Забравена парола

Страница 17 от 68

Общо: 3398

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладKaneva M, A Trendafilova, A Vitkova, St Kemilev, H Spasov, M Todorova, Comparative investigation on the composition and properties of extracts of different Achillea Millefolium taxa, Journal of EcoAgriTourism, Proceeding of the International Conference BIOATLAS 2010 Transilvania University of Brasov, Romania, 6 (3), 2010, 120 - 125
СтатияNikolova Kr, T. Yovcheva, M. Marudova, T. Eftimov, I. Bodurov, A. Viraneva, I. Vlaeva, Optical methods and differential scanning calorimetry as a potential tool for discrimination of olive oils (extra virgin and mix with vegetable oils), AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220019-1 - 220019-411
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, К Михалев, М Кънева, Антиоксидантен капацитет на водни екстракти от листа на маточинa (Melissa officinalis L.), Сборник доклади 50 години ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве” , Пловдив, 2012, 27 - 32
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, G. Exner, Y. Uzunova, S. Russev, B. Pilicheva, A. Viraneva, T. Yovcheva, Ts. Grancharova, S. Sotirov, M. Marudova, Investigation of multilayered polyelectrolyte thin films by means of refractive index measurements, FT-IR spectroscopy and SEM, Journal of Physics: Conference Series, 682, 2016, ISSN 1742-6596, 012026-1 - 012026-711
ДокладКалчева - Караджова К, М Кънева, Д Луднева, К Михалев, Органолептична оценка на водни екстракти от сушени листа на маточина (Melissa Officianalis L.), 60-та юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2013”, 18–19 октомври 2013, Пловдив, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 398 - 401
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, K Михалев, Н Пенов, М Кънева, В Шиков, Влияние на условията на водна екстракция върху антиоксидантната активност на екстракти от листа на маточина (Melissa Officianalis L.), СА, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве - 2013”, Пловдив 7-8 ноември 2013, Сборник доклади, 2013, 113 - 117
СтатияНиколова Кр, Г Узунова, М Перифанова-Немска, И. Влаева, Т. Ефтимов, Влияние на вегетационния период и възрастта на дървесината върху оптичните характеристики на орехово масло, Списание на Технически университет Габрово, 49, 2015, ISSN 1310-6686, 51 - 54
СтатияMdrudova M, T. Eftimov, K. Nikolova, I. Bodurov, I. Vlaeva, C. Grancharova, T. Yovcheva, Advanced physics methods for honey’s quality estimation, Proc. of International Scientific-Practical Conference “Food, Technologies & Health 2013”, 2013, 231 - 236
СтатияКънева М, И Върбанова, Р Трендафилова, П Неделчева, Г Костов, Валидиране на HPLC метод за определяне на кофеин в безалкохолни напитки, Хранително-вкусова промишленост (4), 2015, 29 - 33
ДокладNedyalkov P, M Kaneva, St Kemilev, G Kostov, K Micheva, P Poneva, Influence of the temperature and the duration of extraction on the composition and the properties of extracts from Alchemilla mollis, Scientific works of University of Food Technologies, Plovdiv, LXII (I), 2015, 198 - 203
ДокладВиранева А, Т. Йовчева, И. Влаева, К. Палийски, Ц. Калпаков, И. Георгиев, С. Дуран, Модифициране на полимерни материали чрез коронен разряд, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 42 - 45
ДокладЕкснер Г, И. Влаева, Ю. Белчева, П. Божков, Н. Мерджанова, Р. Караиванова, Изследване на адхезионните свойства на полимерни материали използвани за бита, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 211 - 214
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, M. Marudova, T. Yovcheva, K. Nikolova, T. Eftimov, V. Plachkova, Detection of adulteration in olive oils using optical and thermal methods, Bulgarian Chemical Communications, 45 (B), 2013, 81 - 8511
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, T. Yovcheva, V. Dragostinova, S. Sainov, Surface properties of PMMA films with different molecular weights, Bulgarian Chemical Communications, 45 (B), 2013, 77 - 8011
ДокладNedyalkov P, M Kaneva, St Kemilev, V Karpacheva, M Katzarova, Influence of the concentration of ethanol in the solvent on the composition and stability of Alchemilla mollis extracts, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2014” 24 – 25 октомври, Пловдив, Научни трудове УХТ, LXI (I), 2014, 217 - 221
СтатияDikova J, I. Vlaeva, T. Babeva, T. Yovcheva, S. Sainov, Optical and holographic properties of nano-sized As2S3 films, Optics and lasers in engineering, 50, 2012, ISSN 0143-8166, 838 - 84311
СтатияBodurov I, T. Babeva, I. Naydenova, S. Mintova, T. Yovcheva, , S. Sainov, Optical properties of corona charged PVA films doped with microporous particles, Topics in chemistry and material science, 6, 2012, ISSN 1314-0795, 29 - 3711
СтатияVlaeva I, R. Todorov, I. Bodurov, T. Yovcheva, S. Sainov, Nano-scale holographic grating's diffraction efficiency increasing under corona charge conditions, Nanoscience&Nanotechnology, 12, 2012, ISSN 1313-8995, 113 - 11611
СтатияTodorova NP, The English Absolute Construction with Adverbial Predicative Element and Its Bulgarian Functional Equivalents, Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 2017, ISSN 0861-0029
СтатияТодорова НП, Български функционални еквиваленти на английската абсолютна конструкция с предложен предикативен елемент, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, III, 2017, ISSN 1311-9400 (Print), 2534-9368 (On-line), 128 - 137
СтатияTodorova NP, On the English Absolute Constructions with Verbal Infinitival and Non-verbal Nominal Predicative Elements and Their Bulgarian Functional Equivalents, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 911 - 914
СтатияTodorova NP, Bulgarian Functional Equivalents of the English Absolute Constructions with Adjectival Predicative Element, Contributions to English Studies: Literature, Culture, Film, Translation and Communications – сборник статии на млади учени на Филологическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2014
СтатияTodorova NP, The Absolute Construction: Some English-Bulgarian Parallels, Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 51 (1-Б), 2014, ISSN 0861-0029, 60 - 70
СтатияTodorova NP, Types of Absolute Constructions in Modern English, BAS Journal, Timisoara, Romania, XIX, 2013, ISSN 1224-3086, 183 - 192
СтатияTodorova NP, On the Semantic Indeterminacy of the English Absolute Construction, Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 50 (1-В), 2013, ISSN 0861-0029, 466 - 479
СтатияТодорова НП, Английската абсолютна конструкция в сравнение с други подобни конструкции, Многообразие в единството: Съвременни предизвикателства пред науката, 1, 2012, ISSN 1314-0825
ДокладТодорова НП, Абсолютната конструкция в съвременния английски език – същност и многообразие, Сборник доклади от Осмата научна конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии, София, 2012, ISSN 1314-3948, 37 - 45
ДокладTodorova NP, Structure of the English Absolute Construction, „Съвременният поглед на докторанта към науката“ – сборник доклади от научния форум за докторанти „Съвременните предизвикателства пред докторантското обучение“, Благоевград, 2011, ISSN 978-954-680-787-8, 177 - 181
ДокладTodorova NP, Translation Correspondence of Words with Negative Prefixes from English into Bulgarian, Сборник доклади от Третата национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, Пловдив, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 277 - 283
ДокладТодорова НП, Думи с негативни представки в английския език и преводът им на български език, „Текстове и прочити – приключението продължава“ – сборник доклади от Десетата научна конференция за студенти и докторанти, СУБ - Пловдив, 2009, ISSN 978-954-8238-09-0, 123 - 135
ДокладТодорова НП, Презентацията в часовете по английски език за специфични цели – ефективно средство за развиване на комуникативните умения на студентите, Сборник доклади от Петата международна научна конференция „Езикът – феномен без граници“, Варна, 2008, ISSN 978-954-9685-43-5, 407 - 409
СтатияТодорова НП, Трудности при превода: филмовите заглавия, Чуждоезиково обучение, 1, 2008, ISSN 0205-1834, 53 - 57
СтатияТодорова НП, Един ефективен начин на преподаване на some, any и no, Чуждоезиково обучение, 2, 2008, ISSN 0205-1834, 72 - 76
ДокладТодорова НП, Един ефективен начин на преподаване на some, any и no, Сборник доклади от юбилейната научна конференция „Науката, образованието и времето като грижа“, Смолян, 2007, ISSN 978-954-8767-23-1, 210 - 214
СтатияSanches-Silva A., P. Finglas, L. F. D'Antuono, A. Trichopoulou, E. Vasilopoulou, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, G. Dubtsov, K. Fedosova, O. Hayran, Z. Kilasonia, H. S. Costa, T. G. Albuquerque, Carotenoids of Traditional Foods from Black Sea Area Countries and their relation with Immune Response, Proceedings of The Nutrition Society, 72 (OCE1), 20131
СтатияIneson E., St.Rhoden, V.Nita, I. Alexieva, Seeking excellent recruits for hotel management training: an intercultural comparative study, Journal оf Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 23 (2), 2011, 5 - 131
СтатияIneson E., St.Rhoden, I. Alexieva, Success in hotel management: Implications for M-level course design in Bulgaria, Journal оf Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 10 (2), 2011, 30 - 491
СтатияD.Dimitrov, Ivanova S., AROMATIC PROFILE OF BULGARIAN GRAPE AND FRUIT (PLUM) BRANDIES, Food Science and Technology., 20161
ДокладИванова Сн., Ж.Иванов, Възможности за използване на културно историческото наследство на Община СтараЗагора за развитие на туризма в региона., Сборник с доклади от кръгла маса, Икономически уиверситет – Варна, Колеж по Туризъм, издателство „Наука и Икономика, 2016, ISSN ISBN 978-954-21-0910-5, 115 - 123
СтатияИванова Сн., Н.Качаков, ANALYSIS OF ADDITIVES AND THEIR IMPORTANCE TO READY CULINARY PRODUCTS., Сборник материалов III Международной научно-технической конференции (заочная). «Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»., 2016, ISSN УДК 544 Воровеж., 547 - 551
ДокладИванова Сн., Т.Коемджиева, ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ., Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство» Материалы II Международной научно-технической конференции (заочной), посвященной 85-летию ФГБОУ ВО ВГУИТ 4 декабря 2015 года Воронеж, 2016, 25 - 30
ДокладИванова Сн., Д.Кузманова, Проучване етапите и термичните режими на изпичане на кафето и влиянието им върху крайният продукт, Национално научно-техническа конференция с международно участие. 09,10 юни, 2016, 2016, ISSN 2367- 9530, 312 - 318
ДокладИванова Сн., Д.Кузманова, Основни технологични процеси при производства на кафе и влиянието върху човешкия организъм като напитка., Национално научно-техническа конференция с международно участие. 09,10 юни, 2016, 09 и 10 юни 2016 година,, 2016, ISSN ISSN 2367- 9530, 304 - 311
ДокладХаджииски ВМ, СВ Стефанов, НН Арабаджиева, Изследване на значимовлияещи фактори върху големината на силата на отваряне на картонени кутии, Научни трудове на Русенски университет, 54 (10.2), 2015, 222 - 228
ДокладИванова Сн., Б.Атанасов, Проучване върху традициите в храненето и символиката на кукерските игри по време на сирни заговезни, Осма международна научна – практическа конференция „Иновации в хранително – вкусовата промишленост – проблеми и перспективи”. Участие с постерен доклад, Сертификат, 2015, ISSN № UFI – 4 468 / 03.12. 2015 , Дом на техниката, гр. Пловдив 45.
ДокладIvanova S., N. Kachakov, M. Hadzhikinova, INVESTIGATION THE INFLUENCE OF THE ADDITIVES ON THE TASTE AND THE FLAVOR OF FOOD AND SWEETIES PRODUCTS., INVESTIGATION THE INFLUENCE OF THE ADDITIVES ON THE TASTE AND THE FLAVOR OF FOOD AND SWEETIES PRODUCTS. AGRICULTURAL ACADEMY FOOD RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUTE Internationa Scientific - Practical Conference" " Food , Technologies & Healt", 2015 , Proceedings Book, International scientific-practical conference "FOOD, TECHNOLOGIES & HEALTH", 2015, ISSN 2367-6213
СтатияStoilova IS, D Trifonova, A Marchev, VS Stanchev, G Angelova, AI Krastanov, Phytochemical Constituents and In Vitro Anti-Diabetic Properties of Ziziphus jujubа (Rhamnaceae) Fruits, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 9 (2), 2017, 150 - 158
СтатияVlahova-Vangelova DB, SG Dragoev, DK Balev, BK Assenova, KJ Amirhanov, Quality, Microstructure, and Technological Properties of Sheep Meat Marinated in Three Different Ways, Journal of Food Quality, Article ID 5631532, 10 pages, https://doi.org/10.1155/2017/5631532, 20171
СтатияИванова Сн., МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНИТЕ БРАЦИГОВО И ПЕЩЕРА., , Academic Publishing House “Talent” , University of Agribusiness and Rural Development - Bulgaria , Академично издателство „Талант“ , Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив , New knowledge Journal of Science, 4 (3), 2015, ISSN ISSN 2367-4598, 55 - 72
СтатияИванова Сн., Д.Маркова, МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕЗАРАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК - ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН, Eastern Academic Journal, 3, 2015, 15 - 45

Страница 17 от 68

Общо: 3398

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив