Забравена парола

Страница 12 от 71

Общо: 3521

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияSlavov AK, Performance of complete-mix and plug-flow systems during treatment of low loaded nitrogen deficient waste water - simulation with ASAL1 model, Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare - University of Suceava, XV (2), 2016, ISSN 2068-6609, 101 - 107
СтатияSlavov AK, General characteristics and treatment possibilities of dairy wastewater - a review, Food Technology and Biotechnology, 55 (1), 2017, ISSN 1330-9862, 14 - 2811
СтатияВълчев ГИ, ВД Рашева, СЦ Ташева, ДС Танева, Инсталация за отделяне на органични разтворители от влажен въздух, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (4), 2003, 334 - 339
СтатияВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, Сравнителен анализ на някои технологични схеми и методи за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIII (2), 2006, 183 - 188
СтатияОбрешков ИО, Потенциалът на низина, Хранително-вкусова промишленост (7), 2003, 14 - 16
СтатияТанева ДС, Пречистване на въздух от пари на органични замърсители, Топлотехника, ТУ-Варна, 1 (1), 2010, 92 - 96
СтатияObreshkov IO, TI Ivanov, The rose (Rosa Damascena) – a resource for development of tourism in Bulgaria, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 13 - 17
СтатияВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, СЦ Ташева, Възможности за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Механика на машините, ТУ-Варна, XVIII (4), 2010, 73 - 76
СтатияОбрешков ИО, Традиционните хранителни технологии в контекста на съвременния туризъм, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 169 - 173
СтатияОбрешков ИО, Историческо развитие на туризма в югоизточна България в периода 1948-1990: Балкантурист Бургас, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 190 - 194
СтатияОбрешков ИО, Предизвикателства пред качеството в туризма в югоизточна България до 1989: посрещане, трансфер и настаняване, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 203 - 207
СтатияРашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, СЦ Ташева, Изследване на параметрите на лабораторна инсталация за разпръсквателно сушене (второ съобщение), Топлотехника, ТУ-Варна, 1 (1), 2010, 65 - 67
СтатияСлавов АМ, МГ Крачанова, ХГ Крачанов, Взаимодействие на пектин с аминокиселини и аминосъединения във воден разтвор, Научни трудове на ВИХВП – Пловдив, XLVI, 2001, 101 - 107
СтатияРашева ВД, ГИ Вълчев, ДС Танева, Термодинамична диаграма “Енталпия –съдържание на пари на етанол, метанол и етилацетат” за смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат”, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LII (3), 2005, 323 - 327
СтатияОбрешков ИО, ЙН Алексиева, КМ Михалев, ПН Моллов, Д Луднева, Влияние на ензимната обработка върху функционалните свойства на пюре от тиква, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VII, 2008, ISSN 1311-9419, 132 - 135
СтатияКрачанова МГ, АМ Славов, ХГ Крачанов, Хранителните влакнини – научно понятие или търговски продукт, Химия и индустрия, 73 (3-4), 2002, 34 - 44
СтатияОбрешков ИО, ЙН Алексиева, КМ Михалев, ПН Моллов, Д Луднева, Проучване върху реологичните свойства на моделни емулсии с ензимно обработено пюре от тиква (Cucurbita moschata Duch.), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VIII, 2011, ISSN 1311-9192, 147 - 151
СтатияСлавов АМ, МГ Крачанова, ХГ Крачанов, Инфрачервени спектри на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП – Пловдив, L (4), 2003, 34 - 38
СтатияMG Kratchanova, AM Slavov, HR Kratchanov, Interaction of pectin with amino acids and other amino compounds in aqueous solution, Food Hydrocolloids, 18, 2004, 677 - 68311
СтатияОбрешков ИО, Й Алексиева, Щ Кинзле, КМ Михалев, Д Камерер, Характеризиране на каротеноидите в ензимно модифицирано пюре от тиква (Cucurbita moschata Duch.), Хранителна наука, техника и технологии, 1 (1), 2011, 19 - 22
СтатияТанева ДС, ДС Стоев, М Антонова, Модел за оценка на професионалния риск при производството на захар и захарни изделия, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 241 - 244
СтатияКрачанова МГ, ЕВ Павлова, ММ Гочева, Д Николова, АМ Славов, Полизахариди от ядливи гъби отглеждани у нас и тяхното биологично значение, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LI (2), 2004, 11 - 17
СтатияАнтонова М, МВ Хаджикинова, ДГ Хаджикинова, ДС Танева, Кристална фруктоза – функционални свойства, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 497 - 502
СтатияСлавов АМ, ВП Карагьозов, ХГ Крачанов, Реологични характеристики на N-заместени амидирани пектини, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LI (2), 2004, 105 - 109
СтатияSlavov AM, Dietary fibers, Functional foods and Overweight problems, New lessons in agricultural economics, agribusiness and agrarian law (Ed. Marina R. Denicoff), 2004, 151 - 160
СтатияСлавов АМ, ХГ Крачанов, Физикохимични характериситики на N-заместени амидирани пектини, Научни трудове на ПУ”Паисий Хилендарски”, 33 (5), 2005, 49 - 53
СтатияСлавов АМ, МГ Крачанова, ХГ Крачанов, Взаимодействие на пектин с гуанидин, Научни трудиве на УХТ – Пловдив, LII (4), 2005, 33 - 37
СтатияСлавов АМ, МГ Крачанова, ХГ Крачанов, Имунологична активност на N-заместени амидирани пектини, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LII (4), 2005, 39 - 44
СтатияКрачанова МГ, АМ Славов, ММ Гочева, Хранителни влакнини в някои функционални храни, Хранително-вкусова промишленост, 1, 2006, 16 - 20
СтатияОбрешков И, Ж Налбантов, С Иванова, Съединението на България – възможности за екскурзионен маршрут в град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VIII, 2011, ISSN 1311-9192, 144 - 146
СтатияКрачанова М, Е Павлова, М Гочева, П Денев, Д Андонова, В Късовски, В Карагьозов, АМ Славов, Г Бекяров, Ядливите гъби – ценен източник за получаване на биологично активни компоненти, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII (1), 2006, 458 - 463
СтатияОбрешков И, С Иванова, Г Сомов, Разработване на проект за панорамна обиколка по тематичен маршрут “Съединението на България”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 164 - 168
СтатияОбрешков ИО, Предизвикателства пред качеството в туризма в югоизточна България до 1989: хранене, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, x, 2013, ISSN 1311-9419, 195 - 198
СтатияPanchev IN, AM Slavov, ND Menkov, Water sorption isotherms of N-substituted amidated pectins, Scientific works of UFT, LIV (2), 2007, 371 - 374
СтатияОбрешков ИО, Отоманско културно наследство в град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 208 - 212
СтатияОбрешков ИО, Пловдив - кандидатът за европейска столица на културата през 2019 г. в българската филателия, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 213 - 217
СтатияОбрешков ИО, Разработване на проект за панорамна обиколка по маршрут Пловдив – Враца – Белоградчик – Магура – Видин – Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 218 - 221
СтатияКрачанов ХГ, МГ Крачанова, В Карагьозов, П Денев, АМ Славов, Природни и синтетични добавки при получаване на функционални напитки. Предимства и недостатъци, Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства (ред. Проф.д-р Божидар Попов дмн), 2008, 264 - 266
СтатияOrbova T, I Obreshkov, Gaps in service quality in foodservice establishments in the region of Bourgas, Bulgaria, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 105 - 107
СтатияKratchanova MG, M Gocheva, E Pavlova, I Yanakieva, D Nedelcheva, V Kussovski, AM Slavov, Characteristics of pectic polysaccharides from leek obtained through consecutive extraction with various reaction agents, Bulgarian Chemical Communications, 40 (4), 2008, 561 - 56811
СтатияSlavov AM, E Bonnin, C Garnier, MJ Crépeau, S Durand, JF Thibault, Enzymatic modification of pectin in Ca-pectin gels, Scientific Papers - University of Plovdiv, 36 (5), 2008, 45 - 82
СтатияSlavov AM, MJ Crépeau, S Durand, C Garnier, JF Thibault, E Bonnin, Behavior of pectin methylesterases in pectic gels, Pectins and pectinases. Wageningen Academic Publishers, 2009, 127 - 1351
СтатияSlavov AM, C Garnier, MJ Crépeau, S Durand, JF Thibault, E Bonnin, Gelation of high methoxy pectin in the presence of pectin methylesterases and calcium, Carbohydrate Polymers, 77 (4), 2009, 876 - 88411
СтатияСлавов АМ, ВП Карагьозов, МГ Крачанова, Влияние на термичната обработка на червено цвекло върху екстрахируемостта и стабилността на беталаиновите пигменти, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 149 - 154
СтатияСлавов АМ, ВП Карагьозов, МГ Крачанова, Влияние на pH на средата върху стабилността на беталаинови пигменти от червено цвекло, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 155 - 161
СтатияНиколова М, Е Павлова, Г Бекяров, АМ Славов, М Крачанова, Химична характеристика на ядливи гъби отглеждани в България, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 449 - 455
СтатияКрачанова МГ, ХГ Крачанов, ПН Денев, ММ Николова, ВП Карагьозов, АМ Славов, ИИ Янакиева, АН Ричнев, Плодови и зеленчукови функционални храни за превенция на социално значими болести, Сборник доклади от Трети международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 2009, 41 - 48
СтатияČíž M, H Čížová, P Denev, M Kratchanova, AM Slavov, A Lojek, Different methods for control and comparison of the antioxidant properties of vegetables, Food Control, 21 (4), 2010, 518 - 52311
СтатияPanchev IN, AM Slavov, K Nikolova, D Kovacheva, On the water-sorption properties of pectin, Food Hydrocolloids, 24, 2010, 763 - 76911
СтатияМГ Крачанова, ХГ Крачанов, ПН Денев, ММ Николова, ВП Карагьозов, АМ Славов, ИИ Янакиева, АН Ричнев, Функционални храни от плодове и зеленчуци, богати на антиоксиданти, Наука и диететика, 1, 2010, 13 - 16

Страница 12 от 71

Общо: 3521

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив