Забравена парола

Страница 21 от 73

Общо: 3616

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладHadjiiski V, SV Stefanov, St. Kartunov, DN Gospodinov, , Education technologies for machine design, computer training for students, The 5th International Balkan Educational and Science Congress, 2009, 607 - 608
ДокладHristiv H, DP Stoeva, Temperature variation during storage in home refrigerator, 78-a наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, 2012, 37 - 39
СтатияStefanov St., HG Hristov, DP Stoeva, ZR Denkova, R Nikolova, Investigation of the process of storing packaged rabbit meat in modified atmosphere, “Food and Environment Safety” Journal of faculty of food engineering, Stefan cel mare University of Suceava,, Vol. XI (Issue I), 2012, 103 - 107
СтатияStefanov St., HG Hristov, DP Stoeva, ZR Denkova, R Nikolova, Investigation of the process of storing packaged pumpkin in modified atmosphere, “Food and Environment Safety” Journal of faculty of food engineering, Stefan cel mare University of Suceava, Vol. XI (Issue I), 2012, 54 - 59
СтатияKabaivanov SI, A Malechkova, AA Marchev, MN Milev, VM Markovska, K Nikolova, A Step Beyond the Monte Carlo Method in Economics: Application of Multivariate Normal Distribution, 41TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE15), Publ.: American Institute of Physics, 201511
ДокладMarkovska V, Real options for valuation of mergers and acquisitions, VSIM International conference, UNWE,Ravda, 2013, ISSN 1314-0582
ДокладKabaivanov SI, V Markovska, M Milev, Accurate Valuation of Financial Options by Efficient Simulation of Probability Distributions, VSIM International conference, UNWE,Ravda, 2013, ISSN 1314-0582
СтатияKabaivanov SI, M Milev, V Markovska, Application of Path Simulation Techniques in Derivative Pricing, Business and development of Regions, St. Zagora, 2013, ISSN 1313-3551
ДокладМарковска В, Приложимост и проблеми при финансовите стрес тестове, Научно-практическа конференция с международно участие “Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие”, ПУ, том I, 2014, 439 - 444
СтатияVlaeva I, K. Nikolova, I. Bodurov, M. Marudova, D. Tsankova, S. Lekova, A. Viraneva, T. Yovcheva, Using differential scanning calorimetry, laser refractometry, electrical conductivity and spectrophotometry for discrimination of different types of Bulgarian honey, Journal of Physics: Conference Series, 794, 2017, 012034-1 - 012034-711
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, A. Viraneva, T. Yovcheva, Discrimination of sweeteners based on the refractometric analysis, Journal of Physics: Conference Series, 794, 2017, 012033-1 - 012033-611
СтатияMarudova M, I. Bodurov, S. Sotirov, Y. Uzunova, B. Pilicheva, I. Avramova, A. Viraneva, I. Vlaeva, G. Exner, T. Yovcheva, Nanostructured polyelectrolyte multilayer drug delivery systems for buccal administration, Bulgarian Chemical Communications, 48 (E), 2016, 468 - 47411
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, A. Viraneva, T. Yovcheva, S. Sainov, Modified design of a laser refractometer, Nanoscience & Nanotechnology, 16, 2016, 31 - 3311
ДокладВлаева И, К. Николова, И. Бодуров, Т. Йовчева, Рефератът по физика – мост между науката и обучението във висшите училища, XLIV Конференция по въпросите на обучението по физика, 2016, 146 - 149
МонографияКънева М, И Върбанова, Р Трендафилова, Съдържание на кофеин в безалкохолни напитки от българския пазар, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2015, ISBN ISBN 978-954-24-0271-8
СтатияYovcheva T, M. Marudova, A. Viraneva, S. Sotirov, S. Russev, I. Bodurov, B. Pilicheva, Y. Uzunova, G. Exner, Ts. Grancharova, I. Vlaeva, Various corona treated biopolymer substrates for the deposition of polyelectrolyte multilayers, AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220026-1 - 220026-411
СтатияKaneva M, A Trendafilova, St Kemilev, M Todorova, Аqueous ethanolic extracts of Achillea millefolium Proa for incorporation into soft drinks, Харчова наука i технологiя, 3 (12), 2010, 54 - 57
СтатияViraneva A, M. Marudova, S. Sotirov, I. Bodurov, B. Pilicheva, Y. Uzunova, G. Exner, Ts. Grancharova, I. Vlaeva, T. Yovcheva, Deposition of polyelectrolyte multilayer films made from chitosan and xanthan on biodegradable substrate: Effect of pH and ionic strength, AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220025-1 - 220025-411
ДокладKaneva M, A Trendafilova, A Vitkova, St Kemilev, H Spasov, M Todorova, Comparative investigation on the composition and properties of extracts of different Achillea Millefolium taxa, Journal of EcoAgriTourism, Proceeding of the International Conference BIOATLAS 2010 Transilvania University of Brasov, Romania, 6 (3), 2010, 120 - 125
СтатияNikolova Kr, T. Yovcheva, M. Marudova, T. Eftimov, I. Bodurov, A. Viraneva, I. Vlaeva, Optical methods and differential scanning calorimetry as a potential tool for discrimination of olive oils (extra virgin and mix with vegetable oils), AIP Conference Proceedings, 1722, 2016, 220019-1 - 220019-411
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, К Михалев, М Кънева, Антиоксидантен капацитет на водни екстракти от листа на маточинa (Melissa officinalis L.), Сборник доклади 50 години ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве” , Пловдив, 2012, 27 - 32
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, G. Exner, Y. Uzunova, S. Russev, B. Pilicheva, A. Viraneva, T. Yovcheva, Ts. Grancharova, S. Sotirov, M. Marudova, Investigation of multilayered polyelectrolyte thin films by means of refractive index measurements, FT-IR spectroscopy and SEM, Journal of Physics: Conference Series, 682, 2016, ISSN 1742-6596, 012026-1 - 012026-711
ДокладКалчева - Караджова К, М Кънева, Д Луднева, К Михалев, Органолептична оценка на водни екстракти от сушени листа на маточина (Melissa Officianalis L.), 60-та юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2013”, 18–19 октомври 2013, Пловдив, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 398 - 401
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, K Михалев, Н Пенов, М Кънева, В Шиков, Влияние на условията на водна екстракция върху антиоксидантната активност на екстракти от листа на маточина (Melissa Officianalis L.), СА, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве - 2013”, Пловдив 7-8 ноември 2013, Сборник доклади, 2013, 113 - 117
СтатияНиколова Кр, Г Узунова, М Перифанова-Немска, И. Влаева, Т. Ефтимов, Влияние на вегетационния период и възрастта на дървесината върху оптичните характеристики на орехово масло, Списание на Технически университет Габрово, 49, 2015, ISSN 1310-6686, 51 - 54
СтатияMdrudova M, T. Eftimov, K. Nikolova, I. Bodurov, I. Vlaeva, C. Grancharova, T. Yovcheva, Advanced physics methods for honey’s quality estimation, Proc. of International Scientific-Practical Conference “Food, Technologies & Health 2013”, 2013, 231 - 236
СтатияКънева М, И Върбанова, Р Трендафилова, П Неделчева, Г Костов, Валидиране на HPLC метод за определяне на кофеин в безалкохолни напитки, Хранително-вкусова промишленост (4), 2015, 29 - 33
ДокладNedyalkov P, M Kaneva, St Kemilev, G Kostov, K Micheva, P Poneva, Influence of the temperature and the duration of extraction on the composition and the properties of extracts from Alchemilla mollis, Scientific works of University of Food Technologies, Plovdiv, LXII (I), 2015, 198 - 203
ДокладВиранева А, Т. Йовчева, И. Влаева, К. Палийски, Ц. Калпаков, И. Георгиев, С. Дуран, Модифициране на полимерни материали чрез коронен разряд, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 42 - 45
ДокладЕкснер Г, И. Влаева, Ю. Белчева, П. Божков, Н. Мерджанова, Р. Караиванова, Изследване на адхезионните свойства на полимерни материали използвани за бита, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 211 - 214
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, M. Marudova, T. Yovcheva, K. Nikolova, T. Eftimov, V. Plachkova, Detection of adulteration in olive oils using optical and thermal methods, Bulgarian Chemical Communications, 45 (B), 2013, 81 - 8511
СтатияBodurov I, I. Vlaeva, T. Yovcheva, V. Dragostinova, S. Sainov, Surface properties of PMMA films with different molecular weights, Bulgarian Chemical Communications, 45 (B), 2013, 77 - 8011
ДокладNedyalkov P, M Kaneva, St Kemilev, V Karpacheva, M Katzarova, Influence of the concentration of ethanol in the solvent on the composition and stability of Alchemilla mollis extracts, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2014” 24 – 25 октомври, Пловдив, Научни трудове УХТ, LXI (I), 2014, 217 - 221
СтатияDikova J, I. Vlaeva, T. Babeva, T. Yovcheva, S. Sainov, Optical and holographic properties of nano-sized As2S3 films, Optics and lasers in engineering, 50, 2012, ISSN 0143-8166, 838 - 84311
СтатияBodurov I, T. Babeva, I. Naydenova, S. Mintova, T. Yovcheva, , S. Sainov, Optical properties of corona charged PVA films doped with microporous particles, Topics in chemistry and material science, 6, 2012, ISSN 1314-0795, 29 - 3711
СтатияVlaeva I, R. Todorov, I. Bodurov, T. Yovcheva, S. Sainov, Nano-scale holographic grating's diffraction efficiency increasing under corona charge conditions, Nanoscience&Nanotechnology, 12, 2012, ISSN 1313-8995, 113 - 11611
СтатияTodorova NP, The English Absolute Construction with Adverbial Predicative Element and Its Bulgarian Functional Equivalents, Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 2017, ISSN 0861-0029
СтатияТодорова НП, Български функционални еквиваленти на английската абсолютна конструкция с предложен предикативен елемент, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, III, 2017, ISSN 1311-9400 (Print), 2534-9368 (On-line), 128 - 137
СтатияTodorova NP, On the English Absolute Constructions with Verbal Infinitival and Non-verbal Nominal Predicative Elements and Their Bulgarian Functional Equivalents, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 911 - 914
СтатияTodorova NP, Bulgarian Functional Equivalents of the English Absolute Constructions with Adjectival Predicative Element, Contributions to English Studies: Literature, Culture, Film, Translation and Communications – сборник статии на млади учени на Филологическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2014
СтатияTodorova NP, The Absolute Construction: Some English-Bulgarian Parallels, Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 51 (1-Б), 2014, ISSN 0861-0029, 60 - 70
СтатияTodorova NP, Types of Absolute Constructions in Modern English, BAS Journal, Timisoara, Romania, XIX, 2013, ISSN 1224-3086, 183 - 192
СтатияTodorova NP, On the Semantic Indeterminacy of the English Absolute Construction, Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 50 (1-В), 2013, ISSN 0861-0029, 466 - 479
СтатияТодорова НП, Английската абсолютна конструкция в сравнение с други подобни конструкции, Многообразие в единството: Съвременни предизвикателства пред науката, 1, 2012, ISSN 1314-0825
ДокладТодорова НП, Абсолютната конструкция в съвременния английски език – същност и многообразие, Сборник доклади от Осмата научна конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии, София, 2012, ISSN 1314-3948, 37 - 45
ДокладTodorova NP, Structure of the English Absolute Construction, „Съвременният поглед на докторанта към науката“ – сборник доклади от научния форум за докторанти „Съвременните предизвикателства пред докторантското обучение“, Благоевград, 2011, ISSN 978-954-680-787-8, 177 - 181
ДокладTodorova NP, Translation Correspondence of Words with Negative Prefixes from English into Bulgarian, Сборник доклади от Третата национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, Пловдив, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 277 - 283
ДокладТодорова НП, Думи с негативни представки в английския език и преводът им на български език, „Текстове и прочити – приключението продължава“ – сборник доклади от Десетата научна конференция за студенти и докторанти, СУБ - Пловдив, 2009, ISSN 978-954-8238-09-0, 123 - 135
ДокладТодорова НП, Презентацията в часовете по английски език за специфични цели – ефективно средство за развиване на комуникативните умения на студентите, Сборник доклади от Петата международна научна конференция „Езикът – феномен без граници“, Варна, 2008, ISSN 978-954-9685-43-5, 407 - 409
СтатияТодорова НП, Трудности при превода: филмовите заглавия, Чуждоезиково обучение, 1, 2008, ISSN 0205-1834, 53 - 57

Страница 21 от 73

Общо: 3616

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив