Забравена парола

Страница 11 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияПрокопов ЦВ, Изследване влиянието на ензимната мацерация върху стабилността на разслояване на плодови нектари по време на съхранение, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIII (1), 1998, 455 - 460
СтатияХаджикинова МВ, Е Пьотровска, ЦВ Прокопов, Деконтаминиращ ефект при производството на пресов и бистър сок от замърсени с пестициди малини, Хранително-вкусова промишленост, София, 6, 2005, 8 - 11
СтатияЧонова ВМ, РМ Чочков, ГИ Караджов, Изследване влиянието на редуцирано количество захар върху реологичните свойства на кексово тесто и качеството на кексовете, Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 130 - 134
СтатияХаджикинова МВ, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Деконтаминиращ ефект при преработката на замърсени с пестициди череши, Хранително-вкусова промишленост, София, 12, 2006, 24 - 27
СтатияChochkov RM, IS Sopotenska, VM Chonova, GI Karadzhov, Investigation of lipase from Aspergillus carbonarius upon the quality of bread, Journal of Science, Technique and Technologies, Food and Packaging, 3 (5), 2014, ISSN 1314-7773, 73 - 76
СтатияЧонова ВМ, РМ Чочков, Установяване на зависимости между някои методи за определяне на преснотата на хляб, Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 54 (9.2), 2015, ISSN 1311-3321, 186 - 189
СтатияЧочков РМ, Характеристика и приложение на орехово брашно, Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 54 (9.2), 2015, ISSN 1311-3321, 208 - 212
СтатияПрокопов ЦВ, СС Танчев, Проучване втечняващите възможности на някои ензимни препарати спрямо пектина и нишестето в моделни разтвори и в плодови каши, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (1), 2000, 111 - 116
СтатияПрокопов ЦВ, СС Танчев, Кинетика на изменение цвета на млян червен пипер и на брашна от моркови, доматени люспи и кромид при съхранението им, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (1), 2000, 117 - 121
СтатияСтойчев ЖТ, ЙА. Бадев, Автоматизация на процесите при производство на оцет, Лозарство и винарство (4), 2012, 40 - 44
СтатияТанчев СС, ЦВ Прокопов, Кинетика на топлинно разграждане на каротиноидите съдържащи се в млян червен пипер, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (1), 2000, 107 - 110
СтатияТанчев СС, ДГ Хаджикинов, ЧИ Дамянов, П Параскова, ЦВ Прокопов, Оценка на опасността чрез критичните контролни точки или системата НАССР, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (2), 2000, 25 - 35
СтатияПрокопов ЦВ, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, Функционални храни, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 92 - 102
СтатияПрокопов ЦВ, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, Витамините С, А и Е като антиоксиданти, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 110 - 118
СтатияПрокопов ЦВ, И Фурлински, ЦИ Гогова, П Параскова, СС Танчев, Антиоксидантна активност на подправките, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 119 - 124
СтатияПрокопов ЦВ, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, МН Перифанова-Немска, Влияние на мазнините върху здравето и дълголетието на човека, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 126 - 135
СтатияРусков П, ЦВ Прокопов, И Фурлински, СС Танчев, Хранителна достоверност (еквивалентност) – същност и критерии за доказване, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 33 - 45
СтатияГогова ЦИ, ЦВ Прокопов, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, Средиземноморския начин на хранене – модел за здраве и дълголетие, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 103 - 109
СтатияТанчев СС, ЧИ Дамянов, ЦВ Прокопов, П Параскова, И Фурлински, Относно дефинициите за качеството на храните, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 81 - 90
СтатияРусков П, СС Танчев, И Фурлински, , Холестерола – важен фактор за и против здравето и дълголетието, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 47 - 54
СтатияПрокопов ЦВ, И Фурлински, СС Танчев, Критерии при оценяване безвредността на храните, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 89 - 100
СтатияПрокопов ЦВ, СС Танчев, И Фурлински, Clostridium botulinum – еталонен токсикоген за безвредност на храните, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 399 - 407
СтатияТанчев СС, ЦВ Прокопов, Влияние на чая, кафето и какаото върху здравето на човека, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 33 - 39
СтатияТанчев СС, ЦВ Прокопов, Безвредност на храните консервирани чрез опушване, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 394 - 398
СтатияТанчев СС, ЦВ Прокопов, Експресен колориметричен метод за определяне на общите каротеноиди в пресни моркови, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLVIII, 2002, 217 - 224
СтатияGochev V, T Girova, I Stoilova, T Atanasova, N Nenov, V Stanchev, A Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquified gases. 7. Seeds from cardamom (Elettaria cardamomum (L.) Maton), Journal of BioSciences and Biotechnologies, 1 (2), 2012, 135 - 1391
СтатияПрокопов ЦВ, Кинетика на ензимно разграждане на полимерите съдържащи се в клетъчните сокове на някои плодове, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (2), 2003, 113 - 117
СтатияПрокопов ЦВ, О Енева, СС Танчев, Промени на морковите при тяхното съхранение, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (2), 2003, 105 - 112
СтатияПрокопов ЦВ, О Енева, СС Танчев, Количества свързана вода в някои храни и техните съставки, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (2), 2003, 118 - 122
СтатияMerdzhanov P, M Angelova-Romova, M Zlatanov, N Nenov, G Antova, T Atanasova, P Denev, A Stoyanova, Low temperature extraction of plants by liquificate cases. 10. Waste of chokeberry fruits (Aronia melanocarpa (Michx) Elliott.), Journal of EcoAgriTourism, 9 (1), 2013, 23 - 27
СтатияПрокопов ЦВ, Т Златев, Анализ на връзките между ISO 9001 и ISO 14001 в предприятията от хранителната индустрия, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LI (3), 2004, 237 - 241
СтатияПрокопов ЦВ, Г Марудов, Т Златев, Състояние и перспективи за усъвършенстване качеството на обучението по екология и опазване на околната среда в УХТ-Пловдив, Научни трудове на СУБ-Враца, 2004, 141 - 146
СтатияНенов Н, Т Атанасова, И Стоилова, В Гочев, Т Гирова, А Стоянова, Нискотемпературна екстракция на етеричномаслени суровини с втечнени газове. 11. Трева от копър (Anethum graveolens L.), Научни трудове УХТ, 60, 2013, 561 - 565
СтатияПрокопов ЦВ, Проучване съдържанието на нитрати в растителни суровини предназначени за приготвяне на детски храни, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIII (1), 2006, 329 - 333
СтатияMerdzhanov P, R Denkova, V Yanakieva, N Nenov, T Atanasova, A Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquid gases. 13. Lilium (Lilium candidum L.), Вестник Воронежского государственного аграрного университета, 38 (3), 2013, 116 - 120
СтатияBeshkova D, T. Teneva-Angelova, Resistance profile of plant-derived lactic acid bacteria against herb extracts, Scientific Bulletin, Series F, Biotechnologies, Vol. XIX (http://biotechnologyjournal.usamv.ro/pdf/2015/Art18.pdf), 2015, ISSN 2285-1364 print;Online 2285-1372, 109 - 1161
СтатияBeshkova D, A Pavlov, Tsvetanka Teneva-Angelova, Geranium sanguineum L. – an alternative source for isolation of lactic acid bacteria., Ecological Engineering and Environment Protection (No 1,), 2014, 4 - 111
СтатияNenov N, V Gochev, I Stoilova, T Girova, T Atanasova, A Stoyanova, Low temperature extraction of Bulgarian essential oil bearing plants from Lamiaceae by liquefied cases. 17. Savory (Satureja hortensis L.), World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 3 (6), 2014, 2128 - 21351
СтатияAtanasova T, N Nenov, V Gochev, I Stoilova, T Girova, A Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquefied cases. 18. Calendula (Calendula officinalis L.), Технологии и товароведение сельско¬хозяюственной продукции, Воронежского государственного аграрного университета (2), 2014, 51 - 56
СтатияBeshkova D, T. Teneva-Angelova, Genus Salvia – Ecosystem for isolation of lactic acid bacteria , IF- 0,9801, The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, mbfs@jmbfs.org., 2, 2013, ISSN 1338-5178, 103 - 1081
СтатияАтанасова Т, Н Ненов, И Димитрова-Дюлгерова, В Миладинова, В Илиев, А Стоянова, Химичен състав на ароматични продукти. 2. Смрадлика, Научни трудове РУ "А. Кънчев", 53 (10.2), 2014, 107 - 110
СтатияBeshkova D, T Teneva-Angelova, Non-traditional sources for isolation of lactic acid bacteria, IF-1.232 https://www.researchgate.net/publication/282546955, Annals of Microbiology, 66 (1), 2016, ISSN 1590-4261, 449 - 4591
СтатияАтанасова Т, Н Ненов, И Димитрова-Дюлгерова, В Миладинова, В Илиев, А Стоянова, Химичен състав на ароматични продукти. 1. Градински чай, Научни трудове УХТ, 61 (1), 2014, 275 - 278
СтатияBeshkova D, G Frengova, Bacteriocins from lactic acid bacteria: Microorganisms of potential biotechnological importance for the dairy industry. IF=1.633, Engineering in Life Science, www.els-journal.com, 12 (4), 2012, ISSN 1618-0240 (print), 1618-2863 (online), 419 - 4321
СтатияNenov N, V Gochev, T Atanasova, T Girova, T Atanasova, A Stoyanova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquefied cases. 21. Thyme (Thymus vulgaris L.), Научный журнал для професисионалов агропромышленного комплекса, АПК России (72), 2015, 162 - 166
СтатияАтанасова Т, Н Ненов, Т Джурков, И Стоилова, В Гочев, Т Гирова, А Стоянова, Нискотемпературна екстракция на етеричномаслени суровини с втечнени газове. Плодове от хвойна (Juniperus communis L.), Научни трудове УХТ, 62, 2015, 259 - 263
СтатияКиришева Г, Д Балев, Т Атанасова, Т Джурков, П Мерджанов, Влияние на подправки и екстракти върху органолептичните характеристики на варен малотраен колбас „Витоша”., Научни трудове УХТ, 62, 2015, 162 - 167
СтатияTeneva D, Z Denkova, R Denkova, T Atanasova, N Nenov, P Merdzhanov, Antimicrobial activity of essential oils and extracts from black pepper, cumin, coriander and cardamom against some pathogenic and saprophytic microorganisms, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 18 (4), 2015, 373 - 377
СтатияКиришева Г, Д Балев, Т Атанасова, Д Влахова-Вангелова, Антиоксидантен ефект на екстракти от подправки, Научни трудове УХТ, 51 (1), 2014, 186 - 191
СтатияСлавов АМ, МГ Крачанова, ХГ Крачанов, Пектинови вещества и хранителни влакнини от грах и зелен фасул, Научни трудове на ВИХВП – Пловдив, XLIV (1), 2000, 215 - 220

Страница 11 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив