Забравена парола

Страница 10 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладЗлатанов ВД, Математично моделиране на движението на една антропоморфна манипулационна система, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”, 18-19 Октомври 2013, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1249 - 1254
ДокладЗлатанов ВД, Стационарные колебания в двухмассовом машинном агрегате с карданной передачей, 4-я Международная научно-практическая конференция „Современное машиностроение. Наука и образование“, 19-20 Юни 2014, Санкт Петербург, Русия. Материалы 4-й Международной научно-практической конференции, Издательство Политехнического университета, 2014, ISSN 2223-0807, 192 - 202
ДокладЗлатанов ВД, ИГ Янчев, КА Мундев, Аналитично определяне на натоварването върху ножови захвати за контролирано разрушаване на орехови плодове, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 755 - 758
ДокладАтанасова СИ, ВД Златанов, Методика за тримерно cad моделиране на конусна зъбна предавка с кръгови зъби, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 767 - 771
ДокладАтанасова СИ, ВД Златанов, Проектиране на компютърен тримерен модел на глобоидна червячна предавка, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, ISSN 1314-776, 772 - 776
ДокладV. Nachev, T. Titova, Ch. Damyanov, Synthesis of a Classifier for Egg Freshness Determination, Preprints of International IFAC Workshop on Dynamic and Control in Agriculture and Food Processing, 2012, ISSN 978-954-9641-53-0, 61 - 65
ДокладV. Nachev, T. Titova, Ch. Damyanov, A Modified Algorithm for Non-Destructive Quality Evaluation of Potatoes with an AQS 602 Sorting Machine, Preprints of International IFAC Workshop on Dynamic and Control in Agriculture and Food Processing, 2012, ISSN 978-954-9641-53-0, 99 - 105
ДокладT.Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, N. Bozukov, Hr. Dinkov, Determining the Freshness of Eggs Using Spectral Data and Wavelet Network Model, Proceeding of 56th International Conference for Electronics, Telecomunications, Computers, Automation and Neclear Engeneering, ETRAN 2012, VI1.5, 2012, ISSN 978-86-80509-67-9, 1 - 4
ДокладHr. Dinkov, N. Bozukov, T. Titova, Computer Based Measured and Backup Systems Type 1- Wire Bus in Industry and Academic Activity, Proceeding of 56th International Conference for Electronics, Telecomunications, Computers, Automation and Neclear Engeneering, ETRAN 2012, RT3.2, 2012, ISSN 978-86-80509-67-9, 1 - 2
ДокладIvanova P, L Koleva, V Chalova, Application of Biuret and Bradford methods for quantitative determination of proteins in sunflower products, Scientific Works “Food Science, Engineering and Technologies-2013”, LX,, 2013, 694 - 699
ДокладЯнчева К, И Манолов, В Чалова, Органическое земеделие – метод производства продуктов здорого питания., Международной научно-практической конференции „Перспективы инновационного развития АПК в Казахстане", II, 2014, 259 - 262
ДокладManolov I, N Neshev, V Chalova, N Yordanova, Influence of potassium fertilizer source on potato yield and quality, Proceedings of 50th Croatian and 10th International Symposium on Agriculture. Opatija. Croatia, 2015, 363 - 367
ДокладTodorov, Y., M. Terziyska, M. Petrov, NEO-Fuzzy State-Space Predictive Control, FAC PapersOnline, 48 (24), 2015, 99 - 104
ДокладIvanova P, H Kalaydzhiev, V Chalova, L Koleva, Influence of proteolysis on transglutaminase modification of sunflower protein isolates, Scientific Works “Food Science, Engineering and Technologies-2013”, LXII, 2015, 321 - 326
ДокладTodorov, Y., M. Terziyska, L. Doukovska, Distributed Fuzzy-Neural State-Space Predictive Control, Proceedings of the 2015 20th International Conference on Process Control (PC), ISBN: 978-1-4673-6627-4, 2015, 31 - 361
ДокладTodorov, Y., M. Terziyska, Simple Heuristic Approach for training of Type-2 NEO-Fuzzy Neural Network, Proceedings of the 2015 20th International Conference on Process Control (PC), ISBN: 978-1-4673-6627-4, 2015, 278 - 2831
ДокладTerziyska, M, Y. Todorov, Intuitionistic Neo-Fuzzy Network for modeling of nonlinear systems dynamics, Proceeding of 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, ISBN 978- 1-5090- 1353- 1, 2016, 616 - 6211
ДокладTerziyska, M, Y. Todorov, Intuitionistic Neo-Fuzzy Predictive Control, Proceedings of 2016 IEEE Eighth International Conference on Intelligent Systems, ISBN 978- 1-5090- 1353- 1, 2015, 635 - 6401
ДокладTerziyska, M, Y. Todorov, M. Olteanu, Input Space Selective fuzzification Intuitionistic Fuzzy-neural networks, Proceedings of the 8th International Conference on ELECTRONICS, COMPUTERS and ARTIFICIAL INTELLIGENCE – ECAI-2016, 2016, 1 - 71
ДокладNaydenova VN, GA Kostov, ZA Popova, Comparative study of brewing yeast strains for beer production with immobilized cells, Proceedings of 6th Central European Congress on Food, 23-26 May 2012, Novi sad, Serbia, 2012, 1012 - 10171
ДокладPanayotov PT, KH Yoanidu, PB Boyanova, BH Milenkov, Influence of the amount of milk clotting enzyme with microbial and camel origin on the coagulation time of cow’s milk, Agricultural Science and Technolody, 5 (3), 2013, 339 - 342
ДокладPanayotov PT, KH Yoanidu, PB Boyanova, BH Milenkov, Influence of key factors on the time of initial coagulation of cow's milk using milk-clotting enzyme of camel origin, Agricultural Science and Technolody, 5 (4), 2013, 463 - 466
ДокладБосакова-Арденска А, АМ Данев, ПТ Панайотов, ПБ Боянова, Реализация на електронен речник в областта на млякото и млечните продукти, Научни трудове на УХТ, 1 (1), 2014, 672 - 675
ДокладПанайотов ПТ, КХ Йоаниду, ПБ Боянова, Приложение на автоматичен контрол на коагулационни процеси при получаване на киселомлечни продукти, Храни, технологии и здраве 2014, 1 (1), 2014, 107 - 112
ДокладParcunev I, VN Naydenova, GA Kostov, Y Yanakiev, ZA Popova, MP Kaneva, II Ignatov, Modeling of alcohol fermentation in brewing - some practical approaches, Proceedings of 26th European Conference on Modelling and Simulation, 29 May – 1 June 2012, Koblenz, Germany, 2012, 434 - 44011
ДокладГоранов Б, ВН Найденова, ИИ Игнатов, М Ангелов, ГА Костов, Възможности за биологично подкисляване на майша при производство на пивна мъст: Селекция на щамове Lactobacillus delbrueckii, Научни трудове на УХТ, 59, 2012, 138 - 142
ДокладНайденова ВН, МП Кънева, И Парцунев, Я Янакиев, ГА Костов, Получаване на пиво със свободни и имобилизирани горноферментиращи дрожди, Научни трудове на УХТ, 59, 2012, 292 - 297
ДокладKostov GA, T Yoncheva, НS Spassov, P Koprinkova-Hristova, NS Stoyanov, VN Naydenova, Neural network models for quality assessment of red wines, Preprints of IFAC Workshop on Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing, 13-16 June 2012, Plovdiv, Bulgaria, 2012, 113 - 118
ДокладБозаджиев БВ, АП Кръстева, B Handreck, Технологични свойства на разпространени хибриди царевица, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 136 - 140
ДокладНайденова ВН, М Бадова, С Василева, Ж Муриньо, ГА Костов, Енкапсулация на пивни дрожди в алгинат/хитозанова матрица: получаване на светло обикновено пиво,, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 380 - 385
ДокладТошков НГ, ВБ Ненов, АТСимитчиев, Изследвания върху процеса екструдиране при производството на плаващи и потъващи храни за подрастващ шаран (Cyprinus carpio L.), Сборник доклади, XXIV Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014", Созопол 7-11 септември, 2014, ISSN 1313-9126, 324 - 328
ДокладКостов ГА, ВК Илиев, ВН Найденова, М Ангелов, Системен анализ на структурата на потоците в колонен биореактор с имобилизирани клетки, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 160 - 166
ДокладPopova S, GA Kostov, M Ignatova, V Lyubenova, VN Naydenova, D Pircheva, L Nakov, M Angelov, I Mihaylova, State and kinetic parameters estimation of bio-ethanol production with immobilized cells, Proceedings of 2nd International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM '13), 14-16 May 2013, Athens, Greece, 2013, 51 - 57
ДокладVassilev S, VN Naydenova, M Badova, VK Iliev, MP Kaneva, GA Kostov, S Popova, Modeling of alcohol fermentation in brewing – comparative assessment of flavor profile of beers produced with free and immobilized cells, Proceedings of 27th European Conference on Modelling and Simulation, 27-31 May 2013, Alesund, Norway, 2013, 415 - 42111
ДокладIliev VK, VN Naydenova, GA Kostov, Study on the application of the chitosan-alginate capsules and alginate-chitosan-alginate capsules in ethanol fermentation, Proceeding of II International Congress “Food Technology, Quality and Safety” FOODTECH 2014, 28-30 October 2014, Novi Sad, Serbia, 2014, 494 - 499
ДокладIliev S, S Popova, P Mitrouchev, VN Naydenova, VK Iliev, GA Kostov, Adaptive control of bio-ethanol production with immobilized cells, Proceedings of International Conference “AGRI-FOOD SCIENCES, PROCESSES AND TECHNOLOGIES” AGRI-FOOD 2014, 14-15 May 2014 Sibiu, Romania, 2014, 203 - 213
ДокладЧоролеева КБ, Взаимодействие между фонологията и морфологията и приложимост на психолингвистичния модел „слот/филър“ за изследване на лексикалната телескопия, Научни трудове на СУБ, серия А, Обществени науки, изкуство и култура, 3, 2017, 123 - 127
ДокладЧоролеева КБ, Типове вставъчно словообразуване в английски език, Научни трудове на СУБ, серия А, Обществени науки, изкуство и култура, 2015, 218 - 221
ДокладIliev VK, VN Shopska, GA Kostov, Bioreactors with light-beads fluidized bed: fluidization on aqueous ethanol solutions, Scientific works of University of Food Technologies, 61, 2014, 210 - 216
ДокладЧоролеева КБ, Образуване на термини чрез телескопия, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, 960 - 963
ДокладKopanarova G, VN Naydenova, VK Iliev, GA Kostov, Immobilization of yeast cells in polyvinyl alcohol for ethanol production. I. Preparation of PVA particles by freeze-thawing method, Proceedings of International Conference “AGRI-FOOD SCIENCES, PROCESSES AND TECHNOLOGIES” AGRI-FOOD 2014, 14-15 May 2014 Sibiu, Romania, 2014, 214 - 222
ДокладЧоролеева КБ, Термини от лични имена, Научни трудове на УХТ – Пловдив, 2014, 956 - 959
ДокладЧоролеева КБ, Значение и употреба на някои количествени изрази в английски език, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, 1450 - 1453
ДокладАнвар А, Ц Луизова-Хорева, ПИ Несторова, КБ Чоролеева, Създаване на българо-йеменски електронен речник, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, 308 - 310
ДокладNaydenova VN, VK Iliev, MP Kaneva, GA Kostov, P Koprinkova-Hristova, S Popova, Modeling of alcohol fermentation in brewing – carbonyl compounds synthesis and reduction, Proceedings of 28th European Conference on Modelling and Simulation, 27-30 May 2014, Brescia, Italy, 2014, 279 - 2841
ДокладПенг Ли, Ц Луизова-Хорева, ПИ Несторова, КБ Чоролеева, Българо-китайски електронен речник в среда на MS Excel, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, 311 - 314
ДокладЧоролеева КБ, В Симеонова, И Манева, Някои проблеми при англо-българския превод на текстове с историческа тематика, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIX, 2012, 938 - 941
ДокладNaydenova VN, VK Iliev, GA Kostov, Lab-scale optimization of beer fermentation with immobilized top-fermenting yeast, Proceeding of II International Congress “Food Technology, Quality and Safety” FOODTECH 2014, 28-30 October 2014, Novi Sad, Serbia, 2014, 45 - 49
ДокладЧоролеева КБ, За’ и ‘против’ глобалния английски език (I). В търсене на компромисен подход, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI, 2009, 453 - 458
ДокладЧоролеева КБ, ‘За’ и ‘против’ глобалния английски език (II). Езикът и властта, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI, 2009, 459 - 464

Страница 10 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив