Забравена парола

Страница 10 от 23

Общо: 1149

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияNenov N, V Gochev, T Atanasova, T Girova, T Atanasova, A Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquefied cases. 21. Thyme (Thymus vulgaris L.), Научный журнал для професисионалов агропромышленного комплекса, АПК России (72), 2015, 162 - 166
СтатияGinka Frengova, Bacteriocins from lactic acid bacteria: Microorganisms of potential biotechnological importance for the dairy industry. IF=1.633, Engineering in Life Science, www.els-journal.com, 12 (4), 2012, ISSN 1618-0240 (print), 1618-2863 (online), 419 - 4321
ДокладNenov N, V Gochev, T Girova, I Iliev, I Stoilova, A Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquefied cases. 20. Basil (Ocimum basilicum L.), Материалы международной научно-практической конференции, Воронеж, 2014, 140 - 143
СтатияАтанасова Т, Н Ненов, И Димитрова-Дюлгерова, В Миладинова, В Илиев, А Стоянова, Химичен състав на ароматични продукти. 1. Градински чай, Научни трудове УХТ, 61 (1), 2014, 275 - 278
СтатияTs. Teneva-Angelova, Non-traditional sources for isolation of lactic acid bacteria, IF-1.232 https://www.researchgate.net/publication/282546955, Annals of Microbiology, 66 (1), 2016, ISSN 1590-4261, 449 - 4591
СтатияАтанасова Т, Н Ненов, И Димитрова-Дюлгерова, В Миладинова, В Илиев, А Стоянова, Химичен състав на ароматични продукти. 2. Смрадлика, Научни трудове РУ "А. Кънчев", 53 (10.2), 2014, 107 - 110
СтатияT. Teneva-Angelova, Genus Salvia – Ecosystem for isolation of lactic acid bacteria , IF- 0,9801, The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, mbfs@jmbfs.org., 2, 2013, ISSN 1338-5178, 103 - 1081
СтатияAtanasova T, N Nenov, V Gochev, I Stoilova, T Girova, A Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquefied cases. 18. Calendula (Calendula officinalis L.), Технологии и товароведение сельско¬хозяюственной продукции, Воронежского государственного аграрного университета (2), 2014, 51 - 56
СтатияNenov N, V Gochev, I Stoilova, T Girova, T Atanasova, A Stoyanova, Low temperature extraction of Bulgarian essential oil bearing plants from Lamiaceae by liquefied cases. 17. Savory (Satureja hortensis L.), World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 3 (6), 2014, 2128 - 2135
СтатияPavlov AI, Tsvetanka Teneva-Angelova, Geranium sanguineum L. – an alternative source for isolation of lactic acid bacteria., Ecological Engineering and Environment Protection (No 1,), 2014, 4 - 111
СтатияT. Teneva-Angelova, Resistance profile of plant-derived lactic acid bacteria against herb extracts, Scientific Bulletin, Series F, Biotechnologies, Vol. XIX (http://biotechnologyjournal.usamv.ro/pdf/2015/Art18.pdf), 2015, ISSN 2285-1364 print;Online 2285-1372, 109 - 1161
ДокладNenov N, V Gochev, I Stoilova, T Girova, T Atanasova, A Stoyanova, Low 1emperature extraction of plants by liquificate cases. 16. Peppermint (Mentha piperita L.), Proceeding of the International Conference “Agri-Food Sciences, Processes and Technologies”, May 14 – 15, Sibiu, Romania, 2014, 70 - 80
МонографияPavlov AI, Hristova IN, Tsvetanka Teneva-Angelova, Lactic Acid Bacteria – From Nature through Food to Health. Progress of biotechnology in food industry, Handbook of Food Bioengineering (MULTI VOLUME SET), ELSEVIER, Chapter in: Volume 14., 2016, ISBN 97801281137211
ДокладAtanasova T, N Nenov, V Gochev, T Girova, I Stoilova, A Stoyanova, Low temperature extraction of plants by liquificate cases. 14. Clove (Syzygium aromaticum (L.) Merrill & Perry), Материалы международной научно-практической конференции, Вoронеж, Россия, 19 – 20 июня, 2013, 20 - 26
СтатияMerdzhanov P, R Denkova, V Yanakieva, N Nenov, T Atanasova, A Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquid gases. 13. Lilium (Lilium candidum L.), Вестник Воронежского государственного аграрного университета, 38 (3), 2013, 116 - 120
ДокладТрушанов Е, ЖТ. Стойчев, ГП. Терзийски, Автоматизирана система за управление на оранжерии, Научна конференция “Хранителна наука, техника и технологии - 2016”, 2016
ДокладДинков КТ, ЦВ Прокопов, Т Златев, Ултрафилтрацията и диафилтрацията деконтаминират храни, съдържащи инсектофунгициди, Първи международен симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни” 19-20 октомври, РНТС-Пловдив, 2006, 327 - 330
ДокладAtanasova T, N Nenov, V Gochev, T Girova, P Merdzhanov, I Stoilova, A Stoyanova, Low temperature extraction of plants by liquificate cases. 12. Pimento, Материалы Международной научно-практической конференции „Инновационное развитие пищевой, легкой промыелонности и индустрии гостеприимства”, 17 – 18 казан, Алматы, Казахстан, 2013, 40 - 43
ДокладПрокопов ЦВ, Т Златев, Модел за оценка на жизнения цикъл на продукти от ХВП, Шеста национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве-2006”, Пловдив, Сборник на докладите, Академично издателство на АУ-Пловдив, 2006, 375 - 378
ДокладКавазов З, ЖТ. Стойчев, Някои аспекти на вентилационните системи като обект за управление, Научна конференция “Хранителна наука, техника и технологии - 2016”, 2016
СтатияПрокопов ЦВ, Проучване съдържанието на нитрати в растителни суровини предназначени за приготвяне на детски храни, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIII (1), 2006, 329 - 333
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси в ХВП. ІІ. Автоматизация на типови производства в ХВП, Ак. изд. на УХТ, 2016, ISBN 978-954-24-0280-0, 1 - 52
СтатияНенов Н, Т Атанасова, И Стоилова, В Гочев, Т Гирова, А Стоянова, Нискотемпературна екстракция на етеричномаслени суровини с втечнени газове. 11. Трева от копър (Anethum graveolens L.), Научни трудове УХТ, 60, 2013, 561 - 565
ДокладКамбурова В, И Желева, ЦВ Прокопов, Изследване на топлообмена при стерилизация на консерви гроздов сок, Русенски университет “А. Кънчев”, Трудове на юбилейна научна конференция, 44 (1), 2005, 213 - 219
ДокладСтойчев ЖТ, ПИ. Млекаров, Управление и оптимизация на процеса на оцетнокисела ферментация, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2015”, LXII, 2015, 622 - 624
ДокладProkopov TV, G Marudov, T Zlatev, TH Luizova-Horeva, SS Tanchev, Environmental policy and management in food industry – two of the basic aspects of global solidarity, Proceedings of the second international conference of the consumer citizenship network, “Thaking Responsibility”, Bratislava, Hogskolen I Hedmark. Oppdragsrapport, 7, 2005, 273 - 276
ДокладПетров И, ЖТ. Стойчев, Автоматизация на сяроочистваща инсталация на ТЕЦ “Марица 3” Димитровград, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2015”, LXII, 2015, 648 - 653
ДокладTanchev SS, TV Prokopov, TH Luizova-Horeva, Food safety: primary goal of consumer citizens, Proceedings of the first international conference of the consumer citizenship network “Using, choosing or creating the future”, 1-2 March, Paris, Hogskolen I Hedmark. Oppdragsrapport, 4, 2004, 177 - 184
Уч. пособиеДраготинов И, КП. Кутрянски, ГП. Терзийски, , Технически средства за автоматизация, Ак. изд. на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0266-4, 1 - 138
СтатияПрокопов ЦВ, Г Марудов, Т Златев, Състояние и перспективи за усъвършенстване качеството на обучението по екология и опазване на околната среда в УХТ-Пловдив, Научни трудове на СУБ-Враца, 2004, 141 - 146
Уч. пособиеДраготинов И, ИК. Ганчев, , Автоматизация на технологични процеси, Ак. изд. на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0221-3, 1 - 137
СтатияПрокопов ЦВ, Т Златев, Анализ на връзките между ISO 9001 и ISO 14001 в предприятията от хранителната индустрия, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LI (3), 2004, 237 - 241
СтатияMerdzhanov P, M Angelova-Romova, M Zlatanov, N Nenov, G Antova, T Atanasova, P Denev, A Stoyanova, Low temperature extraction of plants by liquificate cases. 10. Waste of chokeberry fruits (Aronia melanocarpa (Michx) Elliott.), Journal of EcoAgriTourism, 9 (1), 2013, 23 - 27
СтатияПрокопов ЦВ, О Енева, СС Танчев, Количества свързана вода в някои храни и техните съставки, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (2), 2003, 118 - 122
СтатияПрокопов ЦВ, О Енева, СС Танчев, Промени на морковите при тяхното съхранение, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (2), 2003, 105 - 112
ДокладЕнгеров А, ЖТ. Стойчев, Управление на машина за сглобяване на електрически компоненти за автомобилостроенето, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2014”, LXI, 2014, 593 - 598
СтатияПрокопов ЦВ, Кинетика на ензимно разграждане на полимерите съдържащи се в клетъчните сокове на някои плодове, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (2), 2003, 113 - 117
ДокладДонев Р, ЖТ. Стойчев, Д. Кузманова-Донева, Електронен стенд за калибриране на промишлени манометри, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2014”, LXI, 2014, 587 - 592
СтатияGochev V, T Girova, I Stoilova, T Atanasova, N Nenov, V Stanchev, A Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquified gases. 7. Seeds from cardamom (Elettaria cardamomum (L.) Maton),, Journal of BioSciences and Biotechnologies, 1 (2), 2012, 135 - 1391
СтатияТанчев СС, ЦВ Прокопов, Експресен колориметричен метод за определяне на общите каротеноиди в пресни моркови, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 217 - 224
СтатияТанчев СС, ЦВ Прокопов, Безвредност на храните консервирани чрез опушване, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 394 - 398
СтатияТанчев СС, ЦВ Прокопов, Влияние на чая, кафето и какаото върху здравето на човека, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 33 - 39
ДокладВучев АС, НД Банков, Аналитично изследване на последователно резонансен DC-DC преобразувател с несиметричен управляем изправител, IV Международна Научна Конференция – Техника, Технологии и Системи – „ТЕХСИС 2015”, 28-30 May 2015, BULGARIA, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, Volume 21 (Number 1), 2015, ISSN 1310-8271, 285 - 290
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Автоматизация на производствени процеси в ХВП. І. Автоматизация на типови производствени процеси в ХВП, Ак. изд. на УХТ, 2014, ISBN 978-954-24-0235-0, 1 - 65
СтатияПрокопов ЦВ, СС Танчев, И Фурлински, Clostridium botulinum – еталонен токсикоген за безвредност на храните, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 399 - 407
СтатияПрокопов ЦВ, И Фурлински, СС Танчев, Критерии при оценяване безвредността на храните, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 89 - 100
ДокладСтойчев ЖТ, ЙА. Бадев, П. Млекаров, Определяне на динамичните параметри на периодичен биотехнологичен процес, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2013”, LX, 2013, 148 - 153
ДокладВучев АС, НД Банков, ДС Спиров, Симулационни и експериментални изследвания на електронен баласт за луминесцентна лампа, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, 24-25 Октомври 2014, Пловдив, Научни трудове, Том LXI (Свитък 1), 2014, ISSN 1314-7102, 577 - 580
ДокладСтойчев ЖТ, Някои аспекти на процеса на оцетнокисела ферментация от гледна точка на неговото управление, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2013”, LX, 2013, 181 - 186
ДокладVuchev AS, ND Bankov, Two-parametrical Control of Series Resonant DC-DC Converters that Operate with Common Load, XLIX ICEST 2014, 25 – 27 Junе 2014, Nis, Serbia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2014, ISSN ISBN 978-86-6125-109-2, 467 - 470

Страница 10 от 23

Общо: 1149

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив