Забравена парола

Страница 2 от 71

Общо: 3521

ВидЗаглавиеWebSciScopus
Уч. пособиеЗлатанов ВД, СИ Атанасова, ВМ Хаджийски, Методично ръководство за изпълнение на курсова работа по Машинознание, Академично издателство на УХТ—Пловдив, 2012, ISBN 978-954-24-0198-8
Уч. пособиеЗлатанов ВД, Методично ръководство за изпълнение на курсова работа по Механика ІІ част, Академично издателство на УХТ—Пловдив, 2012, ISBN 978-954-24-0199-5
Уч. пособиеБъчваров СН, ВД Златанов, Съпротивление на материалите /вътрешни усилия, теория на напреженията/, Академично издателство на УХТ—Пловдив, 2014, ISBN 978-954-24-0250-3
Уч. пособиеChalova VI, SC Ricke, Organic animal nutrition and feed supplementation. In: Organic Meat Production and Processing, SC Ricke, EJ Van Loo, MG Johnson, CA O’Bryan (eds), IFT Press and Willey-Blackwell, Ames, IA, USA, Ch. 10, 2012, 157 - 1761
Уч. пособиеЧоролеева КБ, English for Nutrition and Catering Students, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2013, ISBN 978-954-24-0223-7
Уч. пособиеЧоролеева КБ, English for Food Science, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2009, ISBN 978-954-24-0126-1
Уч. пособиеМенков НД, К Динков, К Дамянов, МА Душкова, НГ Тошков, ПР Райнов, Ръководство за проектиране по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост, Академично издателство на УХТ – Пловдив., 2013, ISBN 978-954-24-0209-1
Уч. пособиеАнгелов М, ПР Райнов, Ръководство за упражнения по моделиране и симулиране, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2013, ISBN 978-954-24-0233-6
Уч. пособиеАнгелов М, ПР Райнов, Ръководство за упражнения по моделиране и симулиране, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0286-2
Уч. пособиеМенков НД, КТ Динков, Д Дамянов, МА Душкова, АГ Дуракова, НГ Тошков, Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в ХВП. Академично издателство на УХТ - Пловдив, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2009, ISBN 978-954-24- 0119-3
Уч. пособиеДуракова АГ, Основни процеси в хранителната индустрия, Учебник, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0257-2
Уч. пособиеДуракова АГ, Сборник от задачи по основни процеси в хранителната индустрия, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0285-5
Уч. пособиеДенкова ЗР, РС Денкова, ВБ Янакиева, ИН Добрев, Хранителна микробиология. Ръководство за упражнения, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0269-5
Уч. пособиеВуцова, АХ, СА Топлева, Учебно помагало по Европейска интеграция, Агенция Стратегма ООД, 2015, ISBN 978-954-9506-38-9
Уч. пособиеВуцова АХ, СА Топлева, Ръководство за управление на проекти в хранително-вкусовата и туристическата индустрия, Агенция Стратегма ООД, 2017, ISBN 978-954-9506-40-2
Уч. пособиеСтоева МА, СА Топлева, Тестове и текстове по икономически теории, УИ „Паисий Хилендарски”, 2011, ISBN 978-954-423-726-4
Уч. пособиеМургов И, ЗР Денкова, Микробиология – учебник за ВУЗ – ІV преработено и допълнено издание, Академично издателство на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0184-1
Уч. пособиеМургов И, ЗР Денкова, Генетика и селекция на микроорганизмите – учебник за ВУЗ- І издание, Академично издателство на УХТ, 2007
Уч. пособиеБозаджиев БВ, АП Кръстева, Технология на зърнопреработването. Ръководство за упражнения, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2014, ISBN 978-954-240236-7
Уч. пособиеТумбарски ЮД, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРЕН КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СУРОВИНИ И ПРОДУКТИ. Ветеринарно-санитарен контрол на суровини и продукти от животински произход, Академично Издателство на УХТ, Пловдив, 2017, ISBN 978-954-24-0115-5, 1 - 258
Уч. пособиеGogova TzvI, MR Baeva, Aliments et boissons speciales (fonctionnels) a la base des cereals, Guide des travaux pratiques, Академично издателство на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0200-8
Уч. пособиеБаева МР, Технология ня сладкарските изделия, Академично издателство на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0227-5
Уч. пособиеБаева МР, ИлВ Милкова-Томова, ЙН Алексиева, Организация и управление на бара, Академично издателство на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0222-0
Уч. пособиеБаева МР, ЕлП Недялкова, Сладкарски изделия, Ръководство за лабораторни упражнения, Академично издателство на ТУ-София, 2004, ISBN 954-90907-4-4
Уч. пособиеIvanova V., Base theorique sur les travaux pratiques en microbiologie, Университетско издателство „ П. Хилендарски“, 2014, ISBN 978-954-423-932-9
Уч. пособиеРадомирова И, ЙМ Кабзев, Г Маринова, ИИ Игнатов, Н Ненова, Т Тодорова, Ц Атанасова, Ръководство за добра практика в пивоварната индустрия, Съюз на пивоварите в България, 2006, 1 - 200
Уч. пособиеСтоева Д, М Симова, И Радомирова, ИИ Игнатов, П Делибеев, Ефектът от умерената консумация на бира., Съюз на пивоварите в България и Пивоварите на Европа, 2008, 1 - 32
Уч. пособиеКабзев ЙМ, ИИ Игнатов, Технология на пивото, Академично издателство на УХТ, 2011, ISBN 978-954-24-0175-9, 1 - 386
Уч. пособиеКънева МП, ИИ Игнатов, Безалкохолни напитки и пиво - суровини и технологии., Академично издателство на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0272-5, 1 - 154
Уч. пособиеПерифанова - Немска МН, Г Узунова, Технология на производството на маргарин и майонеза, Изд. Агенция 7 Д, 2016, ISBN 978 - 954 – 9774 – 25 - 2
Уч. пособиеПерифанова - Немска МН, Г Узунова, Технология на преработването на растителни мазнини (Ръководство за лабораторни упражнения), Изд. Агенция 7 Д, 2016
Уч. пособиеДимитров НД, Силозно-складова технология. Ръководство за упражнения., Интелексперт-94, 2015, ISBN 978-619-7220-04-9
Уч. пособиеДимитров НД, Въведение в научните изследвания, Интелексперт-94, 2013, ISBN 978-954-8835-88-6
Уч. пособиеСтамов СН, КН Никовска, Хотелиерство – технология, организация, управление, Кота, 2013, ISBN ISBN 978-954-305-347-6, 1 - 512
Уч. пособиеСтамов СН, КН Никовска, Технология на кулинарната продукция, „Матком”, С, 2013, ISBN ISBN 978-954-9930-80-1, 1 - 440
Уч. пособиеСтамов СН, КН Никовска, Сомелиерство, Кота, Стара Загора, 2013, ISBN ISBN 978-954-305-363-6, 1 - 182
Уч. пособиеСтамов СН, КН Никовска, Наръчник на сервитьора, Кота, Стара Загора, 2014, ISBN ISBN 978-954-305-371-1, 1 - 192
Уч. пособиеСтамов СН, КН Никовска, Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела. II част Организация и функциониране на ресторанта, „Матком”, София, 2014, ISBN ISBN 978-954-9930-82-5, 1 - 240
Уч. пособиеСтамов СН, КН Никовска, Балнеолечебен и СПА туризъм, Кота, Стара Загора, 2015, ISBN ISBN 978-954-305-392-6, 1 - 144
Уч. пособиеСтамов СН, КН Никовска, Религиозен туризъм, Кота, Стара Загора, 1 (186), 2015, ISBN ISBN 978-954-305-399-5
Уч. пособиеСтамов СН, КН Никовска, Селски туризъм, Кота, Стара Загора, 2015, ISBN ISBN 978-954-305-414-5, 1 - 152
Уч. пособиеГТ.Сомов, Сн.Иванова, Ресторантьорство-Управление, организация, технология, Академично издателство на УХТ - Пловдив, Първи, 2011, ISBN 978-954-24-0185-8, 1 - 479
Уч. пособиеСн. Иванова, Учебно помагало по екскурзионна дейност, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2013, ISBN 978-954-24-0218-3, 1 - 213
Уч. пособиеЙорданова-Динова П., Учебно помагало по анализ на стопанската дейност, Академично издателство на УХТ- Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0284-8, 1 - 227
Уч. пособиеГТ.Сомов, Сн.Иванова, Ив.Шопова, Туроператорска, туристическа,агентска и транспортна дейност-управление,организация, технология, Академично издателство на ВУАРР-Пловдив, 2014, ISBN 978-619-7048-94-0, 1 - 489
Уч. пособиеЧобанова ДВ, Ръководство за упражнения по енология, УХТ, 2007
Уч. пособиеChobanova DV, IB Tchobanov, KG Bambalov, Oenologie - Travaux pratiques, УХТ, 2012
Уч. пособиеChobanova DV, Phisico-chimie oenologique - Travaux pratiques, УХТ, 2006
Уч. пособиеБожидар Георгиев Марков, Практикум по Автоматизирано Електрозадвижване (Решени практически задачи), Академично издателство на УХТ Пловдив, 2013, ISBN 978-954-24-0022-6
Уч. пособиеАлексиева Й., Ил. Милкова-Томова, Основи на кулинарната технология, І част, Академично издателство на УХТ, 2013

Страница 2 от 71

Общо: 3521

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив