Забравена парола

Страница 10 от 68

Общо: 3376

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияKostova I, D Dimitrov, MG Ivanova, RV Vlaseva, S Damyanova, N Ivanova, A Stoyanova, Studying the Possibilities of Using of Essential Oils in Dairy Products. 3. Basil (Ocimum basilicum), Journal of food and packaging science, 5 (1), 2014, ISSN 1314-7420, 17 - 21
СтатияIvanov GY, TB Balabanova, MG Ivanova, RV Vlaseva, Comparative study of Bulgarian white brined cheese from cow and buffalo milk, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (4), 2016, ISSN 1310-0351, 643 - 6461
СтатияKostova I, S Damyanova, N Ivanova, A Stoyanova, MG Ivanova, RV Vlaseva, Use of essential oils in dairy products 2. Essential oil of caraway (Carum carvi L.), Journal of food and packaging science, 8 (1), 2016, ISSN 1314-7420, 20 - 23
СтатияIvanova MG, GA Kostov, TB Balabanova, RV Vlaseva, GP Uzunova, M Poirieux, Comparative study on the possibilities of incorporating olive oil and natural fennel extract in fermented milks, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (2), 2017, ISSN 1310-0351, 319 - 3241
СтатияZhelev I, T Batsalova, L Georgieva, B Dzhambazov, A Stoyanova, I Dimitrova-Dyulgerova, Chemical composition, cytotoxity and antioxidant activity of essential oil from Vitex agnus-castus fruits, growing in Bulgaria, Oxidation Communications, 39 (1), 2016, 145 - 1561
СтатияMerdzhanov P, N Delchev, O Teneva, V Gochev, A Stoyanova, Phytochemistry of Schizandra chinensis (Turcz.) Baill. cultivated in Bulgaria, ACS Symposium Series 1218, 2016, 235 - 24511
СтатияDamianova S, A Stoyanova, T Atanasova, P Bozov, Chemical composition of essential oil from Stachys cretica subsp. bulgarica Rech. Fil., Научни трудове РУ "А. Кънчев", 55 (10.2), 2016, 75 - 82
СтатияМоллова С, С Дамянова, И Костова, И Стоилова, А Стоянова, Химичен състав, антиоксидантна и антимикробна активност на екстракти от салвия (Salvia officinalis L.), Научни трудове РУ "А. Кънчев", 55 (10.2), 2016, 75 - 82
СтатияDamyanova S, S Mollova, A Stoyanova, O Gubenia, Chemical composition of Salvia officinalis L. essential oil from Bulgaria, Ukrain Food Journal, 5 (4), 2016, 697 - 702
СтатияBaeva M, T Sapundzhieva, P Merdzhanov, A Popova, I Alevieva, A Stoyanova, Investigation of some local Bulgarian culinary spices. 1. Dill (Anethum graveolens L.). 2. Costmary (Chrysanthemum balsamita L.), Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies (2), 2013, 129 - 132
СтатияStoilova I, N Nenov, T Atanasova, A Stoyanova, V Gochev, T Girova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquificate gases. 9. Fruits from cumin (Cuminum cyminum L.), Международной научно-практической конференции „Иновационное развитие пищевой, легкой промышлености и индурстрии гостеприимства”, Аламатинский технологический университет, 12 – 13 октября, 2012, 13 - 16
СтатияGzyl H., M Milev, A. Tagliani, Entropy convergence of finite moment approximations in Hamburger and Stieltjes problems, Statistics & Probability Letters, 120, 2017, 114 - 11711
СтатияMilev M, N. Milev, On the cyclic homogeneous polynomial inequalities of degree four of three nonnegative real variables, Journal of Mathematical Inequalities, 10 (4), 2016, 1183 - 118811
СтатияGzyl H., M Milev, A. Tagliani, Discontinuous payoff option pricing by mellin transform: a probabilistic approach, Finance Research Letters, 20, 2017, 281 - 28811
СтатияMilev M, A. Tagliani, D. Koleva, Fast explicit positivity-preserving schemes for the Black-Scholes equation, AIP Conference Proceedings, Sozopol. Bulgaria, 1631, 2014, 164 - 17411
СтатияАнгелова В, В Попова, К Иванов, Влияние на органичните мелиоранти върху състава и качеството на ориенталски тютюн от сорт Крумовград 90, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 0477-250, 571 - 576
СтатияTagliani A., M Milev, Laplace transform and finite difference methods for the black-scholes equation, Applied Mathematics and Computation, 220, 2013, 649 - 65811
СтатияAngelova V, P Zaprjanova, V Popova, K Ivanov, Effect of organic amendments on chemical composition and quality of Oriental tobacco, Journal of International Scientific Publications: Agriculture & Food, 1 (1), 2013, ISSN 1314-8591, 213 - 223
СтатияGzyl H., A. Tagliani, M Milev, Laplace transform inversion on the real line is truly ill-conditioned, Applied Mathematics and Computation, 219 (18), 2013, 9805 - 980911
СтатияMilev M, A. Tagliani, Efficient implicit scheme with positivity preserving and smoothing properties, Journal of Computational and Applied Mathematics, 243 (1), 2013, 1 - 911
СтатияGolbabai A., D. Ahmadian, M Milev, Radial basis functions with application to finance: american put option under jump diffusion, Mathematical and Computer Modelling, 55 (3-4), 2012, 1354 - 136211
СтатияMilev M, P.N. Inverardi, A. Tagliani, Moment information and entropy evaluation for probability densities, Applied Mathematics and Computation, 218 (9), 2012, 5782 - 579511
СтатияPopova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 11. Oriental tobacco – liquid extracts, Vestnik MGUP, 1 (16), 2014, 67 - 69
СтатияPopova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 7. Burley light air-cured tobacco – liquid extracts, Journal of Eurasian Technological University, 2 (16), 2014, ISSN 2313-7614, 9 - 13
СтатияПопова В, С Ташева, С Дамянова, А Стоянова, Термодинамични параметри при екстракцията на етеричномаслени и лечебни суровини. 9. Тютюн Виржиния флю-кюрд – течни екстракти, Научни трудове на РУ, 53 (102), 2014, ISSN 1311-3321, 102 - 106
СтатияПопова В, Получаване на течни екстракти от тютюн (N. tabacum L.), Научни трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 0477-0250, 279 - 283
СтатияPopova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 8. Virginia flue-cured tobacco – concentrated aromatic products, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 5, 2014, ISSN 1314-7773, 22 - 26
СтатияPopova V, V Gochev, T Girova, I Iliev, T Ivanova, A Stoyanova, Extraction products from tobacco – aroma and bioactive compounds and activities, Current Bioactive Compounds, 11 (1), 2015, ISSN 15734072, 31 - 371
СтатияНиковска К, П Мерджанов, А Стоянова, Сензoрен профил на сладки емулсионни продукти с брашно от пресовки на арония (Aronia melanocarpa (Elliot)), Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, 52 (10.2), 2013, 153 - 158
СтатияDrachev D, V Popova, V Nikolova, Patterns of quality formation within the Basma variety group of Bulgarian oriental tobacco. 4. Variety Elenski 817, Междувузовский сборник научных трудов, ВГАУ, Воронеж, 2014, ISSN 978-5-7267-0773-0, 98 - 103
СтатияNikolova V, V Popova, N Nikolov, Physical and chemical characteristics of small-cigar brands distributed on Bulgarian market, Journal of Eurasian Union of Scientists, 4 (13), 2015, ISSN 2411-6467, 85 - 90
СтатияSapundzhieva T, Baeva M, Merdzhanov P, A. Popova, I. Alexieva, A. Stoyanova, Investigation of some local Bulgarian culinary spices. 2. costmary (Chrysanthemum balsamita L.), Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2 (2), 2013, ISSN 1314-7773, 33 - 35
СтатияPopova V, V Nikolova, N Nikolov, D Drachev, Quality characteristics of market outlined oriental tobaccos of ecotypes Katerini and Dzhebel, produced in Bulgaria, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 4, 2015, ISSN 2311-68701, 35 - 43
СтатияPopova V, N Nikolov, V Nikolova, D Drachev, T Ivanova, Quality characteristics of oriental tobacco of ecotype Krumovgrad, variety Krumovgrad 58, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 284 - 287
СтатияAngelova V, V Popova, R Ivanova, G Ivanov, K Ivanov, Effect of compost application on uptake and allocation of heavy metals and plant nutrients and quality of oriental tobacco Krumovgrad 90, WASET International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, 10 (12), 2016, 682 - 689
СтатияПопова В, П Денев, Т Иванова, А Стоянова, С Актерян, Фенолни киселини в екстракционни продукти от тютюн, Научни трудове на УХТ, 58, 2011, 54 - 59
СтатияТанчев СС, ДГ Хаджикинов, ЧИ Дамянов, П Параскова, ЦВ Прокопов, Добрата производствена практика-същност и приложения, Научни трудове на ВИХВП, Пловдив, XLIV (2), 2000, 18 - 24
СтатияПрокопов ЦВ, СС Танчев, Влияние на алкохола върху здравето на човека, Научни трудове на ВИХВП, Пловдив, XLVIII, 2002, 134 - 142
СтатияПрокопов ЦВ, Т Златев, МВ Хаджикинова, ДС Танева, Екомаркировка на хранителните продукти, Земеделие, 3, 2007, 38 - 39
СтатияChochkov RM, GI Karadzhov, Study the influence of dry gluten upon the quality of barley flour bread, Modern Technologies in the food industry, volume I (CZU 664 (082)), 2012, 283 - 287
СтатияХаджикинова МВ, ЦВ Прокопов, ДГ Хаджикинов, ДС Танева, Деконтаминирующии эффект при производстве соков прямого отжима и осветленных соков из аронии, загрязненной пестицидами, Науковi працi, ОНХТ, Одеса, 34 (2), 2008, 17 - 21
СтатияДинков КТ, МА Душкова, ЦВ Прокопов, Детоксикация на бистър ябълков сок от пестициди чрез ензимна обработка и ултрафилтрация, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 579 - 584
СтатияChochkov RM, VM Chonova, GT Dobrev, GI Karadzhov, Investigation of some properties of wheat flour/ dough with Bacillus Subtilis endoxylanase, Forum Ware International, 2, 2013, ISSN 1810-7028, 12 - 16
СтатияТанева ДС, ЦВ Прокопов, Анализ на връзките между ISO 14001 и системата за управление на безопасността и здравето при работа в предприятията от хранителната индустрия, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LII (2), 2005, 398 - 401
СтатияТанева ДС, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, Модел за оценка на здравния риск при производството на етерични и растителни масла, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LV, 2008, 234 - 238
СтатияTaneva DS, VD Rasheva, GI Valchev, TV Prokopov, Investigation of spray drying process of birch extract, Научно-производствены журнал “Пищевая наука и технология”, Одеська Нацiональна Академiя Харчових Технологiй, Одеса, 2 (11), 2010, 78 - 80
СтатияРашева ВД, ЦВ Прокопов, ГИ Вълчев, ДС Танева, Изследване работата на полупромишлена инсталация за пречистване на въздух, Хранителна наука, техника и технологии, УХТ-Пловдив, I, 2011, 64 - 67
СтатияРашева ВД, ЦВ Прокопов, ГИ Вълчев, ДС Танева, Еколого-икономически анализ на полупромишлена инсталация за пречистване на въздух, Хранителна наука, техника и технологии, УХТ-Пловдив, II, 2011, 38 - 43
СтатияChochkov RМ, VM Chonova, SV Valova, GI Karadzhov, Rheological properties of fermented beverage from barley flour, Ukrainian Food Journal, 2 (2), 2013, ISSN 2304-974X, 320 - 326
СтатияПрокопов ЦВ, Изследване влиянието на ензимната мацерация върху стабилността на разслояване на плодови нектари по време на съхранение, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIII (1), 1998, 455 - 460

Страница 10 от 68

Общо: 3376

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив