7209-21- 1
Уч. пособиеАтанасова Т, П Мерджанов, А Стоянова, Ръководство за лабораторни упражнения по Технология на етеричните масла, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0244-2
Уч. пособиеАтанасова Т, М Перифанова-Немска, А Стоянова, Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24.0287-9
Уч. пособиеChochkov RM, Travaux pratiques de technologie du pain, Академично издателство на УХТ, 2016, ISBN 978-954-24-0242-8
Уч. пособиеГинов НП, ЖТ. Стойчев, ВС. Станчев, Автоматизация на производствени процеси. Ръководство за лабораторни упражнения., Ак. изд. на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0202-2, 1 - 147
Уч. пособиеДраготинов ИИ, КП. Кутрянски, ЖТ. Стойчев, НП. Гинов, Технически средства за автоматизация, Ак. изд. на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0205-3, 1 - 123
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси в ХВП. І. Автоматизация на типови производствени процеси в ХВП, Ак. изд. на УХТ, 2014, ISBN 978-954-24-0235-0, 1 - 65
Уч. пособиеДраготинов И, ИК. Ганчев, , Автоматизация на технологични процеси, Ак. изд. на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0221-3, 1 - 137
Уч. пособиеДраготинов И, КП. Кутрянски, ГП. Терзийски, , Технически средства за автоматизация, Ак. изд. на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0266-4, 1 - 138
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси в ХВП. ІІ. Автоматизация на типови производства в ХВП, Ак. изд. на УХТ, 2016, ISBN 978-954-24-0280-0, 1 - 52
Уч. пособиеОбрешков ИО, Национално значими културно-исторически дестинации: Сливнишката позиция, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-202-105-4
Уч. пособиеОбрешков ИО, Туристически информационни центрове, 2014, ISBN 978-954-8835-94-7
Уч. пособиеПеев ПИ, ИО Обрешков, Въведение в туризма, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-423-910-7
Уч. пособиеТерзиева ВВ, ИО Обрешков, Сензорен анализ на храни и напитки, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2014, ISBN 978-954-24-0239-8
Уч. пособиеПеев ПИ, ИО Обрешков, Управление на туризма, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-202-058-3
Уч. пособиеObreshkov IO, VV Terzieva, Quality control of food and beverages, UFT Academic Publishing House, Plovdiv, 2013, ISBN 978-954-24-0219-0
Уч. пособиеПашамов Е., Технологични изчисления при преработване на сурова тръстикова захар, Академично издателство на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0275-6
Уч. пособиеМихайлова ДС, А Кръстанов, Биологично активни вещества- изолиране, разделяне и анализ, Академично издателство на УХТ, 2014, ISBN 978-954-24-0245-9
Уч. пособиеБанков НД, АС Вучев, Теоретична електротехника I част - Ръководство за решаване на курсови задачи, Академично издателство на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0194-0
Уч. пособиеБанков НД, Теоретична електротехника - I част, Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0263-3
Уч. пособиеКолева А., Технология на комбинираните фуражи, Интелексперт-94, 2013, ISBN 978-8835-7

Страница 1 от 71

Общо: 3521

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив