Забравена парола

Страница 20 от 73

Общо: 3608

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Food Quality Evaluation According to their Color Characteristics, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, 1, 2015, ISSN 1820-6417 Online ISSN: 1820-6425, 1 - 10
ДокладArabadjieva N., E. Arnaudova, D. Stoeva, Simulation observations of the catalytic convertor work, 80 мiжнародна наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, Нацiональний унiверситет харчових технологiй (Киïв,), 2014, 79 - 81
СтатияНесторова Д., Фитнес гимнастиката в обучението на студенти, Спорт и наука, изв. 3, 2009, ISSN 1310-3393, 103 - 107
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на UV интензитет, Научни трудове на СУБ-Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 102 - 106
СтатияChochkov RM, G. Gercheva, N. Dimitrov, Effect of Storage Time on Hardness and Water Activity of Pastry Biscuits with Thyme, Oregano and Sage, International Research Journal of Advanced Engineering and Science, Volume 3 (Issue 1), 2018, ISSN 2455-9024, 177 - 179
ДокладObreshkov IO, NV Kravchenko, Rheological Properties of Pumpkin Fruit Puree Emulsions, Пищевые добавки. Питание здорового и больного человека. Материалы Международной научно-практической интернет-конференции, 2015, 48 - 51
ДокладToshkov NG, AT Simitchiev, VB Nenov, IN Panchev, Effect of the quantity of cocoa shells and moisture content on sorption characteristics of extrudates from corn semolina, Scientific works of University of Food Technologies, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311, 143 - 150
СтатияПопова-Иванова M, Хр. Крачанов, Др.Начков, К.Иванов, П. Денев, Цв. Обретенов, Н.Кирчев,, Йонообменни свойства на полиуронидите. Възможности за приложение в хранителната промишленост, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 133 - 141
Уч. пособиеЙорданов ДГ, Развитие на техниката в месната и рибната промишленост, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2010, ISBN 978-954-24-0153-7
СтатияПопова В, Получаване на течни екстракти от тютюн (N. tabacum L.), Научни трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 0477-0250, 279 - 283
ДокладСкутару ВВ, ИО Обрешков, Гостиничный и туристический сервис, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 107 - 108
ДокладБлагоева НБ, ИЧ Бакърджийски, Д Хитова, Белтъчни вещества в бели вина – възможности за намаляване дозата на бентонита за максимално запазване органолептичните характеристики на виното, Семинар на отдел „Научно-развойна дейност”, Винпром Пещера, 2013
СтатияКръстева РЙ, Съотношението между телесни мазнини и активна телесна маса и влиянието им върху спортния резултат при плувци, Спорт и наука (5), 2010, ISSN 1310-3393, 61 - 64
СтатияИванова В., А Тонкова, Й Христов, А Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани естествени материали, Научни трудове на СУБ, 10, 2013, 101 - 107
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Определяне на критичните зони за разрушаване на стъклена опаковка за хранителни продукти в среда на SolidWorks, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XI, 2013, ISSN 1311-9192, 41 - 45
СтатияСапунджиева Т, Й. Алексиева, Ускоряване ферментацията на плодова напитка „Люто”., Научни трудове на УХТ, 59 (1), 2012, ISSN 1314-7102, 892 - 897
СтатияНесторова Д., Бийп-теста (beep-test) и възможностите му за приложение в контрола на издръжливостта на студенти, Спорт и наука, 6, 2009, ISSN 1310-3393, 88 - 96
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на температура по еднопроводна линия, Научни трудове на СУБ-Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 98 - 101
СтатияСтанева Кр., П. Денев, Стоянова АС, Изследвания върху семената на дървото GikgobilobaL, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 149 - 54
ДокладЙорданов ДГ, Сравнителен анализ на методи за дране на свине, Сборник доклади от VIII-ма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве’2010”, 2010, 305 - 310
СтатияPopova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 8. Virginia flue-cured tobacco – concentrated aromatic products, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 5, 2014, ISSN 1314-7773, 22 - 26
ДокладСтоянова ИА, ИО Обрешков, Плавучая гостинница или что такое „ботель“ и где его найти, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 109 - 110
СтатияБакърджийски ИЧ, МА Душкова, ДВ Чобанова, М Делчева, С Петров, М Бриан, Влияние на ултрафилтрацията върху някои физико-химични показатели на бели вина. Част І, Лозарство и винарство, 62 (2), 2014, 15 - 20
СтатияКръстева РЙ, Анализ на влиянието на силовите показатели върху бързината при подрастващи плувци, Спорт и наука (6), 2010, ISSN 1310-3393, 75 - 79
СтатияEftimov T, KrT Nikolova, V Plachkova, IlV Milkov-Tomova, MR Baeva, Optical Methods for the Evaluation of the Quality of Thermally Processed Vegetable Oils with Added Natural Antioxidants, 2nd National Congress on Physical Sciences, 25-29 September 2013, Sofia. Section: Physics of Living and Soft Matter, 2013, 1 - 7
ДокладТаня Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Интегрална оценка на качеството на храни посредством мултисензорно обединяване на данни, Международна конференция Автоматика и информатика’15, 1 (1), 2015, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 103 - 106
ДокладStoeva D., Е. Kardasheva, Modulation of the hydrodynamics and heat exchange at mixing of fluids with different temperature., 80 мiжнародна наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, Нацiональний унiверситет харчових технологiй (Киïв,), 2014, 81 - 83
СтатияНБ Благоева, ХС Спасов, К Кънчев, , Изследване влиянието на дървесини от различен дървесен вид върху органолептичните характелистики на ракиен дестилат, Лозарство и винарство (3), 2013, 46 - 54
СтатияПопова-Иванова M, К.Иванов, М.Кунчева, П. Денев, Хр. Крачанов, Използване на химично модифицирана алгинова киселина за деметализиране на хидрогенирано растително масло, Научни трудове на ВИХВП, 50 (4), 2003, 49 - 53
СтатияДамянова С, А Стоянова, С Тодорова, Р Енчева, С Ташева, Етерично масло от плодове на ким (Carum carvi L.), Научни трудове УХТ, 59, 2012, 73 - 76
ДокладПопова В, С Ташева, С Дамянова, А Стоянова, Кинетика на екстракция на дъбилни вещества от етеричномаслени растения. 3. Листа от тютюн, Юбилейна международна научна конференция „70 години Институт по тютюна и тютюневите изделия“, Пловдив, 2014, ISSN 978-954-702-103-7, 238 - 243
СтатияСлавов АМ, ИН Василева, ВТ Шиков, ММ Николова, ДМ Мурджева, А Динчев, НС Янчева, Характеристика на полизахариди, получени от дестилиран розов цвят, чрез фракционна екстракция, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, 366 - 369
СтатияDelchev VB, IG Shterev, Local characterization of the conical intersection of the cyclodimerization reaction of the malonaldehyde enol form: an ab initio study, Asian Chemistry Letters, 15 (1), 2011, 65 - 70
СтатияГогова Цв, Е Димитрова, Прилагането на метода "DEFT" при определяне жизнеспособността на дрождевите клетки в замразено, хлебно тесто, Научни трудове УХТ, XLIV (2), 2000, 264 - 269
СтатияКръстева РЙ, Мястото на аквакултурата в поддържане на здравословен начин на живот на студентите и възможностите за нейното развитие в УХТ, Спорт и наука (1), 2014, ISSN 1310-3393, 114 - 118
СтатияCanon A, S Gavrailov, P Degraeve, V Ivanova, Immobilization of recombinant CGT-ase on magnetically-activated natural products and silicates, Sci. Works of UFT, 60, 2013, 1014 - 1019
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Сравнителен анализ на якостните характеристики на стъклени опаковки за хранителни продукти, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора,, VOL. III (4), 2013, ISSN 1314-4111, 146 - 149
СтатияНесторова Д., Теста „SF-36” и здравното състояние на студенти, Спорт и наука, 1, 2009, ISSN 1310-3393, 101 - 108
СтатияDospatliev L., D. Georgiev, D. Dermendjieva, N. Katrandzhiev, Study of Pb and Cd Content of Chepelare River Water, International scientific journal Science & Technologies, Natural & Mathematical science, V (3), 2015, ISSN 1314-4111, 46 - 50
СтатияPopova V, T Ivanova, A Stoyanova, V Georgiev, T Hristeva, V Nikolova, M Docheva, N Nikolov, S Damiyanova, Phytochemicals in leaves and extracts of the variety “Plovdiv 7” of Bulgarian oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.), Trends in Phytochemical Research, 2 (1), 2018, 27 - 36
ДокладSestrimska M.,, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Self-Organizing Artificial Neural Network a Kohonen to be Multifactorial Classification of „English Breakfast“ Tea, with Different Geographical Origin of Components, Proceedings of the 63rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2016”, Vol. 63 (Is.2), 2016, ISSN 1314-7102, 313 - 320
СтатияДенев П., M. Попова-Иванова,, М.Кунчева, Хр. Крачанов, Приложение на модифицирани полиурониди като емулгатори и стабилизатори на хранителни емулсии, ., Екология и здраве,, 5, 2004, 445 - 450
ДокладКостова И, С Дамянова, M Ergezen, П Мерджанов, А Стоянова, Антимикробная активность экстрактов боярышника восточного (Crataegus orientalis Pall. ex. Bieb.), Международной научно-практической конференции „Иновационное развитие пищевой, легкой промышлености и индурстрии гостеприимства”, Аламатинский технологический университет 12 - 13 октября, 2012, 87 - 89
ДокладФилипова НВ, ИО Обрешков, Управление и организация услуг в заведениях общественного питания, Тезисы докладов I международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 111 - 112
СтатияГогова Цв, О Енева, Влияние на някои технологични параметривърху качеството на замразени хлебни теста, Академично издателство ВИХВП, 2002, 387 - 393
ДокладKrasteva RY, Analysis of еrgonomic criteria and their contribution to the endurance of young female swimmers, Research In kinesiology - International journal of kinesiology and other related sciences, Skopje, Macedonia., 43 (1), 2015, ISSN 1857-7679, 52 - 54
СтатияХъмова И, С Гавраилов, В Иванова, А Тонкова, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани носители, Сборник Доклади на V Нац. научна конференция, 2013, ISSN 1314-9547, 143 - 149
ДокладM. Sestrimska, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Multicomponent Analysis of Basic Physico-chemical Parameters of Bulgarian Yoghurt, Proceedings of 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 1 (1), 2016, ISSN 978-9989-786-78-5, 381 - 384
СтатияIvanova I., G. Ivanov, V. Shikov, S. Ivanova, Analytical method for differentiation of chilled and frozen-thawed chicken meat, Acta Universitatis Cibiniensis Series E: FOOD TECHNOLOGY, 18 (2), 2014, 43 - 53
ДокладСпасов ХС, Микробиологични проблеми и контрол при производството на алкохолни и безалкохолни напитки, MoniQa обучителен семинар "Алтернативни методи за микробиологичен анализ на храни и фуражи, 04-07.02.2014, УХТ Пловдив, 2014

Страница 20 от 73

Общо: 3608

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив